Nu de proflicentie is veiliggesteld, breekt er voor ADO Den Haag een nieuwe fase aan. In de zoektocht naar een nieuwe eigenaar is er een rol weggelegd voor zowel herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger als wethouder Sport Hilbert Bredemeijer.

Geen garantstelling van 5 miljoen euro, maar uitstel van betaling van 750.000 euro. Met die gemeentelijke toezegging ging de voetbalbond vorige week alsnog akkoord met de herziene begroting van ADO. Het was sowieso maar de vraag of de gemeente die 750.000 euro terug zou zien, want dat geld wordt met de andere schulden van de club in de zogeheten WHOA-procedure betrokken, wat betekent dat het voorlopig niet betaald gaat worden.

Intussen heeft de club zelf ook niet stilgezeten om de financiële situatie op orde te krijgen. Er is afscheid genomen van spelers en personeel. ,,Nu ligt er een realistischer en actuelere begroting”, vertelt Jeroen Reiziger, die als herstructureringsdeskundige het WHOA-traject van ADO leidt. Nu ADO het seizoen mag afmaken, waakt hij voor te veel optimisme. ,,De club zit nog altijd in een financieel lastige positie. We zoeken nog steeds naar een overnamekandidaat voor de aandelen, al wordt dat nu wel wat eenvoudiger.”

Want nu is er geen miljoenenbedrag meer nodig als garantie. Daarmee blijven nog twee belangrijke voorwaarden over voor een overname: de WHOA-procedure moet uiteindelijk rond komen en de KNVB moet akkoord gaan met de nieuwe aandeelhouder van de club.

De Chinese eigenaar United Vansen hoeft bovendien de hoofdprijs niet meer te hebben voor de aandelen. Toch neemt dat niet weg dat de koper van ADO wel een visie zal moeten hebben, benadrukt Reiziger. ,,Aandelen overnemen is één, maar wat zijn de plannen met de club. Wat voor investeringen worden er bijvoorbeeld gedaan en wat is de technische visie? Gaan we verder met één gegadigde die komt met een offer we can’t refuse, of gaan we verder met een inschrijving?”

Hoe het ook verder gaat, de gemeente heeft wel een aantal eisen gesteld aan de financiële toezegging. De club moet zich maatschappelijk meer laten zien en er zal goed moeten worden gekeken naar de organisatiestructuur en het bestuur. Wethouder Hilbert Bredemeijer zegt dat de gemeente niet van plan is om zelf in te grijpen in de organisatie, of mensen weg zal sturen. Dat zal ook niet nodig zijn, denkt Reiziger. ,,Als het gaat om de directie, de Raad van Commissarissen of de minderheidsaandelen, heeft iedereen toegezegd zijn positie of rechten op te geven ten behoeve van de redding van ADO. Omdat die toezegging er al ligt, is dat probleem eigenlijk al opgelost.”

Bredemeijer omschreef het proces van de afgelopen twee weken als een snelkookpan. Terwijl de tijdsdruk enorm was, moesten de boeken van ADO doorgelicht worden om tot de beste oplossing te komen. ,,We hebben een rol als verhuurder, niet als clubleiding. Daarnaast hebben we het wel over gemeenschapsgeld en hebben we ons ook nog aan wetten en regels te houden. Met ADO hebben we altijd in alle redelijkheid gesprekken gevoerd, ook over de hoogte van de huur. We hebben ons niet gek laten maken door beeldvorming van buitenaf.”

De club moet gedragen worden door de stad, die is van de stad
Hilbert Bredemeijer

Net als herstructureringsdeskundige Reiziger, directeur Edwin Reijntjes en zoveel anderen rondom ADO, wijst Bredemeijer er ook nog maar eens op: ,,Dit was stap één, nu komen stap twee, drie en vier: werken aan een toekomstbestendige club. Dat is misschien even op een lager niveau, in de Keuken Kampioen Divisie, maar de club moet nu eerst naar haar stand gaan leven, niet boven haar stand.”

Hij ziet een rol weggelegd voor de supporters. ,,Zij voelen ook een verantwoordelijkheid. De club moet gedragen worden door de stad, die is van de stad.”

 

Door Marijn Abbenhuis en Bart Lelieveld

Bron: AD Premium

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina