Hieronder de beantwoording van de eerder aan Edwin Reijntjes (ER) gestelde vragen welke wij vandaag (5 oktober 2021) retour ontvingen. Helaas zijn wij niet in de gelegenheid gesteld dit een interactief gesprek te laten zijn. Dit betekent ook dat er diverse gesloten vragen zijn beantwoordt met alleen een “Ja”, en wij helaas dus ook niet in de gelegenheid zijn geweest om hierop door te vragen.

 

HCF: Ben jij een echte ADO Den Haag man?
ER: Sinds 1970, eerst Holland Sport en later ADO. Ik ben ook 8 jaar RvC lid geweest en heel kort vice voorzitter van de HFC, totdat ik als Algemeen Directeur a.i gevraagd werd. Door daarop ja te zeggen in deze periode heb ik volgens mij wel het antwoord gegeven.

HCF: Wat vind jij op dit moment van de communicatie van ADO Den Haag naar zijn supporters toe wat betreft de overname perikelen?
ER: Kan altijd beter, maar is natuurlijk moeilijk. Overname partijen willen niet in de openbaarheid treden en zo lang mogelijk uit de media blijven. Natuurlijk willen we veel meer zeggen dan we kunnen of misschien wel willen, maar dat kan gewoon niet. Er zijn altijd goede contacten geweest met het HSC. Wij willen ADO Den Haag in goede handen brengen en stilte en vertrouwen helpen daarbij. Begrijp natuurlijk wel dat de supporters onrustig en ook ontevreden zijn, omdat het allemaal zo lang duurt.

HCF: Had je niet, net zoals je bij het personeel doet, een wekelijkse briefing moeten geven richting de supporters over de situatie met betrekking tot de toekomst van de club??
ER: Dat gaat helaas niet, zie hier boven. Ik heb zoals gezegd wel regelmatig met het HSC bestuur contact gehad de afgelopen maanden.

HCF: Verwacht jij dat ADO Den Haag voor eind deze maand is overgenomen?
ER: Ja.

HCF: Verwacht jij dat de licentie voor eind deze maand wordt veiliggesteld?
ER: Ja.

HCF: Heb jij als directeur van ADO Den Haag op dit moment een passieve of actieve rol wat betreft de nabije toekomst van de club?
ER: Ik ben er dag en nacht mee bezig, dat zou ik actief willen noemen.

HCF: De aandelen van UVS kunnen niet worden onteigend voor de club zijn licentie verliest. Wat is dan een mogelijk scenario als de club niet wordt overgenomen?
ER: Die stelling is niet juist. In het WHOA-traject zouden de aandelen ontnomen worden, maar we hopen natuurlijk dat we er alsnog minnelijk uit komen met onze grootaandeelhouder.

HCF: Wat zijn de lopende acties van de bestuursorganen van de club voor dit scenario?
ER: De directie en de HSD spreken met meerder kandidaten, de gemeente Den Haag en de KNVB. De RvC houdt toezicht en neemt aan sommige gesprekken deel. Als er een kandidaat in zicht is, dan volgen de STA en HFC.

HCF: Zijn jullie actief betrokken of betrokken geweest met het zoeken naar een oplossing wat betreft een huurverlaging voor, of aankoop van het stadion tussen gemeente Den Haag (GDH) en een eventuele overnamekandidaat?
ER: Ja

HCF: Hebben jullie gesprekken met GDH (gehad)?
Veel en regelmatig.

HCF: Zien jullie een rol weggelegd voor GDH in de toekomst van ADO DH? Gaat de gemeente borg staan voor de benodigde 5 miljoen om de licentie veilig te stellen?
ER: Deze vraag moet aan de gemeente worden gesteld. Wij richten ons op de garantiestelling van de partijen waarmee we in gesprek zijn. Zodat de rest van het seizoen gebruikt kan worden om alles goed neer te (laten) zetten. Die 5 miljoen waar jij het over hebt is een garantie voor de KNVB, zodat ADO Den Haag het seizoen uit kan spelen.

Raadsvragen Richard de Mos 23-09-21
Klopt het voorzitter dat uw college op 25 augustus jongstleden het voorstel van de groep Lentze / Jol heeft ontvangen?
ER: Wij onthouden ons van commentaar op raadsvragen. De beantwoording is aan het college van B&W. Niet aan ons.

HCF: Klopt het dat er diezelfde dag vanuit de ADO-directie een signaal is gekomen met het advies om het gesprek niet te openen?
Zie voorgaand antwoord

HCF: Uit raadsvragen van Richard de Mos van 23 september blijkt dat vanuit ADO Den Haag een persoon contact heeft opgenomen met de gemeente om te vragen niet in te gaan op het bod van groep Lentze op het stadion. Was jij die persoon?
ER: Nee

HCF: Voel jij je weleens de vooruit geschoven post van Frans van Steenis?
ER: Nee

HCF: Klopt het dat Frans van Steenis jou op of rond vrijdag 10 september op non- actief heeft willen stellen.
ER: Nee, is deze vraag niet in tegenspraak met de vorige vraag?

HCF: Of was jij ervan op de hoogte dat Frans van Steenis op zoek was naar een interim directeur waarna jouw rol geminimaliseerd zou worden?
ER: Nee, er is gezocht naar tijdelijke versterking van mijn team. Op mij na is het hele MT vertrokken. Het overgrote deel van mijn week gaat op aan overleggen over nieuw aandeelhouderschap.

HCF: Klopt het dat Wilbert Stolte en Harm de Boer hebben voorkomen dat jij op non actief zou worden gesteld door Frans van Steenis?
ER: Dat was niet aan de orde.

HCF: Heb jij wel eens het gevoel dat jij alleen maar wordt aangehouden als algemeen directeur omdat jij als enige tekenbevoegdheid hebt bij ADO Den Haag?
ER: Zeker niet, ik werk zeven dagen in de week om de club in veilige haven te loodsen.

HCF: Acteren de bestuursorganen van de club als een team of zijn er verschillende partijen met verschillende belangen?
ER: Geen verschillende belangen, maar wel verantwoordelijkheden.

HCF: Denk jij dat jullie, directie, RvC, STA, HFC de juiste mensen op de juiste plek met de juiste capaciteiten zijn (geweest) om de club te redden.
ER: Die vraag wordt na 1 november beantwoord.

HCF: Waarom denk je dat?
ER: –

HCF: Is er door jou inmiddels contact opgenomen met Rob Jansen, en/of John van Ringelenstein en/of Martin Jol naar aanleiding van de gesprekken van supporters met deze heren?
ER: Ik heb met heel veel mensen contact. Overigens mogen mensen die ADO Den Haag over willen nemen mij altijd bellen. John heeft mij gebeld nadat hij een interview had gegeven aan The Hague City Firm, maar spreek John wel vaker want wij hebben 8 jaar samen in de RvC gezeten.

HCF: Zie je een rol voor jou weggelegd in de organisatie van adodh na de overname (of andere oplossing) in de toekomst? Welke rol?
ER: Dat bepaalt de nieuwe aandeelhouder.

 

Ook al zijn misschien niet alle vragen naar volle tevredenheid beantwoord en is er geen echte interacte geweest willen we Edwin bedanken voor het beantwoorden van de vragen.

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina