Een van de belangrijkste partijen die vindt dat zij kunnen bepalen wie de nieuwe eigenaar van ADO Den Haag wordt is de HFC ADO Den Haag. Een besloten vereniging waar je alleen lid kan worden als je wordt uitgenodigd door een bestaand lid. Tot voor kort had bijna niemand van deze vereniging gehoord.
Alleen op uitnodiging word je toegelaten tot dit selecte gezelschap.

Maar waarom is dit een besloten vereniging?
Wie zijn de zittende leden van deze vereniging?

En om welke reden denken de voorzitter en voormalige voorzitter van deze vereniging dat zij de autoriteit bezitten om te bepalen wie de club kan overnemen?

Is het niet logischer dat iedere supporter die dat wil, lid kan worden van deze vereniging?
Dat deze vereniging een transparante en open organisatie is? Waar ieder lid een stem kan uitbrengen voor zijn vertegenwoordiging in bestuur of raad van commissarissen. Want die heeft dan recht van spreken over zaken als bijvoorbeeld de toekomst van onze club.

De directeur van ADO Den Haag (laatste vice voorzitter HFC) en de huidige voorzitter van de HFC zeggen geen voorkeur te hebben voor welke kandidaat dan ook.
Maar zij en Frans Steenis, de voorzitter van de RvC kappen wel een overname kandidaat, WSH, resoluut af. En praten wel zelf met potentiele overnamekandidaat Ad Nederlof. En Martin Jol moet zich van deze heren eerst maar even melden bij de voordeur?

Hoezo geen voorkeur?

Harm de Boer, Edwin Reijntjes en Frans Steenis, met welk recht en met wiens mandaat denken jullie de levensbelangrijke beslissingen te kunnen nemen over het voortbestaan van ADO Den Haag?

Harm de Boer, Edwin Reijntjes en Frans Steenis, met welk recht en met wiens mandaat denken jullie de levensbelangrijke beslissingen te kunnen nemen over het voortbestaan van ADO Den Haag?

Maak plaats, of werk mee voor de beste en snelste oplossing in het belang van onze voetbalclub!
En laat Den Haag weer een VOETBALbolwerk worden!

MORE POWER TO THE FANS!!

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina