Een reconstructie aan de hand van de documenten Request for Proposal (RfP, de uitvraag van ADO Den Haag aan geïnteresseerde kopers) en de Biedingsbrief van Lentze/Jol aan ADO.

Lentze/Jol heeft een overeenkomst tot aankoop van ADO met de bestuurders van de club en WHOA deskundige Jeroen Reiziger maar op voorwaarde van huurverlaging door, of aankoop van het stadion met parkeerterreinen, van de gemeente.

Exploitatie van ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie is niet mogelijk met de huidige huurprijs.

Maar de gemeente geeft aan niet tot huurverlaging over te kunnen gaan wegens Europese regelgeving. Omdat verlaging van de huur niet mogelijk (b)lijkt, wil Lentze /Jol dat ADO het stadion in eigendom krijgt na aankoop van de gemeente. Zij willen dit financieren. Maar de gemeente wil niet rechtstreeks onderhandelen met een overnamekandidaat.

Daarom komen Lentze/Jol en Jeroen Reiziger namens ADO, overeen dat ADO zorg draagt dat er een koopovereenkomst tot stand komt tussen ADO en de gemeente.

Na aankoop zouden stadion en parkeerterreinen dus in bezit komen van de club, niet in handen van de investeerders van groep Lentze/Jol.

In de aankoop is een kettingbeding opgenomen waardoor stadion en parkeerterreinen nooit doorverkocht kunnen worden zonder toestemming van de gemeente. Daardoor zou het aankoopbedrag ook lager kunnen uitvallen.

De rol van ADO en Jeroen Reiziger is dus dat zij zorg moeten dragen voor de aankoop van het stadion en parkeerterreinen zodat deze in bezit zouden komen van de club.

ADO zit hier dus tussen overnamekandidaat en gemeente in.

De volgende vragen spelen:

 • Was de gemeente op de hoogte van de inhoud van de Biedingsbrief van Lentze/Jol?
 • Was de gemeente er wel van op de hoogte dat het stadion met parkeerplaatsen in eigendom zouden komen van ADO zelf?
 • Was de gemeente op de hoogte van het in het aanbod opgenomen kettingbeding?

Dat zijn interessante vragen omdat er in de raadsvergadering over dit onderwerp voortdurend gesproken werd over een groep vastgoedinvesteerders met ontwikkelingsplannen voor stadion en/of parkeerterreinen.

Maar als gezegd zou het stadion in handen komen van ADO.

En is er nergens sprake van ontwikkelingsplannen. Zowel niet in de Biedingsbrief als in de RfP.

Kennelijk waren gemeenteraadsleden dus in de veronderstelling dat vastgoedinvesteerders het stadion en parkeerplaatsen wilden overnemen en doorontwikkelen. Maar hoe kwamen zij dan aan deze informatie?!

Buiten dat is er in de Biedingsbrief duidelijk sprake van aankoop van het stadion mét parkeerterreinen. De gemeente was kennelijk in de veronderstelling dat aankoop alleen het stadion betrof en heeft daarom ook alleen het stadion getaxeerd. En ADO bestuur en Jeroen Reiziger hebben gemeente hier in niet gecorrigeerd

Terug naar de rol van het ADO bestuur en Jeroen Reiziger.

Hoe kan het dat de gemeente niet over de juiste maar over vermoedelijk valse informatie lijkt te beschikken? Waarom waren gemeente en gemeenteraadsleden niet op de hoogte van de inhoud of in het bezit van de Biedingsbrief en RfP? Dit was specifiek de rol van ADO en Jeroen Reiziger!

Dus rijst de vraag: Wat is de rol geweest van ADO bestuur en Jeroen Reiziger in het onvoldoende, onjuist, onvolledig en/of wellicht vals informeren van gemeente en gemeenteraadsleden? Volgens raadsvragen van Richard de Mos is er vanuit ADO zelfs een signaal geweest om het gesprek niet te openen.

Maar je kan het ook anders stellen: als het bestuur alleen de redding van de club voor ogen heeft, als zij hun volledige gewicht hier achter zouden hebben gezet, hadden alle betrokkenen bij de gemeente dan over de volledige informatie beschikt?

Had de gemeente dan misschien een heel ander beeld gehad van de plannen van de overnamekandidaat?

Had dit dan wel tot vooruitgang kunnen leiden in overname van de club en oplossing van de financiële noodsituatie?

Zou er dan geen sprake zijn geweest van de 9 punten in mindering en mogelijk verlies van de licentie?

Dit roept de belangrijke vraag op: Zijn er redenen te bedenken waarom ADO bestuur en Jeroen Reiziger hebben gehandeld zoals ze hebben gehandeld?

Voorstel Lentze/Jol niet in belang van zittend bestuur?

In het voorstel (in antwoord op de RfP) van Lentze /Jol worden onder andere de volgende onderwerpen benoemd:

 • Het doel van de Stichting Toekomst ADO is tot op heden volkomen onduidelijk, dus deze kan het beste worden opgeheven.
 • HFC heeft natuurlijk wel een functie, maar deze dient beperkt te worden.
 • De huidige directie en de Raad van Commissarissen dient af te treden. HHC wenst haar eigen bestuurders en commissarissen te selecteren en te benoemen.

Dus vragen wij ons af: Gaat het bij het ADO bestuur daadwerkelijk alleen om hun posities bij ADO? Zijn ze bang hun functie te verliezen als er met Lente/Jol in zee wordt gegaan? Wordt er daarom zo laks opgetreden en niet goed met de gemeente samengewerkt? Duurt het daarom allemaal zo lang dat er daardoor zelfs punten in mindering zijn gebracht?

Wie een andere reden kan bedenken, we horen het graag!!

Hague City Firm

Redactie@thehaguecityfirm.nl

 

Openstaand
 • Aandelen transfer

 • Aftreden huidige bestuur & directie
 • Toekomstvast plan
Voltooid
 • Nieuwe koper vinden

 • Licentie veiligstellen
 • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina