Hieronder Richard de Mos aan het woord tijdens de raadsvergadering van vanavond 23 september over de verkoop van het stadion van ADO Den Haag.

Een hele interessante vraag verder op in de tekst hebben we vetgedrukt.

————————

Voorzitter,

“Drie maanden geleden zei ik: het komt wel goed. Een maand geleden, toen steeds meer mensen zenuwachtig werden, lachte ik het weg. Maar nu weet ik het ook niet meer. Ik geef de club nog twintig procent kans om dit te overleven”,

dat waren voorzitter de woorden van een medewerker van ADO tegenover VI.

Er wachten 150 schuldeisers, er is een huurachterstand van het stadion van zo’n anderhalf miljoen euro én er moet een garantiestelling komen van vijf miljoen euro.

Voorzitter,

Gaat het over een kleine 6 weken zo zijn dat de derde stad van Nederland niet meer over een betaald voetbal organisatie beschikt?

Dat is de vraag die voorligt,

zeker indien de gemeente Den Haag niet bereid is om in samenwerking met de club een structurele oplossing voor de huisvestingsproblematiek tot stand te brengen.

De door de rechtbank aangestelde herstructureringsdeskundige is in zijn toelichting op de situatie bij ADO Den Haag keihard over de rol van de gemeente, ik citeer

Bij alle serieuze overnamekandidaten vanaf het begin van dit jaar was het stadion een struikelblok. Hetzij omdat partijen het stadion willen kopen, hetzij omdat partijen marktconforme huur voor de Keuken Kampioen Divisie wensten.

De reactie van de gemeente Den Haag is keer op keer geweest dat pas wordt gesproken na ondertekening van een onomkeerbare overeenkomst door een nieuwe aandeelhouder, Met andere woorden van marktpartijen wordt verwacht miljoenen in ADO te storten, zonder enig zicht op een duurzaam businessmodel. Een mijns inziens onredelijke eis, die ertoe heeft geleid dat ADO Den Haag nog steeds niet is verkocht.

De vraag ligt nu al maanden op tafel, de gemeente Den Haag heeft alle tijd gehad om zich voor te bereiden en met een snelle reactie op het huidige voorstel van ADO tot koop van het het stadion te komen. Men heeft kostbare tijd verspeeld en zich niet ingeleefd in de positie van ondernemers. De gemeente Den Haag heeft heel wat uit te leggen aan de Haagse samenleving, werknemers en crediteuren van ADO als niet snel wordt geacteerd. Het dure stadion komt dan leeg te staan.

Einde citaat voorzitter,

1e vraag aan het college:

Wilt u reflecteren op hetgeen de herstructueringsdeskundige over u heeft gesteld?

Andere vragen:

Is het college eindelijk overgegaan tot de taxatie van de waarde van het stadion? (VI meldt deze week pas)

Zo ja, wanneer is dat gedaan en wat is de verkoopprijs van het stadion?

Diverse overnamepartijen hebben maanden geleden al aangegeven het stadion te willen kopen.

Waarom is het stadion niet gelijk getaxeerd?

(in mei was al bekend dat de groep Lentze / Jol dat wilde kopen, ook Nederlof heeft dat aangegeven)

Waarom is er door de gemeente niet gereageerd op verzoeken van overnamepartijen om in gesprek te gaan over de mogelijke koop van het stadion?

(zowel groep Lentze / Jol, als de Cosinus groep, als de groep Nederlof wilden in gesprek)

Voorzitter,

Deskundigen stellen dat de huidige stadionlasten voor ADO niet op te brengen zijn. De huurachterstand bedraagt al zo’n 1,5 miljoen euro.

Als deelnemer in de Keuken Kampioen Divisie moet worden gekeken naar wat in deze divisie gebruikelijk is.
Als de huurlasten niet substantieel omlaag gaan is ADO Den Haag door geen enkele eigenaar boven water te houden

Verlaging van de stadionlasten vergt snel en actief optreden van de gemeente als eigenaar van het stadion.
Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat ADO Den Haag onherroepelijk in faillissement zal geraken als er niets wordt gedaan aan de hoogte van de huur, waarbij het stadion als onbruikbare erfenis voor de gemeente zal achterblijven.

Uit berichten komt naar voren dat potentiële nieuwe eigenaars het stadion willen kopen.
Eén partij heeft een bod gedaan/

Heeft de gemeente een tegenbod gedaan?

Is er sprake van een onderhandeling?

Is het college überhaupt bereid om over verkoop te spreken?

Klopt het voorzitter dat uw college op 25 augustus jongstleden het voorstel van de groep Lentze / Jol heeft ontvangen?

Klopt het dat er diezelfde dag vanuit de ADO-directie een signaal is gekomen met het advies om het gesprek niet te openen?

Klopt het dat de gemeente op 10 september met de groep Lentze / Jol wilde spreken en wethouder Bredemeijer per zoom zeer verbaasd was dat ze er niet waren?

Wat is er waar van het gerucht dat een akkoord heeft met oud-eigenaren Jansen en Van Ringelenstein én United Vansen?

Graag een reactie

Voorzitter,

Het verkoopproces is,
zeker door het maandenlang nietsdoen van het college,
een ingewikkeld proces dat tijd zal kosten.

En tijd heeft ADO niet.

De kernvraag vandaag is of het stadsbestuur bereid is om – binnen de grenzen van het wettelijk toegestane – met de club en overnamekandidaten mee te denken en, daaruit voortvloeiend, voorwaarden te creëren waarmee het voortbestaan van ADO Den Haag kan worden bewerkstelligd

Kijk daarbij naar de economische- en juridische rechtvaardiging van een huurverlaging.

Uit cijfers van de KNVB blijkt dat de gemiddelde vaste accommodatielasten van de bespelers van de Keuken Kampioen Divisie in seizoen 20/21 309 euro duizend per jaar bedroegen. De door de gemeente Den Haag bij ADO Den Haag in rekening gebrachte huursom bedraagt 1,2 miljoen per jaar.

Als we daarbij kijken naar het particuliere marktprincipe en daarmee naar mogelijke alternatieve huurders. Deze zijn er niet en dus is het alternatief van huur – of verkoop – leegstand of sloop.

Bij de vaststelling van een nieuwe huurcontructie kan worden gedacht aan een combinatie vast / variabel, waarbij er boven een nader vast te stellen toeschouwersaantal per extra bezoeker een additionele variabele huurvergoeding in rekening wordt gebracht.

Daarnaast kunnen er afspraken m.b.t. het huurniveau worden gemaakt worden gemaakt voor het geval ADO Den Haag weer in de Eredivisie komt te spelen. Tenslotte zou de gemeente bepaalde tegenprestaties op sociaal-maatschappelijk vlak als voorwaarde aan de nieuwe huurconstructie kunnen verbinden,

Interruptie — zie constructie FC Twente (staatssteun-proof)

Zijn de wethouders hiertoe bereid? Welke scenario’s liggen klaar?

Voorzitter,

Kijken we naar andere steden?

FC Twente waarbij een herstructureringsplan er in 2019 toe leidde dat de club door de gemeente Enschede met een bedrag van 14 miljoen euro werd ondersteund

Roda JC in Kerkrade waar burgemeesters en wethouders voorstellen hebben gedaan om de huur van het stadion flink naar beneden naar beneden bij te stellen

NEC Nijmegen heeft coronasteun van de gemeente gekregen en hoefde een een half miljoen stadionhuur niet terug te betalen

Is er met deze drie gemeenten contact geweest?

Voorzitter,

ADO Den Haag is een traditierijke volksclub die al ruim 115 jaar midden in de Haagse samenleving staat

Een supporter appte mij vandaag en ik citeer

Wijs alle partijen op hun achterban, daar zitten ook supporters tussen. Onze club is een verbindende factor tussen arm en rijk, veen en zand, autochtonen en allochtonen, dat zie je nergens in de stad.
Onze club is meer dan 2 wekelijks voetballen in het stadion. Er wordt lief en leed gedeeld.

Einde citaat voorzitter,

ADO is het waard om voor te vechten, zeker ook omdat een faillissement impliceert dat het stadion zal moeten worden gesloopt (naar verwachting zijn de kosten daarvan 2 miljoen euro) en de miljoenen aan belastinggeld die in de bouw van het stadion zijn geïnvesteerd zullen dan in rook opgaan.

Het is over twaalven,

ADO heeft vanwege het niet aanleveren van een sluitende begroting al zes punten in mindering gekregen

Als het voor eind oktober niet lukt om dat wel voor elkaar te krijgen is het over en sluiten

Dan verzuipt onze trots, terwijl wij aan de kant bakkeleien over de kleur van het zwemvest.

Dus nog een keer:

Wethouders pak als eigenaar van het stadion uw verantwoordelijkheid en zorg er met ADO en overnamekandidaten voor dat de KNVB onze proflicentie niet afneemt en we geen betaald voetbal meer hebben in Den Haag

Vertel het ons: wat gaat de gemeente concreet doen om de club als eigenaar van het stadion wél de reddingsboei toe te werpen?

U zegt keer op keer geen partij te zijn bij het redden van ADO

U gebruikt uw invloed niet om ADO en potentiële overnamekandidaten bij elkaar te krijgen

Overnamekandidaten die voortdurend en systematisch zijn tegengewerkt, beledigd, geschoffeerd en zelfs geridiculiseerd lezen we in de media.

Nog een paar weken en dan hoeft u niets meer te doen, is dat wat uw wil?

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina