Frans van Steenis is voorzitter van de Raad van Comissarissen van ADO Den Haag

Vanuit supporters zijn er veel vragen over het (recente) verleden, het heden en de toekomst van ADO Den Haag.

Onderstaande vragen hebben we per mail aan Frans gesteld met daarbij het verzoek om een interview zodat we eventueel dieper en uitgebreider over de vragen kunnen spreken. De antwoorden van Frans zullen een op een en zonder commentaar worden overgenomen in een artikel op deze site.

De vragen

Wat vind jij de afgelopen tijd en op dit moment van de communicatie van ADO Den Haag naar zijn supporters toe?

De Raad van Commissarissen heeft als taak om de financiรซn van de club te controleren. Waarom heeft u geen actie ondernomen op het moment dat deze niet op orde waren?
Is dat niet specifiek een taak van de RvC?
Was u er niet van op de hoogte dat UVS de tekorten niet meer zou aanvullen?

De Raad van Comissarissen is een toezichthoudend orgaan. Heeft de RvC of jij, in jouw rol als voorzitter van de RvC een actieve of passieve rol (gehad) wat betreft gesprekken met, of over overnamekandidaten.

Behoort dat in jouw ogen tot de taken van de RvC?

De RvC bestaat uit 5 leden, waarvan 2 uit China.
Klopt het dat deze nooit bij RVC vergaderingen zijn betrokken?
En klopt het dat de RVC daardoor geen rechtsgeldige besluiten kan nemen?

Klopt het dat de club alleen kan worden overgenomen als een overnamekandidaat een akkoord bereikt met UVS?

UVS als eigenaar van de aandelen wil deze verkopen. Is het niet logischer dat overnamekandidaten zich als eerste bij de eigenaar (UVS) zouden melden?

En dat jullie en de ADO directie door dat steeds niet te laten doen (VANAD, WSH, enz,) alleen maar tijd hebben verspeeld omdat jullie wel deden of je er iets over te zeggen had, maar jullie in feite geen enkele stem hebben in de eindbeslissing?

Als jullie dat niet hadden gedaan hoe mogelijk acht je het dan dat er al lang een overeenkomst zou zijn geweest met een kandidaat?

Dat er in dat geval dus geen sprake zou zijn geweest van punten aftrek en de dreiging van intrekking van de licentie?

Ben jij actief betrokken of betrokken geweest met het zoeken naar een oplossing wat betreft een huurverlaging voor, of aankoop van het stadion tussen gemeente Den Haag (GDH) en een eventuele overnamekandidaat?

Heb jij gesprekken met GDH (gehad)?

Zien jij een rol weggelegd voor GDH in de toekomst van ADO DH? Gaat de gemeente borg staan voor de benodigde 5 miljoen om de licentie veilig te stellen?Zodat de rest van het seizoen gebruikt kan worden om alles goed neer te (laten) zetten.

Uit raadsvragen van Richard de Mos van 23 september blijkt dat vanuit ADO Den Haag een persoon contact heeft opgenomen met de gemeente om te vragen niet in te gaan op het bod van groep Lentze op het stadion. Was jij die persoon?

Hebben jij en Wilbert Stolte een aversie tegen ‘vastgoedjongens’, dit terwijl jullie zelf ook bepaald niet onomstreden zijn geweest in het verleden?

Hebben jullie of jij dit besproken met de gemeente?

Klopt het dat jij Edwin Reijntjes op of rond vrijdag 10 september op non-actief hebt willen stellen?

Klopt het dat Wilbert Stolte en Harm de Boer hebben voorkomen dat Reijntjes op non actief zou worden gesteld?

Edwin Reijntjes antwoordde afgelopen dinsdag op vragen van supporters op deze site dat de licentie zou worden veilig gesteld en de club zou worden overgenomen voor 1 november en hij heeft al eerder aantoonbaar onwaarheden verteld.
Ben je met ons van meningย  dat dit soort gedrag niet pastย  bij een algemeen directeur van een BVO?

Heeft dit nog gevolgen?

Wordt Dhr. Reijntjes alleen maar aangehouden als algemeen directeur omdat hij als enige tekenbevoegdheid heeft?

Acteren de bestuursorganen van de club als een team of zijn er verschillende kampen met verschillende belangen?

Denk jij dat jullie, directie, RvC, STA, HFC de juiste mensen op de juiste plek met de juiste capaciteiten zijn (geweest) om de club te redden.

Waarom denk je dat?

Is er inmiddels contact opgenomen met Rob Jansen en/of John van Ringelenstein en/of Martin Jol naar aanleiding van de gesprekken van supporters met deze heren?

Is er gezocht naar en contact opgenomen met andere potentieel invloedrijke personen uit Den Haag en omstreken om raad en daad te vragen in het belang van de toekomst van de club?

Of wordt er alleen met de gemeente gepraat en ligt het draaiboek voor de toekomst van ADO Den Haag al (lang) klaar?

Wordt er veel geld uitgegeven aan juridische kosten aan advocatenlantoor Nauta?
Is dit een bedrag van rond de โ‚ฌ400.000?
Waarom wordt er zo veel geld uitgegeven aan juridische kosten?

Normaal gesprokken doen RvC leden hun werkzaamheden onbezoldigd. Doe jij je werkzaamheden voor de RvC onbezoldigd of krijg je hiervoor een vergoeding?

Krijgen de overige RvC leden een vergoeding?

Zie je een rol voor jou weggelegd in de organisatie van de club na de overname (of andere oplossing) in de toekomst? Welke rol?

 

FCDH – HCF

 

 

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina