De ADO fabeltjeskrant is nog niet gesloten!  Zo ook vandaag weer naar aanleiding van een interview kunnen we niet anders dan concluderen dat er sprake is van serieus en structureel wanbeleid bij onze club. Er is geen sprake meer van falen door een gemiste kans, dit ligt veel dieper. Hier is sprake van een uiterst secure en gecoördineerde actie door meer dan 1 persoon binnen de club.

Vandaag om 10:00 uur hebben wij telefonisch contact gehad met een vertegenwoordiger van een overname kandidaat die schijnbaar al langere tijd probeert ‘zijn’ partij naar voren te schuiven om ADO Den Haag over te nemen. Uit onderstaande mag een ieder zijn/haar eigen conclusies trekken maar er zijn teveel signalen dat er iets structureel mis is binnen de club, da’s onze conclusie, maar oordeel zelf.

Horta: In april ben ik in contact gekomen met Hamdi. Hij wilde toen nog geen gesprek aangaan, ze waren bezig met die Zwitserse groep, volgens mij Cosinus, die hebben ze toen voorrang gegeven, helaas is dat niets geworden. Daarna ben ik door COVID uit de roulatie geweest. Ongeveer drie weken geleden is er een hernieuwd contact geweest met ADO Den Haag, met Reijntjes. Uitgelegd dat het geld er is en eventueel op een derden rekening gestort kan worden.

HCF: Maar hoe wordt hierop dan gereageerd?
Horta: Niet, men negeert dit.

HCF: Wat denkt u dat de reden is?
Horta: Sabotage, simpel. Daarop heb ik contact opgenomen met de KNVB die spraken ook hun zorgen uit. Daarna ook nog contact gezocht met Reiziger, deze heeft ook geen verdere actie ondernomen. We hebben voorgesteld om de zekerstelling te storten op een derden rekening van Trip advocaten. Geen reactie van dhr C. Glas (collega van Reiziger) ontvangen. Hierop kan ik alleen maar concluderen dat er gericht “vertraagd” wordt en naar de uitgang manoevreren.

Reeds eerder heb ik van Hamdi nooit begrepen waarom ze zoveel aandacht hebben besteed aan die Zwiterse groep (Cosinus) zonder met ons te willen praten, en dat het zich nu weer herhaald bij de huidige directie.

HCF: Is er contact met United Vansen geweest?
Horta: We zoeken steeds contact met dhr. Wang, dit lukt helaas ook niet.

HCF: Het beeld wat wij hebben is dat zij willen blijven zitten en daarom geen medewerking willen verlenen, hoe denkt u hierover?
Horta: Dat klopt voor 99% zeker ja.

HCF: Wat zijn de korte termijnplannen indien jullie de club overnemen?
Horta: Wij willen de club eerst helpen te promoveren. De club heeft puntenaftrek gekregen door bestuurlijk wanbeleid.
Stel Den Haag zou in zee gaan met de club die ik vertegenwoordig dan kun je verwachten dat er bij het eerst volgende transferluik er al nieuwe spelers over kunnen komen.

HCF: Wat is het masterplan?
Horta: Heb ik niet op dit moment, dat ligt bij de premier league club, die heeft dat plan wel. Als Martin Jol technisch directeur wordt kan hij het plan technisch uitrollen.

HCF: Hoe wordt dit gelanceerd?
Horta: Is nog niets over bekend, eerst maar eens echt contact met de club en zelfs dat lukt niet.

HCF: Wordt ADO een satellietclub van een Engelse club?
Horta: Nee. Het gaat echter wel om een premier klasse club. Martin Jol zouden wij graag zien als technisch directeur.

HCF: Wat is het korte termijndoel van de eventuele investeerder?
Horta: Omhoog – groeien en promoveren, Merchandise etc. is voor latere zorg.

HCF: Wat is het lange termijndoel van de eventuele investeerder?
Horta: Winst maken. Europees voetbal zien te halen.

HCF: Wij lazen klachten over het totaal niet ontvankelijk zijn van ADO. Kunt u dit begrijpen?
Horta: De zogenaamde driehoek van STA, HFC en RvC is te bang dat zij buitenspel worden gezet. Voor een club van een dergelijke omvang staat de bestuurlijke laag te ver van de supporters. Het geld kan binnen 2 dagen op de rekening staan, vanaf dat moment wilde Reijntjes/Reiziger het gesprek beëindigen. Natuurlijk heb ik als bemiddelaar ook een financieel belang, logisch, maar er gaat nu al weer een week voorbij zonder dat er iets gebeurd.

HCF: Wij begrijpen dat naam club/investeerder niet genoemd mag worden. Dat is prima maar anderzijds werd/worden eventuele investeerders door club en herstructureringsdeskundige simpelweg weggezet als fantasten en gloryhunters. Kunt u ons overtuigen een gedegen en serieuze partij te zijn?
Horta: Het gaat om een Amerikaanse investeringsgroep, dus niet om Bolt, de groep die ik vertegenwoordig ziet graag een supporter als afgevaardigde in het bestuur.
Een lange termijn visie is van belang, de negatieve spiraal moet eruit. Stel je hebt een gunstige loting, het winnen van de beker, is heel belangrijk. Dus de weg omhoog is dan ingezet.

HCF: Bent u momenteel in gesprek met ADO?
Horta: Nee helaas niet.

HCF: Zo u niet in gesprek bent, wat is daarvan de reden?
Horta: Dat zou u aan hen moeten vragen.

HCF: Kunt u aangeven of en zo ja wanneer er weer contact gezocht gaat worden met ADO?
Horta: Kan ik geen verdere uitspraken over doen.

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina