Hieronder de beantwoording van de eerder aan Frans van Steenis (ER) als voorzitter van de Raad van Commissarissen van ADO Den Haag gestelde vragen welke wij op 10 oktober 2021 retour ontvingen. Helaas zijn wij niet in de gelegenheid gesteld dit een interactief gesprek te laten zijn. Dit betekent ook dat we helaas niet in de gelegenheid zijn geweest om door te vragen op bepaalde antwoorden die zijn gegeven.
HCF: Wat vind jij de afgelopen tijd en op dit moment van de communicatie van ADO Den Haag naar zijn supporters toe?
FvS: Het maximale wat er in deze omstandigheden mogelijk is. Edwin Reijntjes en Jeroen Reiziger hebben beide regelmatig contact met de supporters. De Raad van Commissarissen heeft als taak om de financiën van de club te controleren.
HCF: Waarom heeft u geen actie ondernomen op het moment dat deze niet op orde waren?
FvS: Wij konden niet bevroeden dat de aandeelhouder plotseling, ondanks de uitvoerig besproken en ook ontvangen garanties, niet meer aan zijn verplichtingen zou voldoen. En dat vervolgens de aandeelhouder geen overnamekandidaat voor haar aandelen zou kunnen vinden en dat ADO Den Haag derhalve in een patstelling terecht zou komen. Onder leiding van Edwin Reijntjes, onder toeziend oog van de HSD, is er hard ingegrepen in de kosten en de technische staf en helaas moet ik eraan toevoegen dat we er, ondanks de harde ingrepen nog niet zijn.
HCF: Is dat niet specifiek een taak van de RvC?
FvS: Toezicht op de directie is een onderdeel van de taken van de RvC. Dit ligt wel gecompliceerd in de situatie van een meerderheidsgrootaandeelhouder. Zeker als de meerderheidsaandeelhouder in een meerjarenplan de begroting onder gejuich van media en supporters heeft opgevoerd en vervolgens weigert te betalen.
HCF: Was u er niet van op de hoogte dat UVS de tekorten niet meer zou aanvullen?
FvS: Nee, als eerder aangegeven zijn er door UVS, op nadrukkelijk verzoek van de RvC, getekende garanties afgegeven. Het niet meer kunnen voldoen aan deze overeengekomen verplichtingen werd niet meteen helder gecommuniceerd. De Raad van Commissarissen is een toezichthoudend orgaan.
HCF: Heeft de RvC of jij, in jouw rol als voorzitter van de RvC een actieve of passieve rol (gehad) wat betreft gesprekken met, of over overnamekandidaten?
FvS: Ik spreek liever over proactief. In moeilijke tijden komt een voorzitter van de Raad van commissarissen uit zijn toezichthoudende rol en staat de directie bij, waar het maar kan. Ik heb met overnamekandidaten gesproken en met verschillende vertegenwoordigers van de gemeente. De directie bestuurt en de RvC houdt toezicht. Zo werkt het bij ondernemingen. De Voorzitter RvC is ondersteunend is aan de directie en verbindend naar de aandeelhouders en dit “onder de radar”, het is de directie die naar buiten treedt en niet de RvC.
HCF: Behoort dat in jouw ogen tot de taken van de RvC?
FvS: In de corporate governance regels treedt een voorzitter van de Raad van commissarissen naar voren als de vennootschap het moeilijk heeft. Dit heet in corporate governance jargon, als de continuïteit van de onderneming in het geding komt. Dan blijf je niet meer op afstand, maar ondersteun je en begeleid je het management, maar als gezegd “onder de radar” De directie is primair verantwoordelijk. De RvC bestaat uit 5 leden, waarvan 2 uit China.
HCF: Klopt het dat deze nooit bij RVC-vergaderingen zijn betrokken?
FvS: Nee dat klopt niet, zij zijn bij alle belangrijke besluiten betrokken.
HCF: En klopt het dat de RVC daardoor geen rechtsgeldige besluiten kan nemen?
FvS: Nee, ook dat klopt niet. De twee leden waar het over heeft, hebben indien dat noodzakelijk was kunnen stemmen. Vaak bleek de meerderheid van de vergadering er anders over te denken.
HCF: Klopt het dat de club alleen kan worden overgenomen als een overnamekandidaat een akkoord bereikt met UVS?
FvS: Nee dat klopt niet. UVS is er niet in geslaagd om een koper te vinden. Wij hebben het zoekproces daarom overgenomen. UVS heeft nog een schuld uitstaan van twee miljoen aan ADO Den Haag en moet volgens de rechter betalen. UVS zou in de WHOA-procedure zijn aandelen kwijt kunnen raken.
HCF: UVS als eigenaar van de aandelen wil deze verkopen. Is het niet logischer dat overnamekandidaten zich als eerste bij de eigenaar (UVS) zouden melden?
FvS: Ja, maar UVS is er niet in geslaagd. Vergis u niet, het gaat er niet om dat er een overnamekandidaat wordt gevonden die een grote zak geld aan UVS geeft en ADO Den Haag vervolgens armlastig achterlaat. Wij vinden dat een nieuwe partij zoveel mogelijk geld in ADO Den Haag moet steken. Maar daar zal iedere supporter met het hart op de goede plaats het met ons over eens zijn.
HCF: En dat jullie en de ADO-directie door dat steeds niet te laten doen (VANAD, WSH, enz,) alleen maar tijd hebben verspeeld omdat jullie wel deden of je er iets over te zeggen had, maar jullie in feite geen enkele stem hebben in de eindbeslissing?
FvS: Nee, uw vraag verbaast mij een beetje want het is nooit aan de orde geweest.
HCF: Als jullie dat niet hadden gedaan hoe mogelijk acht je het dan dat er al lang een overeenkomst zou zijn geweest met een kandidaat?
FvS: Deze vraag is niet van toepassing.
HCF: Dat er in dat geval dus geen sprake zou zijn geweest van punten aftrek en de dreiging van intrekking van de licentie?
FvS: Ook deze vraag is niet van toepassing.
HCF: Ben jij actief betrokken of betrokken geweest met het zoeken naar een oplossing wat betreft een huurverlaging voor, of aankoop van het stadion tussen gemeente Den Haag (GDH) en een eventuele overnamekandidaat?
FvS: Het hele ADO Den Haag team heeft gewerkt aan een verlaging van de huur. Deze huur is door een BVO in de KKD niet op te brengen.
HCF: Heb jij gesprekken met GDH (gehad)?
FvS: Ja vanzelfsprekend.
HCF: Zie jij een rol weggelegd voor GDH in de toekomst van ADO DH? Gaat de gemeente borg staan voor de benodigde 5 miljoen om de licentie veilig te stellen? Zodat de rest van het seizoen gebruikt kan worden om alles goed neer te (laten) zetten.
FvS: Daar vinden nu intensieve en constructieve gesprekken over plaats.
HCF: Uit raadsvragen van Richard de Mos van 23 september blijkt dat vanuit ADO Den Haag een persoon contact heeft opgenomen met de gemeente om te vragen niet in te gaan op het bod van groep Lentze op het stadion. Was jij die persoon?
FvS: Nee, dat was ik zeker niet.
HCF: Hebben jij en Wilbert Stolte een aversie tegen ‘vastgoedjongens’, dit terwijl jullie zelf ook bepaald niet onomstreden zijn geweest in het verleden?
FvS: Ik heb absoluut niets, oprecht niets, tegen “vastgoedjongens” cq ondernemers in vastgoed. Ik heb in mijn werk veel ondernemers in het vastgoed geadviseerd. En voor eenieder uit het bedrijfsleven die het om ADO Den Haag, mijn club, te doen is heb ik diep respect, uiteindelijk was ik een aantal jaren geleden lange tijd hoofdsponsor van ADO Den Haag met mijn bedrijf Hotelplan en die liefde is nooit overgegaan. Kortom, ik ben een groot voorstander van een Haags bedrijfsleven wat de Club gaat ondersteunen. Vastgoed of andere ondernemers, het zijn mijn mensen als ze maar groen/geel bloed in de aderen hebben.
HCF: Hebben jullie of jij dit besproken met de gemeente?
FvS: Ja, maar de gemeente kent die bepaling natuurlijk wel.
HCF: Klopt het dat jij Edwin Reijntjes op of rond vrijdag 10 september op non-actief hebt willen stellen? In het midden van de overnamegesprekken?
FvS: Wat denkt u zelf: dit is niet de eerste crises die ik trachtte beslechten in mijn leven, en dan is het “handen aan de ploeg” en niks afscheid nemen!
HCF: Klopt het dat Wilbert Stolte en Harm de Boer hebben voorkomen dat Reijntjes op non-actief zou worden gesteld?
FvS: “Non actief” is oprecht nimmer aan de orde geweest !
HCF: Edwin Reijntjes antwoordde afgelopen dinsdag op vragen van supporters op deze site dat de licentie zou worden veiliggesteld en de club zou worden overgenomen voor 1 november en hij heeft al eerder aantoonbaar onwaarheden verteld.
FvS: De vraag was anders geformuleerd u hebt gevraagd verwacht u dat ADO Den Haag etc. Dat is wat anders dan met zekerheid verkondigen. Hoewel u dat niet vraagt ben ik het met hem eens. Ik verwacht het ook, maar definitieve zekerheid hebben we pas op 1 november. Voor die tijd moet er her en der nog veel water bij de wijn en veel water door de Rijn maar ik ben een positief mens die immer strijd levert intern en met marktpartijen in het belang van de Club, en dat gebeurt intern en niet buiten de kantoren of in de media.
HCF: Ben je met ons van mening dat dit soort gedrag niet past bij een algemeen directeur van een BVO?
FvS: Gezien het antwoord op de vorige vraag begrijpt u hoe ik opereer en ik waardeer de inzet en en het optimisme van de Directeur; hij denkt, samen met de HSD Jeroen Reiziger in oplossingen en niet in problemen.
HCF: Heeft dit nog gevolgen?
FvS: Nee, zie boven !
HCF: Wordt Dhr. Reijntjes alleen maar aangehouden als algemeen directeur omdat hij als enige tekenbevoegdheid heeft?
FvS: Ik ben blij dat een man als Edwin bereid is om in deze hele lastige situatie, waarin je veel stank voor dank krijgt, bereid is om ondanks dat er een spervuur van roddels er geruchten over hem heen komt, koersvast heel hard werkt aan een oplossing voor ADO Den Haag. Met het snoeien van de begroting en het terugbrengen van de formatie win je meestal niet de populariteitsprijs, maar gelukkig zijn de resultaten op het veld, in nauwe samenwerking met Albert van der Dussen en zijn crew, ook de verantwoordelijkheid van de Directeur.
HCF: Acteren de bestuursorganen van de club als een team of zijn er verschillende kampen met verschillende belangen?
FvS: Als team!
HCF: Denk jij dat jullie, directie, RvC, STA, HFC de juiste mensen op de juiste plek met de juiste capaciteiten zijn (geweest) om de club te redden?
FvSDat moeten anderen na afronding van het proces beoordelen.
HCF: Waarom denk je dat?
FvS: Het siert de mens om dit aan anderen over te laten; aan de finish worden de prijzen verdeeld!
HCF: Is er inmiddels contact opgenomen met Rob Jansen en/of John van Ringelenstein en/of Martin Jol naar aanleiding van de gesprekken van supporters met deze heren?
FvS: Deze vraag is al door de directeur beantwoord.
HCF: Is er gezocht naar en contact opgenomen met andere potentieel invloedrijke personen uit Den Haag en omstreken om raad en daad te vragen in het belang van de toekomst van de club?
FvS: ADO Den Haag heeft veel invloedrijke, ervaren en deskundige personen om ons heen die met ons meedenken en meewerken. Dat doen zij op de achtergrond (net als ik) en dat waarderen wij zeer.
HCF: Of wordt er alleen met de gemeente gepraat en ligt het draaiboek voor de toekomst van ADO Den Haag al (lang) klaar?
FvS: Was het maar waar dat er een draaiboek was! Dan hadden we dat allang uitgevoerd en dan hadden we het toch niet op negen punten aftrek laten aankomen. Een half jaar lang onderhandelen met meer dan tien partijen waarvan niemand “boter bij de vis” deed. Dat denkt u toch hoop ik niet?
HCF: Wordt er veel geld uitgegeven aan juridische kosten aan advocatenkantoor Nauta?
FvS: Wij hebben verschillende advocatenkantoren voor ons werken in de uiterst precaire situatie waarin onze Club verkeert. Elke euro gespendeerd aan advocaten is uiteraard zonde van het geld. UVS wilde niet betalen, dan moet je een rechtszaak voeren. We wilden ons niet zomaar neerleggen bij de puntenaftrek. Een WHOA-traject kost geld. Tot 3 keer toe waar we bijna bij een overeenkomst en is de overnemende partij op het laatste moment afgehaakt. Het gaat telkens om dikke contracten, die zorgvuldig moeten worden doorgenomen. We hebben geen keuze, ADO Den Haag zou nu al niet meer hebben bestaan, als we niet van de juridische mogelijkheden gebruik zouden hebben gemaakt.
HCF: Is dit een bedrag van rond de €400.000?
FvS: Nee, dat klopt niet, maar over elk bedrag wordt in deze situatie uiterst kritisch onderhandelt maar ook Nederland juridiceert snel en hoge mate.
HCF: Waarom wordt er zo veel geld uitgegeven aan juridische kosten?
FvS: “Zo veel” is in deze een relatief begrip, heeft U een alternatief ? Wij met enige zo niet veel ervaring in het bedrijfsleven niet.
HCF: Normaal gesproken doen RvC leden hun werkzaamheden onbezoldigd. Doe jij je werkzaamheden voor de RvC onbezoldigd of krijg je hiervoor een vergoeding?
FvS: Dan bent u verkeerd ingelicht, normaal gesproken worden RvC leden, zoals bij elke NV, voor hun werkzaamheden beloond. Dit was ook een uitdrukkelijke wens van grootaandeelhouder UVS. Het is geen amateur vrijwilligerswerk. Maar gezien de penibele financiële situatie laten we ons niet uitbetalen.
HCF: Krijgen de overige RvC leden een vergoeding?
FvS: Voor hen geldt hetzelfde antwoord.
HCF: Zie je een rol voor jou weggelegd in de organisatie van de club na de overname (of andere oplossing) in de toekomst? Welke rol?
FvS: Dat is immer aan de aandeelhouder(s) maar, na deze tropenjaren heb ik er niets op tegen om weer gewoon een seizoenkaart te kopen en als gebruikelijk op de tribune te zitten en te genieten van een jong en gemotiveerd elftal met ambities. En dan ga ik ook weer meer tijd krijgen om naast voetbal in Den Haag weer met sport bezig te zijn op internationaal niveau en ook mijn toezichthoudende uitdagingen in het Haagse onderwijs en cultuur op te pakken.
Frans van Steenis bedankt voor de genomen tijd en moeite voor het beantwoorden van deze vragen(lijst).
Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina