Wilbert Stolte is de voorzitter van Stichting Toekomst ADO Den Haag (STA), het orgaan dat 1 prioriteitsaandeel houdt en op dit moment de overname van ADO Den Haag belemmert.

Dat alle overnamekandidaten sinds World Soccer Holding (WSH) hebben aangegeven de club niet te willen overnemen als de STA zijn prioriteitsaandeel niet inlevert is al lang en breed bekend in alle beleidsorganen van ADO Den Haag.  De functie van de STA, het nakijken van de boeken, is immers overbodig omdat de RvC deze functie al heeft.  

En als je Wilbert Stolte googelt blijkt dat hij, eufemistisch uitgedrukt, niet echt capabel is, en dat hij niet uitblinkt in betrouwbaarheid; dat Wilbert Stolte vooral het belang van Wilbert Stolte voorop heeft staan.

Lees alleen eens dit artikel op de website van Omroep West: https://www.omroepwest.nl/nieuws/2462274/Kamer-geschokt-door-vernietigend-rapport-over-Wilbert-Stolte

In dit artikel blijkt Wilbert een soort kampioen (dubbel) declareren te zijn.

Dat precies zo’n type bij onze club onderdak heeft gevonden en zichzelf ook nog zo belangrijk acht dat hij denkt een sleutelpositie te hebben zegt eigenlijk ook genoeg over het waarom het met onze club nooit eens heeft willen lukken.

Overname stuit momenteel nog op 1 probleem en dat is de houding van STA voorzitter Wilbert Stolte en het gevoel bij in ieder geval 1 kandidaat dat hij een spelletje speelt. Een en ander wordt goed uitgelegd in het hieronder geplaatste artikel op de site van Voetbal International door Stef de Bont.

Wie de nieuwe eigenaar ook wordt Wilbert moet heel snel, in het belang van ONZE club, ruim baan maken.

Wij roepen hem hierbij dan ook op om dit zo snel mogelijk te doen.

WILBERT, GA WEG!

—————————————————————————

Artikel op VI-pro:

De ADO-soap: is het nu écht gedaan met de droomkandidaat?
Door Stef de Bont

Achtergrond

U bent het spoor bijster in de overnamesoap bij ADO Den Haag? Geen zorgen, u staat niet alleen. We kunnen inmiddels een boek schrijven over de ontwikkelingen achter de duinen. Ditmaal over Het Haags Collectief dat af dreigt te haken als koper, achterkamertjespolitiek en vreemde telefoongesprekken.

Alweer een update over ADO Den Haag. Zeker. Afgelopen maandag spraken we diverse partijen over de mogelijke aandelen-overname. Voor de bühne waren de partijen hoopvol gestemd. Toch hoorden we off the record links en rechts alweer wat twijfel en achterdocht. Eén van de betrokkenen zei het treffend: ‘Bij ADO zijn het geen dagkoersen, maar uurkoersen. Het kan zo weer omslaan.’

Met die woorden eindigden we dat artikel. Een goede twaalf uur later, op dinsdag, was het kwaad alweer geschied. Het Haags Collectief (HHC) gevormd door Ed Maas, Jeroen Lentze en Martin Jol, een dag eerder volgens de Haagse clubleiding nog de belangrijkste overnamekandidaat, liet doormiddel van een persbericht weten af te zijn gehaakt.

De inzet was het prioriteitsaandeel, dat is ondergebracht in De Stichting Toekomst ADO (STA), dat wordt voorgezeten door voormalig CDA-wethouder Wilbert Stolte. HHC wilde, net als eerdere potentiële overnamepartijen, dat dit aandeel naar de nv ADO Den Haag zou gaan. Stolte zou met dat aandeel te veel invloed hebben op het beleid van de club. Ook het overnameproces zou vertraagd kunnen worden. Een heikel onderwerp, wat ook door grootaandeelhouder United Vansen meermaals op tafel was gelegd.

In het persbericht, dat uitgebreid terug te lezen is op de site van Omroep West, laat HHC weten plaats te maken voor de andere overgebleven overnamekandidaat, te weten Ad Nederlof. HHC benadrukte expliciet te hopen dat ADO onder Nederlof een frisse start zou kunnen maken. De ICT-zakenman heeft er naar het schijnt geen problemen mee als het aandeel bij de STA blijft.

Een helder verhaal zou je denken. De ene overnamepartij heeft een zekere eis die door één van de stakeholders niet ingewilligd kan worden. Gelukkig is er nog een andere partij die, al is het vele malen minder dan HHC, een bedrag (zes miljoen in plaats van tien miljoen euro) op tafel wil leggen om ADO te kopen. En dat is nodig ook, aangezien de mensen binnen de club steevast blijven communiceren dat de spaarkas leeg is.

Telefoontje

Maar dan volgt er op diezelfde dinsdag een belletje van een Haagse woordvoerder richting de redactie van VI. Hij vindt het maar een vreemd verhaal. Er zijn helemaal nog geen gesprekken geweest tussen de HHC en de diverse partijen binnen ADO. Die zouden pas op z’n vroegst op woensdag plaatsvinden. Hij heeft navraag gedaan bij Stolte, maar die heeft niemand van HHC gesproken. Er wordt zelfs de suggestie gewekt dat de problemen binnen het Haags Collectief zitten.

Het is een reactie die de mannen van het HHC van ver zagen aankomen. Ze hebben al veel langer het idee dat de ADO-deal in de achterkamertjes wordt beklonken. Het begon al in een vroeg stadium. Het had grote moeite om bij herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger (die het proces in goede banen moet leiden) aan tafel te komen. En toen ze eindelijk werden uitgenodigd voor het diner, stonden ze voor het hoofdgerecht alweer buiten. Het was Nederlof die was uitgenodigd voor een voor-, hoofd- en nagerecht.

Hoe zit dat precies? Maas en Lentze hadden eerder al moeite om als serieuze overnamekandidaat te worden opgemerkt. Hetzelfde gebeurde Jol, toen hij nog afzonderlijk in de race was. Hij wendde zich tot United Vansen, maar had zich volgens ADO in de Residentie moeten melden. De Haagse woordvoerder schreeuwde van de daken dat enkel Nederlof zich bij het juiste loket had gemeld. Hij was dan ook lange tijd de enige serieuze kandidaat.

Pas nadat UVS een boos persbericht uitdeed en HHC een request for proposal had ingediend, werden ze als serieuze kandidaat gezien. En plots draaide het draaiboek volledig. Op basis van de ingediende documenten was HHC dé kandidaat. Zij wilden ADO niet alleen overnemen, ze wilden tien miljoen euro op tafel leggen. De club moest niet alleen schuldenvrij worden gemaakt, maar ook gezond de toekomst in kunnen.

Nederlof deed een stapje opzij, maar verdween nooit helemaal van het speelveld. Eerder in het proces dreigde hij ook al eens uit te stappen, maar keerde hij ook al terug. Maar goed, nu zou ADO in handen komen van HHC. Maar een paar uur nadat er eindelijk eens een positief artikel verscheen hier op VI PRO, zaten de mannen van Het Haags Collectief alweer in een call. En de sfeer was niet best.

Wat was het probleem? Stolte en het prioriteitsaandeel. Formeel hadden er nog geen gesprekken plaatsgevonden tussen ADO en HHC. Wel had Reiziger de contactpersoon van HHC laten weten dat er een kink in de kabel was. Na een uitgebreid beraad hadden zowel de directie als de HFC (andere minderheidsaandeelhouder) laten weten akkoord te zijn met de HHC als voornaamste overnamekandidaat. Alleen Stolte, de man van het prioriteitsaandeel zou tegen zijn geweest. Dit verhaal wordt overigens nu volledig tegengesproken door ADO. Er zou enkel zijn gezegd dat HHC het gesprek met Stolte goed moest voorbereiden.

Het werd er niet direct gezelliger op in de call van HHC. Zowel Maas/Lentze als Jol, hebben in het verleden meermaals duidelijk laten weten dat één van de voornaamste voorwaarde voor een overname dat prioriteitsaandeel is. Dat weet iedereen binnen de club en ook Stolte. Maar twee dagen nadat de club op de eigen website had geplaatst dat groep MLJ (Maas, Lentze, Jol) de voorkeurspositie had, werd één van de belangrijkste voorwaarden niet gehonoreerd.

Ergens doet het er niet toe of Stolte tegen was óf dat er nog zware gesprekken gevoerd (hadden) moeten worden. Toen ADO op de eigen site schreef dat HHC de belangrijkste overnamekandidaat was, wisten ze dat het prioriteitsaandeel naar de nv zou moeten gaan. Het had eigenlijk nooit meer een issue mogen zijn.

Stadionhuur

Vooral voor Maas is dat een hard gelag. De vastgoedhandelaar die volgend jaar zeventig wordt, was in het verleden partijvoorzitter van de LPF en heeft zijn buik vol van politieke spelletjes. En dat is precies waar Stolte in zijn ogen mee bezig is. Is het niet vreemd dat een partij die tien miljoen euro wil investeren in de club door de ballotage moet bij Stolte? Zeker als al veel langer bekend is dat het prioriteitsaandeel een dealbreaker is?

Maas en zijn kompanen voelen zich al langer tegengewerkt. Zo zouden er documenten rondgaan waaruit blijkt dat diverse betrokkenen binnen de club Maas helemaal geen geschikte kandidaat vinden. Personen die direct bij het proces zijn betrokken zouden hebben geschreven dat er met Maas geen frisse start gemaakt zou kunnen worden. Het zou verklaren waarom er in het statement van dinsdag nadrukkelijk werd verwezen naar ‘een frisse start’. Maar hoe valt dat te rijmen met de mededeling dat HHC op pole position ligt? Is dat dan enkel voor de bühne geweest?

Het rijtje met aantijgingen en mogelijke complottheorieën is indrukwekkend. Neem de stadionhuur. Zo wordt de onafhankelijkheid van Reiziger in twijfel getrokken, evenals die van bepaalde leden van de RVC.

Zowel Nederlof als Het Haags Collectief wil aan de voorkant weten wat het beoogde huurbedrag is. Niet dat het na twee jaar al twee miljoen ziet verdampen

HHC was bovendien één van de partijen die er al eerder bij Reiziger op aan had gedrongen om te kijken naar de stadionhuur. Deze zou komend seizoen tussen de achthonderdduizend en één miljoen euro liggen. Om een gezonde doorstart te kunnen maken, moest dat bedrag omlaag. Maar daar wilde de gemeente nog geen gehoor aan geven. Hun antwoord was: ‘Het maakt niet uit wie ADO koopt. We horen het wel en zullen vervolgens met de aankopende partij in gesprek gaan.’

Zowel Nederlof als Het Haags Collectief wil aan de voorkant weten wat het beoogde huurbedrag is. Niet dat het na twee jaar al twee miljoen ziet verdampen. Fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, Richard de Mos, stelde er al openlijk vragen over. Intussen dachten steeds meer mensen aan een complot. Zou de wethouder, ook van CDA-huize misschien een ander bedrag rekenen als Nederlof de aandelen in handen krijgt?

Is HHC te ongeduldig en rust alles op een misverstand óf voeden de recente ontwikkelingen het beeld dat er in en rondom het Cars Jeans Stadion een sterke voorkeur is voor Nederlof? Is het kapitaalkrachtigere HHC een serieuze partij of eerder een afleidingsmanoeuvre? Binnen de club wordt steevast gezegd dat het één voor twaalf is, dat de club een praktisch lege bankrekening heeft. Als niet snel iemand inspringt is een faillissement nog altijd een serieuze optie. De groep JLM wil daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden. De angst kan ontstaan dat uiteindelijk Nederlof als reddende engel binnenkomt en de STA gewoon in leven kan blijven.

Het laatste bericht is dat de STA en dus Stolte, zeker nog met HHC in gesprek wil. Het is de vraag of Jol, Lentze en vooral Maas daar nu nog trek in hebben. Zeker nu het lijkt alsof het prioriteitsaandeel een heet hangijzer blijft. Er is eigenlijk al te veel gebeurd.

In het Haagse wordt er nu zelfs weer rekening mee gehouden dat er alsnog contact wordt gelegd met een Amerikaanse partij, die eerder al afhaakte. Het overgrote deel van de achterban lijkt juist wel wat te voelen voor Maas, Lentze en Jol. Niet alleen brengen ze de grootste portemonnee mee, ook hebben ze een gevoel bij de club én een voetbalinhoudelijk plan. De vraag is of de mensen binnen de club over hun eigen ego kunnen stappen om dit reddingsplan alsnog te laten slagen.

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina