Als betrokken Haagsche ondernemer zie ik al tijden met lede ogen aan hoe het steeds slechter gaat met onze voetbalclub. Dan heb ik het uiteraard niet over onze jongens op het veld, die verdienen groot respect met hun prachtige spel en vooral eindeloze doorzetting!

Nee, met het voetbal zit het wel snor, alles eromheen is echter om te huilen.

Door de jaren heen is het bestuur en directie erin geslaagd de club te brengen waar het nu staat, op de rand van de afgrond. Het is tenenkrommend om dagelijks in de media te moeten lezen hoe de heren en hun woordvoerders telkens weer met mooie praat proberen te verbloemen dat zij (en alleen zijzelf) verantwoordelijk zijn voor de erbarmelijke positie waarin ADO Den Haag zich nu begeeft.

Ik heb vanuit mijn zakelijke netwerk, langs de zijlijn, mee mogen kijken over de schouders van meerdere investeerders en kandidaat-kopers. Als mij daarbij iets duidelijk is geworden, dan is het wel de volstrekt on-transparante wijze waarop het bestuur en directie van ADO N.V. zich in het overname proces hebben opgesteld. Telkens weer werden partijen op het verkeerde been gezet. Volstrekte onwaarheden en verdraaide interpretaties werden de media in geslingerd en harde afspraken werden niet nagekomen, om vervolgens achteraf ontkend te worden. De schijnbewegingen waarmee deze groep zich over het speelveld wist te bewegen zouden Cruijff en Messi nog jaloers hebben gemaakt.

Dat alles zou natuurlijk niet uitmaken als het doel maar bereikt wordt. Helaas is mij inmiddels echter ook wel duidelijk dat het doel van deze groep niet gelijk is aan dat van de andere partijen. Het belang dat zij nastreven is het eigenbelang, waarbij continuatie van hun plek op het groen-gele pluche voorop staat. Nog altijd gaan ze ervan uit dat uiteindelijk de Gemeente het op het laatste moment wel weer zal oplossen en de essentiële garantie afgeeft om de KNVB tevreden te stellen en ik ben bang dat ze nog gelijk gaan krijgen ook.

Nu hoor ik u denken, “nou, mooi dan toch?”, maar zo simpel ligt het niet. Een garantie van de Gemeente mag dan wel zorgen voor witte rook uit de KNVB-schoorsteen, het lost de problemen nog niet op. De schuldeisers zitten nog steeds in de WHOA-wachtkamer en de exploitatie draait door onder de afwezige controle van een Chinese eigenaar die na € 20 miljoen te hebben geïnvesteerd ook wel klaar is met het gedraai en gelieg van hun directie.

Van een plan om de onderneming weer gezond te maken ontbreekt elk spoor. De graaiers zullen hun facturen blijven sturen en de schulden lopen onverminderd op.

Het is ook niet zo raar dat het telkens weer fout gaat. Als ondernemer weet ik als geen ander dat een bedrijf niet levensvatbaar is zonder een lange termijnvisie en een gedegen en onderbouwd businessplan. En laat ik eerlijk zijn, voetbal is emotie en cultuur, maar in de huidige tijd vooral ook big-business! Als je het blijft benaderen als een clubje, wordt het nooit een gezond bedrijf!

Dat brengt me terug bij de kern van de situatie waarin we nu zitten. Wie komt er met een gedegen plan en is ook in staat dat uit te voeren? Van de directie en het bestuur hoeven we dat niet te verwachten. Die blijven al jaren hetzelfde doen en verwachten telkens weer een ander resultaat.

Ik heb ook al voldoende branieschoppers voorbij zien komen, allemaal met een grote muil, maar als het puntje bij paaltje kwam, geen centen. Of het nu uit de ICT moest komen, van Zwitserse investeerders of rijke Duitse families, het werd allemaal voor lief genomen door de directie, want die partijen lieten hun zitten. Maar ja, het geld kwam er helaas nooit. Ook gebakken lucht blijft stinken als je het van natte winden maakt zal ik maar zeggen.
Dan hebben we nog twee partijen over. De huisjesmelker en de mensenhandelaar. Ik gebruik die twee termen bewust even omdat ze in de media al veelvuldig zijn gebruikt.

Respectvoller is het natuurlijk om te spreken over een groep investeerders uit de Haagsche vastgoedwereld en een groep investeerders uit de voetbalmakelaardij.

Die laatste groep is eigenlijk pas recent in de picture gekomen en, voor zover ik weet, nog altijd aan het wachten tot iemand ze een telefoonnummer van de Gemeente kan geven. Hun voorman, Rob Jansen, kan in ieder geval goed met het huidige bestuur door een deur, ook hij heeft jarenlang facturen naar ADO N.V. gestuurd, net als de directie. Ik vraag me dan ook oprecht af of hij werkelijk bereid is het geld dat hij heeft verdiend met het wegverkopen van talentvolle spelers uit ADO weer wil teruggeven aan de club.

Blijft over de club investeerders met in de voorhoede Jeroen Lentze. Die hebben al vroeg dit jaar kenbaar gemaakt een serieuze investering te willen doen in ADO N.V. Daarbij hebben ze duidelijk gemaakt het te willen neerzetten als een totale onderneming die, naast voetbal, vooral ook wil inzetten op entertainment en sociale ontwikkeling.

Ik vond het persoonlijk vooral verhelderend dat deze partij eindelijk eens verder keek dan alleen het voetbalplaatje. Iets dat door velen juist als negatief werd bestempeld. Ik geloof niet dat ADO het ooit gaat redden als het onafhankelijk en zelfstandig verantwoordelijk is voor haar exploitatie. De club, zeker nu in de KKD, heeft simpelweg niet voldoende inkomsten om het dure stadion te betalen en zeker niet als alle bobo’s ook vrolijk blijven door factureren. Het is natuurlijk ook ronduit beschamend dat er een ultramodern stadion is gebouwd voor vele tientallen miljoenen en het tot op heden nog amper is gebruikt voor iets anders dan voetbal.

Ik begrijp overigens heel goed dat velen denken dat Lentze en zijn groep hier alleen maar instappen om aan het vastgoed te verdienen. Maar wat niemand nog heeft verteld is dat het bod dat is uitgebracht, namens ADO N.V. wordt gedaan. Het stadion, als de gemeente het wil verkopen, komt dus niet in handen van Lentze, maar wordt eigendom van de club! En ja, Lentze kan eigenaar van die club worden, maar is wel zo netjes geweest om in zijn bod aan te geven dat de gemeente altijd een beslissende stem houdt in wat er met het stadion gebeurt! Hij kan het dus niet gaan doorverkopen als de gemeente dat niet wil! Dat is een wezenlijk detail dat vooral erg handig buiten de media wordt gehouden door de huidige directie.

Voor zover ik het heb begrepen wil Lentze het stadion kopen tegen een marktconforme prijs om daarmee op de lange termijn de huurlasten voor de club drastisch te verlagen. Wederom een verstandig besluit, want hij wil de club gezond en rendabel maken. Dit plan om het stadion te kopen is overigens pas naar voren gekomen nadat duidelijk werd dat de gemeente meende dat de huur niet lager kon i.v.m. vermeende staatssteun. In eerdere plannen werd er vooral over een gezonde huurrelatie gesproken, overigens net zoals andere partijen eerder verlangde.

Ik heb zo het vermoeden dat er in de nabije toekomst steeds meer bekend wordt over de manipulatieve en achterbakse wijze waarop het bestuur en de directie het spel hier hebben gespeeld. Daarbij is de rode draad telkens geweest om, via desinformatie, partijen die hun eigenbelang in de weg stonden, buitenspel te zetten. Ikzelf weet al genoeg, maar volgens mij nog maar een fractie wat er werkelijk in de beerput zit.

Laten we hopen dat de partijen die het wel goed voor hebben met de toekomst van ADO Den Haag uiteindelijk samen tot inzicht, en een oplossing komen! Alleen ga je misschien wel hard,
samen kom je verder!

Column geschreven door:

Langsdezijlijn

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina