ADO is gered. Althans, de licentie betaald voetbal is veilig gesteld. Daarmee heeft het tijd gekocht voor fase twee van het grote reddingsplan: het wegwerken van de donkerrode cijfers. Amerikanen, Japanners en Hagenezen zijn aan zet.

De opluchting in Den Haag is voelbaar. Op woensdagmiddag werd in een zaaltje in Zeist besloten over de toekomst van de club. De heren en dames van de licentiecommissie bogen zich over de recent, opnieuw ingediende begroting van de club. Bij slecht nieuws was de licentie in het geding gekomen. Maar zover kwam het dus niet. Donderdagochtend kwam er een ronkend persbericht naar buiten, een brief die op woensdagavond al was opgesteld.

Dankbrieven mogen naar de gemeente Den Haag. Eerder deze maand klopte de club per brief aan bij de burgemeester. Het verzoek was om samen op te trekken bij deze ultieme reddingsactie. Er werden direct extra betrokken bij het proces gehaald. Een advocatenkantoor bijvoorbeeld, dat scherp zeilde op de wind waar het ging om de regels aangaande staatssteun.

Maar misschien nog wel belangrijker: Pieter Nieuwenhuis werd namens Hypercube uitgenodigd. Tezamen doken ze in de boekhouding en kwamen ze tot een nieuwe, inmiddels goedgekeurde begroting.

Nieuwenhuis ontdekte dat de eerder gevraagde garantstelling van 5,1 miljoen euro aan de gemeente veel te hoog was. Er was veel minder geld nodig. Het was precies waar de gemeente op hoopte. Uiteindelijk ging het onder strenge voorwaarden akkoord, niet op de laatste plaats omdat het anders met een leeg voetbalstadion had gezeten.

Burgemeester Jan van Zanen ondertekende het persbericht persoonlijk. Hierin stond dat er voor het seizoen 2021/22 nog maar een tekort van 0,75 miljoen euro zou zijn. De gemeente werd gevraagd te helpen. ‘ADO heeft de gemeente op 11 oktober verzocht om voor dit bedrag (0,75 miljoen euro) uitstel van betaling te verlenen op de huurachterstand over de periode tot en met 31 mei 2021’, lazen we. Maar ook: ‘ADO vraagt om uitstel van betaling tot ten minste 1 juli 2022.’

Die laatste zin sneeuwde een beetje onder in het verhaal. Maar navraag bij de woordvoerder van de gemeente Den Haag leert dat ADO dit seizoen wél gewoon huur betaalt. Dat gaat om een bedrag van zo’n miljoen euro.

De gemeente ging onder strenge voorwaarden akkoord. ‘De gemeente heeft ADO harde voorwaarden gesteld om de governance, bedrijfsvoering en begroting structureel op orde te krijgen. Ook moet ADO meer doen voor de sportieve en maatschappelijke verbinding met de stad.’ Met andere woorden: het is de regie kwijt. De gemeente kijkt niet alleen mee over de schouder, het wil een vinger in de pap hebben.

Door: Stef de Bont

Bron: VI-Pro

 

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina