Er bestaat veel onduidelijkheid onder supporters van onze club over het aanbod tot aankoop van het stadion van ADO Den Haag incl. parkeerplaatsen, door de laatste serieuze overnamekandidaat.

Elke kandidaat die de club wilde overnemen viel over de hoge huurlasten van ADO Den Haag. Deze bleken door de gemeente Den Haag niet omlaag te kunnen, of te willen worden gebracht.

Om deze hoge huurlasten te verlagen wilde de laatst overgebleven overnamekandidaat daarom overgaan tot aankoop van het stadion.

Het document, de aanbiedingsbrief van deze overnamekandidaat is ons onder ogen gekomen.

Het eigenlijke document kunnen we dus niet plaatsen. Daarom hebben we het document gedeeld met onze collega’s van ADO Den Haag fansite Club achter de Duinen zodat zij de feiten uit dit artikel zullen kunnen verifiëren.

Uit het document blijkt dat Stadion Hoofdgebouw, Businessclub en parkeerterreinen P1, P2 en P3 na aankoop van de overnamekandidaat, in eigendom komen van ADO Den Haag.
Daarbij is een kettingbeding in het aanbod opgenomen dat de onroerende goederen erna nooit kunnen worden verkocht zonder toestemming van de gemeente Den Haag

Stadion, hoofdgebouw, businessclub en parkeerterreinen komen dus nooit in handen van de koper.
Maar komen in eigendom van onze club, ADO Den Haag

 

Uit de aanbiedingsbrief:

Voorstel:

Met betrekking tot de aandelen;

 • Kopende partij koopt alle gewone aandelen van de huidige aandeelhouder UVS voor een bedrag van 500.000 euro
 • ADO, HFC en STA verklaren zich op voorhand onvoorwaardelijk akkoord met deze aandelenovername.
 • HFC en STA verklaren onvoorwaardelijk hun Bijzondere aandeel en prioriteitsaandeel voor 1 euro te zullen overdragen aan ADO.
 • Hierna zal de bestaande overeenkomst tussen ADO en HFC worden beëindigd en vervangen door een nieuwe, aangepaste versie. De stichting STA zal worden ontbonden.

Met betrekking tot de financiële zaken;

 • Kopende partij stelt  voor : het voor de financiering van het WHOA-akkoord benodigde bedrag (begroot op 1.200.000 euro) beschikbaar te stellen door middel van een storting op een derden rekening.
 • In gezamenlijk overleg zal het WHOA-akkoord worden opgesteld en ingediend.
 • Na formalisatie zal kopende partij zorgdragen voor de financiering van de continuïteit van ADO totdat het WHOA-akkoord definitief is. Door ADO is deze kapitaalbehoefte vooralsnog begroot op 1.200.000 euro.
 • Kopende partij draagt zorg voor de benodigde (onvoorwaardelijke en onherroepelijke) liquiditeitsgarantie op de door de KNVB voorgeschreven wijze.

Met betrekking tot de bestuurders;

 • Zodra dit voorstel is geaccepteerd en geformaliseerd, zal de kopende partij een eigen directie en Raad van Commissarissen kunnen benoemen.

Met betrekking tot de licentie:

 • Indien en zodra het WHOA-akkoord definitief is, alsmede de KNVB akkoord is gegaan, draagt de HFC de licentie Betaald Voetbal over aan ADO.

Met betrekking tot de aankoop / huur stadion en omliggende zaken;

 • ADO draagt zorg dat een overeenkomst tot stand komt met de Gemeente Den Haag omtrent de aankoop door N.V. ADO Den Haag van het door ADO van de Gemeente gehuurde te weten; het Stadion, het hoofdgebouw, de Business Club, Parkeerplaatsen (Forepark P1, P2, P3). Onder de navolgende voorwaarden en condities, koopsom: 10.000.000 euro, vrij op naam;
 • Opname van een kwalitatieve verplichting of een kettingbeding dat ADO het gekochte niet mag verkopen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gemeente Den Haag.
 • Ontbinding van de bestaande huurovereenkomst met de daarbij behorende vier allonges en vrijgave/vervallen van alle bestaande pand- en cessierechten die daarin opgenomen zijn;
 • Ongewijzigde voortzetting van de bestaande Business Unit-overeenkomst en Sponsor-overeenkomst met de Gemeente Den Haag (t/m 31/12/2033).

Met betrekking tot de lopende rechtszaak;

 • Partijen UVS en ADO zullen over en weer de door hen geëntameerde en nog lopende civiele procedures staken en gestaakt houden, des dat beide partijen hun geschillen als beëindigd beschouwen en zullen over en weer verklaren terzake niets meer van elkaar te vorderen te hebben en elkaar over en weer volledige kwijting en décharge te verlenen zonder enig voorbehoud.

 

Hoe staat dit in verhouding tot de eerdere uitspraken van Edwin Reijntjes in ons interview? En de noodkreet van ADO (Reijntjes) aan de Gemeente?

Openstaand
 • Aandelen transfer

 • Aftreden huidige bestuur & directie
 • Toekomstvast plan
Voltooid
 • Nieuwe koper vinden

 • Licentie veiligstellen
 • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina