Bedrijfsstructuur

Er zijn volgens de statutenwijziging van ADO Den Haag van 2009, 3.600.001 aandelen ADO Den Haag. Daarvan is er 1, het bijzonder aandeel in het bezit van de HFC en 1, het speciale aandeel (het voormalige prioriteitsaandeel dat de gemeente Den Haag heeft ingeleverd) voor Stichting Toekomst ADO (afgekort STA).

Zonder al te veel op de details in te gaan in dit artikel komt het er in het kort op neer dat STA en HFC samen met de Raad van Commissarissen een controlerende functie hebben op het bestuur van ADO Den Haag. Namens de HFC en STA zitten voor ieder apart een lid in de RvC.

Het speciaal en bijzonder aandeel, beide in totaal 0,0002% van het totale aantal door een eigenaar aangeschafte betaalde aandelen. Toch hebben zij de macht om de armslag van een eigenaar die heeft betaald voor 3.599.999 van de aandelen ernstig te beknotten.

De vraag is niet of het goed is of er wel of geen controle moet worden uitgevoerd op belangrijke vlakken van de bedrijfsvoering en cultuur van ADO Den Haag.

De vraag is meer hoe het zo kan zijn dat STA en HFC van ADO Den Haag een zeer stroperige organisatie maken waar beslissingen moeten worden genomen met veel te veel obstakels en over veel te veel verschillende schijven met belanghebbenden. Hier liep WSH specifiek tegenaan, maar ook Mohammed Hamdi, UVS en nu Martin Jol.

HFC/STA de huidige beleidsbepalers

Onderstaand alles op een rijtje gezet blijkt dat minimaal 4 van de 5 mensen die nu het beleid bepalen allemaal afkomstig zijn uit de HFC en STA. De RvC leden van UVS, de heren Song en Ching, zijn momenteel buitenspel gezet, mede omdat Frans van Steenis geen aandeelhoudersvergadering wil uitroepen omdat hij in die vergadering zal worden afgezet als voorzitter van die RvC (hierover vind je een goede uitleg op: Den Haag FM).

Met andere woorden: de toezichthoudende organen op het bestuur van ADO Den Haag hebben zich nu dus een besturende rol toebedeeld.

Rolverdeling

ADO Den Haag, directeur: Edwin Reintjes (hiervoor vice-voorzitter HFC, benoemd tot directeur door Frans van Steenis, Ward Swart en Mark Schenkels van de RvC)

HFC, voorzitter: Harm de Boer

RvC, voorzitter: Frans van Steenis

RvC, lid namens STA: Mark Schenkels (een bevriende relatie van Frans van Steenis)

RvC, lid namens de HFC: Ward Swart

RvC, leden namens UVS, Felix Wu Xue Sing, Andrew Chew Wei Ching

HFC/STA bepaalt (kennelijk)

Omdat de RvC leden van UVS, eigenaar van 3.599.999 van de aandelen buitenspel zijn gezet door Frans van Steenis zijn de huidige beleidsbepalers ineens voor het geheel afkomstig uit de HFC, STA en RvC en hebben elkaar ook benoemd tot die (momenteel helemaal) zeer belangrijke posities.

En waarom onderhandelen zijzelf wel met Ad Nederlof? Maar nemen zij op 4 mei, het moment dat Martin Jol aangeeft overnameplannen te hebben geen contact met hem op? Een prominent lid uit hun eigen gelederen, de HFC.

Dat is toch vreemd als je in het belang van ADO Den Haag zegt te handelen?

Ad Nederlof

Onderhandelen zij wellicht met Ad Nederlof omdat zij daarmee hun baantjes denken veilig te stellen? Want leden van de RvC, Frans van Steenis en Mark Schenkels, Ward Swart en de directeur van ADO Den Haag, Edwin Reijntjes krijgen gewoon een salaris betaald voor hun luxe baantjes

Maar Ad Nederlof moet toch ook beseffen dat ook hij bij ADO Den Haag in de huidige situatie nooit de slagkracht krijgt om het met deze zeer stroperige organisatie ooit tot een succes te brengen?

En het is bekend dat Ad Nederlof aarzelt de strijd met een clubicoon als Martin Jol aan te gaan omdat hij denkt dat hij bij fans bij voorbaat al de gebeten hond wordt omdat hij daarna altijd bekend zal staan als de man die, samen met het huidige ‘bestuur’, Martin Jol buiten de deur heeft gehouden. Laat staan wat er gebeurt als hij de club niet op poten krijgt. En dat is iets dat hij wel kan verwachten, helemaal gezien de huidige bestuursstructuur en – cultuur binnen de club.

Ledenvergadering HFC

De besloten vereniging HFC ADO Den Haag bestaat uit leden in de categorie 65+. Alle respect voor hun liefde voor de club waarvoor zij toch zijn uitgenodigd en lid zijn geworden om onder andere als cultuurbewakers te functioneren voor onze club. Maar ook zij moeten verder kijken dan hun schaduw lang is en kunnen zeer binnenkort een beslissing nemen die voor het voortbestaan van de club essentieel kan zijn.

Zorg ervoor dat een eerste stap kan worden genomen om te zorgen dat een echte VOETBALorganisatie op poten kan worden gezet met de slagkracht om de club van onder tot boven te hervormen.

Leden HFC, zorg er aub voor dat Harm de Boer in de ledenvergadering, die zeer binnenkort plaatsvindt, niet wordt herkozen als voorzitter.

Algemene aandeelhouders vergadering

Frans van Steenis is als voorzitter van de RvC verplicht om de door UVS aangevraagde algemene vergadering aandeelhouders (AvA) in te plannen. Hij stelt deze vergadering uit omdat hij weet dat hij tijdens die vergadering zal worden afgezet als voorzitter van de RvC en dat de aanstelling van Edwin Reijntjes als directeur van ADO ter discussie zal worden gesteld.

Machtsblok HFC/STA/RvC

Als alles zo loopt zullen Frans van Steenis, Edwin Reijntjes en Harm de Boer allen hun functie kwijtraken en is het machtsblok dat zichzelf in het zadel heeft geholpen gebroken en kan er eindelijk echt toegewerkt worden naar de toekomst van onze club.

Overleggen met supporters

Alle supportersdelegaties die deelnemen aan de gesprekken deze week bij ADO Den Haag heel veel succes toegewenst!!!

MORE POWER TO THE FANS!!

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina