Globalon heeft nu de beste papieren om de nieuwe eigenaar te worden van onze club.
Birdy geeft in zijn column Bolt de nieuwe eigenaar. What’s next?!,  aan wat daarvan de voordelen kunnen zijn. Het enige nadeel wat Birdy ziet is dat Globalon geen Haagse partij is.

Onze voorkeur zou ook een Haagse partij zijn geweest en in de interviews met Rob Jansen, John van Ringelenstein en Martin Jol is te lezen dat we daarvoor ook onze best hebben gedaan.

Uiteindelijk was er éen serieus te nemen Haagse overnamekandidaat over, groep HHC /Lentze-Jol, waarvan wij vinden dat deze uitstekende plannen had voor overname van ADO Den Haag.
Omdat de gemeente niet in wilde gaan op vragen om huurverlaging door diverse overnamekandidaten boden zij in hun aanbiedingsbrief aan dat ADO Den Haag het stadion en parkeerplaatsen in bezit zouden krijgen en wilden zij de aankoop hiervoor financieren. Stadion en parkeerplaatsen zouden door ADO nooit kunnen worden doorverkocht zonder toestemming van de gemeente.

Hun plannen met de club in reactie op het Request for Proposal vanuit ADO zijn op een zeer onaardige opmerking over supporters na wat ons betreft ook gewoon goed. Hoewel de door de heren bedachte rol voor supporters wat ons betreft zeker nog geen uitgemaakte zaak was.

Bovenstaande plannen zijn echter nooit gedeeld met supporters waardoor er altijd veel onduidelijkheid was over deze plannen. Onder veel supporters was de indruk dat een stel vastgoedjongens hun zakken zouden vullen met het onroerend goed dat zij in bezit zouden krijgen na aankoop van stadion en parkeerplaatsen.
Er werd door de advocate van die groep iedere keer slechts alleen gereageerd als ze vonden dat hen onrecht werd aangedaan maar duidelijkheid gaven ze nooit.

De mensen achter de groep vastgoedondernemers zijn supporters van de club maar ze hebben er gewoon nooit voor gevochten.
Een ongelooflijke gemiste kans en heel teleurstellend. Want hadden ze wel duidelijkheid gegeven dan had de kans groot geweest dat supporters zich achter hun plannen zouden scharen. En had daardoor de kans groot geweest dat de club nu inderdaad in Haagse handen zou zijn.

En we zien nog steeds geen tekenen vanuit die groep om er alsnog vol voor te willen gaan.

En bijna alle punten die wij de afgelopen maanden hebben benoemd worden met de overname van Globalon/Bolt ingevuld.

  • Omslag in organisatiestructuur en – cultuur
  • STA en HFC leveren hun prioriteitsaandeel en daarmee invloed op de organisatie in.
  • Directie en RvC geven hun posities op
  • Grotere rol supporters

We willen UVS oprecht bedanken voor de investering van vele miljoenen in onze club. Helaas is het hun niet gelukt hun grote plannen waar te maken. Maar we roepen UVS wel op om in te gaan op het ‘offer they can’t refuse’ dat zij kennelijk gaan krijgen van Bolt/Globalon zodat de onzekerheid rond onze, én hun club niet onnodig lang blijft bestaan en er doorgepakt kan worden met de nieuwe organisatie.

Wij geloven dat de enorme verdeeldheid binnen de club en de slangenkuil die onze club nou eenmaal altijd is geweest, tot gevolg heeft gehad dat het nooit echt wat heeft kunnen worden. Door de veranderingen in de structuur van de organisatie en een nieuwe eigenaar die zijn sporen in de sportwereld heeft verdiend geloven wij dat onze club eindelijk een rol van betekenis zou kunnen gaan spelen in Nederland. Laten we hier met zijn allen achter gaan staan. Alle rancunetjes, eigen belangetjes, privilegetjes opzij in het belang van die club van ons allemaal.

Wij zijn de derde stad van Nederland!
Als het in Eindhoven, Utrecht en Alkmaar kan waarom hier dan niet!!

HCF|FCDH

Grote stad, GROTE CLUB!

COME ON THE HAGUE!

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina