In Den Haag hopen ze nog voor de kerst de overname van ADO door het Amerikaanse Globalon Football Holdings af te ronden. De aandelen ADO Den Haag zijn echter nog altijd in bezit van het Chinese United Vansen. De grote vraag is of enkel een grote zak geld de deal kan bespoedigen? VI PRO zoekt het uit.

Twee weken geleden meldde ADO Den Haag vol trots dat het een akkoord had bereikt met het Amerikaanse Globalon Football Holdings. De volledige NV zou worden overgenomen. Veel mainstream media maakten melding van het feit dat de club van Chinese in Amerikaanse handen was overgegaan. Toegegeven; voor de buitenwacht lijkt het ook allemaal in kannen en kruiken. Ignacio Beristain, door Globalon vooruitgeschoven post, sprak deze donderdag al met de spelersgroep over de toekomst. Maar toch ligt het niet zo simpel.

De aandelen ADO Den Haag zijn nu nog in het bezit van United Vansen. De Chinezen hebben naar eigen zeggen al 25 miljoen euro in de club gestoken. Zij hebben er geen geheim van gemaakt van de club af te willen, maar wel onder hun eigen voorwaarden. En gek genoeg is dat nu niet wat er gebeurt.

WHOA

Een korte situatieschets. ADO Den Haag verkeerde begin dit jaar in grote financiële problemen. Zó groot, dat een faillissement dreigde. Maar de reddingsboei heette de WHOA; de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, die op 1 januari 2021 in werking is getreden. Deze WHOA geeft ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid hun schulden te herstructureren en zo een faillissement te voorkomen.

ADO ging dit traject in en kreeg vanuit de rechtbank herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger toegewezen, nadat het twee offertes had voorgelegd. Zijn taak was om een akkoord te bereiken met de ongeveer 150 schuldeisers, die daarbij allemaal een groot deel van hun schuld zouden zien verdampen. Uiteindelijk moet er één alomvattend toekomstplan worden voorgelegd aan de rechter. Een plan waaruit blijkt dat ADO levensvatbaar is en niet over een jaar in een soortgelijke situatie verkeert.

Die Haagse WHOA-procedure werd onlangs voor de derde keer verlengd. Eind januari moet het complete proces zijn afgerond. Stap één was het vinden van een kapitaalkrachtige partner, in dit geval Globalon. Zij moeten zorgen voor liquide middelen en nog belangrijker, de schuldeisers compenseren.

Maar de Amerikanen hebben twee ontbindende voorwaarden in het akkoord opgenomen. En niet zonder reden.

1 EURO

Allereerst zal de licentiecommissie van de KNVB akkoord moeten gaan met de overname. Aangezien Globalon in meerdere landen actief is, rekent niemand op problemen vanuit Zeist.

De tweede voorwaarde is dat de WHOA-procedure succesvol wordt afgerond. Het betekent dat er een akkoord moet zijn met alle schuldeisers maar ook dat United Vansen (UVS) van het toneel verdwijnt. Want zoals gezegd: dat is formeel nog altijd de grootaandeelhouder.

De UVS-situatie is lastig. Het is de grootaandeelhouder, maar heeft tegelijkertijd een betalingsachterstand van zo’n twee miljoen euro. Zelf meent het nog 1,2 miljoen euro tegoed te hebben in de vorm van een achterstallige lening. Intussen zijn er meerdere beslissingen genomen waar United Vansen grote moeite mee heeft. De bekendste is de aanstelling van interim-directeur Edwin Reijntjes buiten de aandeelhouders om. UVS wijst naar de statuten van ADO, die voorschrijven dat hij enkel aangesteld had mogen worden via een aandeelhoudersvergadering.

Nu heeft het bestuur van ADO de club verkocht aan een derde partij. Het is de huurder die stiekem de woning verkoopt aan een toevallige passant. Of, zoals ze in Den Haag zeggen: een kraker die het huis heeft verkocht. ADO betaalt momenteel namelijk geen huur.

Het is niet dat UVS niet van de aandelen af wil. Graag zelfs. Maar wel onder de eigen voorwaarden. Eerder sloot het een deal met De Groep Lentze/Jol over een verkoop. De Chinezen zouden de eerste jaren een paar procenten ADO houden, wat fiscale voordelen op zou leveren in eigen land. Daarnaast zou er een half miljoen euro worden overgemaakt. Deze groep was verder bereid tien miljoen euro op tafel te leggen om de club vooruit te helpen. Maar zij worden angstvallig buiten de deur gehouden in het Haagse. Verbijstering alom én geen half miljoen voor UVS.

De clubleiding en herstructureringsdeskundige gingen vervolgens in gesprek met de Chinezen. Dat verloopt overigens via een Nederlandse advocaat. In de media werd gesproken over een offer they can’t refuse. VI vernam vervolgens dat er een bod van één euro was gedaan, iets wat vanuit de club is bevestigd. De verbolgen Chinezen reageerden razensnel met een simpel nee. En dus was er een impasse.

VERWATERING

Dan hebben ‘de krakers’ een probleem. Of toch niet? Meermaals lieten Reijntjes, Reiziger en de woordvoerder van de club aan ons weten dat er nog een andere manier is om United Vansen buitenspel te zetten. ‘Via de WHOA-procedure kunnen we de aandelen van United Vansen afnemen’, liet een woordvoerder maanden terug al optekenen. ‘En dat weet United Vansen ook.’

Deze aanname komt terug in vrijwel elke artikel over de ADO-soap. De clubleiding van ADO zou zomaar even de aandelen af kunnen pakken. Anderen beweren dat het helemaal niet zo eenvoudig gaat. Maar hoe zit dat nu eigenlijk?

We besluiten een hulplijn in te zetten. We bellen met Christiaan Mensink. Dit is een ervaren procesadvocaat die door rechtbanken vaak wordt aangesteld als curator bij omvangrijke en complexe faillissementen. Hij heeft wel eens op de tribune bij ADO gezeten én deed de eerste WHOA-procedure van Nederland. Een expert dus. ‘Een ieder die zich een WHOA-expert noemt, die liegt. De WHOA bestaat pas sinds 1 januari van dit jaar’, vertelt de advocaat. ‘Het is allemaal nog veel te nieuw. Er is pas zes keer een WHOA-akkoord goedgekeurd.’

Mensink weet uit de pers van de ADO-situatie. We vallen dus maar meteen met de deur in huis: Kan de Haagse clubleiding de aandelen van UVS afpakken? ‘Dat denk ik eerlijk gezegd niet. De aandelen ADO zijn een eigendom, net als een auto of een fiets. Die kan je niet zomaar afpakken. De WHOA is een wet en daarin staat niet iets over een traject waarin je zomaar aandelen af kunt nemen.’

‘De enige uitweg lijkt de verwatering van de aandelen’, gaat de advocaat verder. ‘Stel United Vansen heeft honderd aandelen ADO Den Haag, maar de Amerikanen willen 99 procent van de aandelen hebben. Dan zou de club tienduizend nieuwe aandelen kunnen uitgeven. Daarmee verwateren dan de aandelen van United Vansen. Alleen zal de rechter daar wel mee akkoord moeten gaan.’

GROEP LENTZE/JOL

De WHOA-procedure is nieuw en dus is er weinig jurisprudentie. Mensink legt de stappen uit. De herstructureringsdeskundige moet een regeling aanbieden aan de schuldeisers. Deze worden ingedeeld naar categorie. Zo heb je bijvoorbeeld de leveranciers, de Belastingdienst en de aandeelhouders. Alle partijen wordt voorgehouden wat er overblijft als ADO failliet gaat. Dan komt de curator langs. Deze neemt alles mee wat los én vastzit en probeert dat te verkopen. De schuldeisers krijgen dan de kruimels die overblijven.

De verschillende klassen of groepen krijgen allemaal een voorstel waar ze al dan niet mee kunnen instemmen. Als uiteindelijk één van de groepen akkoord is, kan ADO het complete pakket aan de rechter voorleggen. Deze zal alles toetsen aan de hand van een tiental criteria. Er moet immers wel sprake zijn van een redelijk akkoord.

‘Een voorstel dat niet de volledige waarde verdeelt, zal de rechter moeten afwijzen’

‘Er zullen altijd partijen zijn die niet instemmen met de plannen. De herstructureringsdeskundige zal er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen achter het plan te krijgen. De WHOA-procedure is als het ware een stok achter de deur. Je gaat eigenlijk niet naar de rechter zonder dat je een goed akkoord in handen hebt. Je wilt geen discussie in de rechtszaal.’

We begrijpen dat de totstandkoming van het WHOA-akkoord in Den Haag nog niet echt soepel verloopt. Maar stel dat het Reiziger lukt om met vrijwel alle schuldeisers tot een overeenstemming te komen. Wat kan United Vansen dan doen? Stel dat bijvoorbeeld wordt geopperd de aandelen te verwateren?

‘Uiteindelijk heeft elke afzonderlijke partij de kans om in de rechtszaal het woord te nemen, bezwaar te maken. Partijen zouden kunnen aanvoeren dat ze bij een mogelijk faillissement meer uitbetaald zouden krijgen. Of dat ADO Den Haag helemaal niet op het punt staat failliet te gaan.’

Ook zal UVS de rechter kunnen voorhouden dat er een ander reëel scenario is, waarbij alle schuldeisers beter af zijn. En dat zou wel eens interessant kunnen worden. United Vansen heeft immers nog dat voorstel van De Groep Lentze/Jol liggen. In dat geval zou het vijfhonderdduizend euro ontvangen voor dezelfde aandelen. Nu is de bieding één euro. Kan dat argument worden aangevoerd?

‘Zeker’, denkt Mensink. ‘Dat zal de rechter zeker gaan afwegen. De rechter zal kijken of er een beter alternatief is. Als een andere partij vijfhonderdduizend euro wil betalen voor de aandelen, heb je een andere situatie. Als dat geld naar United Vansen gaat en daarmee ten koste van andere schuldeisers, dan zal de rechtbank dat niet goed vinden. Maar stel dat de andere schuldeisers evenveel of misschien zelfs nog wel iets meer krijgen én United Vansen ontvangt meer geld, dan zal de rechter waarschijnlijk zeggen dat er een beter alternatief is. Doel van de WHOA is immers om de waarde van de onderneming eerlijk te verdelen onder alle schuldeisers en aandeelhouders. Een voorstel dat niet de volledige waarde verdeelt, zal de rechter moeten afwijzen.’

TRICKY

De meest lastige casus. Op basis van de woorden van Mensink kunnen we concluderen dat ADO niet zomaar even de aandelen af kan pakken. Wel zou het in theorie, door middel van verwatering, United Vansen buitenspel kunnen zetten. Dan moet een deel van de schuldeisers akkoord gaan met het voorstel van de herstructureringsdeskundige én moet de rechter menen dat dit de best mogelijke uitkomst is voor alle partijen. En dat lijkt een nogal grijs gebied.

De belangen zijn immens groot. Stel, de rechter keurt het volledige pakket van de herstructureringsdeskundige af. Dan komt de club direct in enorme problemen. Zolang de WHOA-procedure loopt, is er sprake van een afkoelingsprocedure en kan geen enkele schuldeiser aanspraak maken op zijn geld. Die afkoelingsperiode vervalt dan. Bovendien kan Globalon Football Holdings in die situatie onder het getekende contract uit. Dan heeft de club een serieus probleem.

‘De directie van ADO Den Haag en de herstructureringsdeskundige doen er goed aan het niet op de zitting aan te laten komen’, denkt ook Mensink. ‘Dan is het alles of niets. Ze doen er verstandig aan om de grote zaken te regelen alvorens ze naar de rechtbank gaan. Dus ook met United Vansen. Anders wordt het echt te tricky.’

De conclusie moet zijn dat ADO inderdaad via een WHOA-procedure de aandelen van United Vansen over kan nemen. Maar het is een lastig en zelfs gevaarlijk traject. Binnen de club hebben meerdere mensen er dan ook al op aangedrongen dat het verstandig is om de aandelen alsnog af te kopen. Om een soortgelijk bod op tafel te leggen als de Groep Lentze/Jol. Een offer they can’t refuse.

Bron: VI PRO

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina