Welkom ADO vrienden, bij alweer deel vier van deze column.

Ik had eerlijk gedacht dat we nooit zo ver hoefde te komen, maar de soap sleept zich helaas nog voort.
Jullie hebben hier al kunnen lezen dat het nog steeds rommelt in de bestuurskamers en dat de dubieuze spelletjes nog lang niet zijn uitgespeeld.

We hebben zelfs kennis mogen maken met de herstructurering deskundige in een live interview. Een interview dat zgn bedoeld was om duidelijkheid te scheppen, maar bij mij vooral veel vragen heeft opgeworpen.

Jeroen Reiziger begon uit te leggen dat UVS geen keuze heeft

Want, waarom zoekt een herstructureringsdeskundige met een mandaat van de rechtbank juist op dit cruciale moment ineens de openbaarheid? En waarom doen de partijen waarvan je dat mag verwachten (Bestuur/directie) het juist niet? Mijn wantrouwende gevoel werd gaandeweg het interview bevestigd toen Jeroen begon uit te leggen dat UVS geen kans maakt en ook eigenlijk geen keuze heeft. Op dat moment wist ik dat de spindoctoren achter de camera driftig met groen-gele post-it’s zaten te wapperen.

Als hij dat hardop herhaalt in een rechtszaal, zal hij waarschijnlijk met zijn hele voorstel direct weer naar huis worden gestuurd.

Niet dat het aan Jeroen is om daarover te oordelen, maar aangezien hij het toch heeft gedaan zal ik dat oordeel hier even analyseren. Zo weet Jeroen te melden dat UVS wel moet meewerken aan het traject omdat er geen andere keuze is. Als hij dat hardop herhaalt in een rechtszaal, zal hij waarschijnlijk met zijn hele voorstel direct weer naar huis worden gestuurd. Het maakt ook duidelijk waarom de heren op het groen gele pluche met een € 1,- “offer they can’t refuse” wel even dachten de boel binnen te halen. Nou, mooi niet dus!

UVS heeft als eigenaar met 98% van de aandelen ook het recht om totale transparantie te eisen

Want, Jeroen, UVS heeft wel degelijk nog vele opties. Zo ligt er reeds een getekend akkoord met Lentze/Jol om de aandelen over te dragen voor € 499.999,- meer dan het “genereuze” bod van Globalon. Ook heeft UVS het recht om middels een algemene aandeelhoudersvergadering het zittende bestuur en de door hun stiekem naar voren geschoven charlatan-directeur per direct naar huis te sturen. Ze hebben als eigenaar met 98% van de aandelen ook het recht om totale transparantie te eisen en een grootschalig boekenonderzoek te starten. Ze kunnen o.b.v. het onrechtmatig handelen (Reijntjes is zonder toestemming van de grootaandeelhouder benoemd) zelfs een procedure starten naar de RvC en bestuurdersaansprakelijkheid eisen!

Aandelen verwateren doe je door een belachelijk grote hoeveelheid extra aandelen uit te schrijven en die aan een andere partij aan te bieden.

Als “Bottom line” noemt Jeroen ook nog even dat UVS door de overige crediteuren in het WHOA traject kan worden gedwongen mee te werken. Werkelijk Jeroen? Misschien wel als het gaat om hun vordering van € 1,2m achtergestelde lening, maar toch niet m.b.t. hun aandelen? Als je dat wel zo bedoeld hebt, ga dan nog even een kleine cursus WHOA volgen bij Mr. Mensink, die weet nl. een stuk beter hoe dat werkt!

Die laatste heeft inmiddels ook reeds zijn opwachting gemaakt in deze soap. Zo weet de heer Mensink haarfijn uit te leggen dat Jeroen ernaast zit met zijn aannames. Wat ik ook een leuke van hem vond was dat de aandelen via zgn verwatering van de Chinezen kan worden afgepakt. Dat doe je door een belachelijk grote hoeveelheid extra aandelen uit te schrijven en die aan een andere partij aan te bieden. Maar kan de heer Mensink mij dan ook nog even wat uitleggen? Wie moet daarmee akkoord gaan, die extra aandelen uitgifte? Is dat niet de meerderheid van de aandeelhouders? En zijn dat defacto niet de Chinezen zelf? Zal ik van Gaal maar even citeren hier? “Ben ik nou zo slim…”

Het lijkt er steeds meer op dat de beslissingen van de spelers in dit spel vooral gedreven worden door angst.

Het lijkt er steeds meer op dat de beslissingen van de spelers in dit spel vooral gedreven worden door angst. Angst om door de mand te vallen, met de billen bloot te gaan of zelfs vervolgd te worden. Er worden talloze blinde aannames gedaan als het lijkt in hun straatje te passen, maar zodra er harde feiten worden belicht die dat ondermijnen kijkt men collectief de andere kant op.

Nog een partij die een belangrijke rol speelt en ook meer door angst gedreven lijkt, de gemeente Den Haag.

Van de directie en bestuur weten we natuurlijk allang dat ze alleen hun eigen belang dienen, maar er is nog een partij die een belangrijke rol speelt en ook meer door angst gedreven lijkt, de gemeente Den Haag. Want hoe zat dat ook al weer? De gemeente ging alleen om tafel met ADO N.V. en dus ook alleen met een zekere nieuwe eigenaar. Geen potentiële kopers en luchtfietsers, nee, de gemeente wilde het zuiver houden en zich er niet in mengen.

Globalon heeft alleen wel een wetmatig ongeldig contract getekend, met een partij die niet bevoegd is.

Hoe verbaasd was ik dan ook om te vernemen dat de gemeente inmiddels wel al met Globalon om tafel heeft gezeten! Want, ook Globalon is defacto ook nog altijd slechts een potentiële koper hoor. Nu hoor ik de spindoktoren al roepen “nee hoor, ze hebben een koopcontract getekend!” en dat klopt, ze hebben alleen wel een wetmatig ongeldig contract getekend, met een partij die niet bevoegd is.

Maar waarom dat gedraai bij de gemeente dan?

Hoe zei Mensink dat ook al weer? Oh ja, een groep krakers die het huis aan een passant verkoopt. Dit in tegenstelling tot de groep Lentze/Jol, die wel een rechtmatig contract heeft met de
werkelijke eigenaar. De groep Lentze/Jol mocht echter niet aan tafel komen bij de gemeente, snapt u wel? Ik ook niet.
Maar waarom dat gedraai bij de gemeente dan? Welnu, het probleem zit hem in het stadion en de waarde waarvoor deze op de balans staat in de gemeentekas. Daar zit een dermate groot verschil in, dat de heren wethouders er alles aan gelegen is dit niet aan de gemeenteraad te hoeven uitleggen. Zo vlak voor de verkiezingen zit ook de gemeenteraad zelf niet te wachten op een dergelijke confrontatie, dus wegkijken lijkt het devies.

Het resulteerde in een halfbakken poging om het stadion te laten taxeren

U weet het vast nog wel, de Groep Lentze/Jol had in eerste instantie, net als andere gegadigden met een economisch haalbaar plan, gevraagd om een drastische verlaging van de huur van het stadion. Toen bleek dat de gemeente dat halsstarrig weigerde zijn ze met een nieuw voorstel gekomen, dit keer met een bod van € 10 miljoen om het stadion en de omliggende parkeerterreinen over te nemen. Ook zo kon een lagere kostenpost voor huisvesting de exploitatie gezond maken. Ook dit voorstel is door zowel ADO als de gemeente volledig genegeerd. Totdat de advocate van Lentze/Jol het rechtstreeks aanhangig maakte bij de gemeenteraad, toen kon men er niet langer omheen.
Het resulteerde in een halfbakken poging om het stadion te laten taxeren. Let wel, alleen het stadion, want ADO was vergeten te vermelden dat er ook geparkeerd moest worden bij de wedstrijden en concerten.

De uitkomst van dat taxatierapport is inmiddels allang bekend, maar wordt angstvallig geheim gehouden

De uitkomst van dat taxatierapport is inmiddels allang bekend, maar wordt angstvallig geheim gehouden. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het waarschijnlijk op slechts € 6 miljoen is getaxeerd en dat is nou precies waar het zeer doet. Ziet u, de gemeente heeft het stadion voor € 23 miljoen op de balans staan en u raad het al, zodra het verkocht word voor € 10 miljoen moet de gemeente een verliespost opnemen van € 13 miljoen. Zolang het eigendom van de gemeente blijft kan het echter gewoon voor € 23 miljoen op de balans blijven en kan iedereen blijven doen alsof dat klopt.

Dan zal echter zowel het bestuur, de directie als de gemeente met de billen bloot moeten en accepteren dat ze jarenlang falend beleid hebben gevoerd

En daar wrikt dan ook de voetbalschoen mensen. Jeroen heeft ongelijk in zijn stelling dat er voor UVS geen andere opties zijn, niet omdat hij ongeïnformeerd is, maar omdat er door alle belanghebbende partijen een gezamenlijk doel is u een loer te draaien. In het belang van de belanghebbende uiteraard, niet in het belang van de club en het volk.
Ik heb zoals reeds eerder gezegd een unieke inkijk gehad achter de schermen bij deze soap. Bij meerdere gegadigden heb ik gezien hoezeer ze werden buitengesloten of domweg werden gedemoniseerd. Ik kan u vertellen dat er meer dan voldoende alternatieven op tafel liggen waaruit kan worden gekozen. Dan zal echter zowel het bestuur, de directie als de gemeente met de billen bloot moeten en accepteren dat ze jarenlang falend beleid hebben gevoerd.

Het is sowieso belachelijk dat het stadion en de parkeerplaatsen gemiddeld 90% van de tijd ongebruikt zijn

Ook nu hoor ik Jeroen weer roepen dat er miljoenen bij moeten, want de club is niet rendabel. Wanneer begrijpen deze mensen nou eens dat er meer komt kijken bij het exploiteren van ADO dan alleen maar de poppetjes op het gras! Voetbal is entertainment, daar leent het stadion zich perfect
voor! Entertainment is meer dan voetballen alleen, concerten en evenementen zijn dat ook! Eens een andere plek dan het Malieveld of het (zeer beperkte) Congresgebouw. Het is sowieso belachelijk dat het stadion en de parkeerplaatsen gemiddeld 90% van de tijd ongebruikt zijn. Logisch dat er altijd miljoenen bij moeten!

Enige wat de investeerder ervoor terug wilt is een huurcontract van 25 jaar waarbij de eerste 10 jaar om niet zijn

Zo heb ik ook een voorstel gezien waarbij zelfs de gemeente een handreiking krijgt om uit de ongemakkelijke balanspositie te komen. Een voorstel waarbij de gemeente eigenaar blijft van het stadion en de parkeerplaatsen, maar er door de investeerder wel voor ruim € 12 miljoen in het stadion (vergroten en dak erop) en de infrastructuur (parkeren bij stadion en gratis naar binnenstad via randstadrail) wordt gestoken. Zo krijgt het stadion uiteindelijk alsnog de waarde waarvoor het werkelijk in de boeken staat. Enige wat de investeerder ervoor terug wilt is een huurcontract van 25 jaar waarbij de eerste 10 jaar om niet zijn. Een absolute win/win situatie voor alle partijen, want deze investeerder is ook nog eens bereid € 10 miljoen in de club te steken.

Natuurlijk niet, de partijen hebben ingezet op het sprookje met Globalon

Wordt deze investeerder uitgenodigd? Natuurlijk niet, de partijen hebben ingezet op het sprookje met Globalon, want die houdt ze een teiltje onschuld voor waar ze hun handen in mogen wassen.
Laten we hopen dat er nog iemand met werkelijk gezond verstand opstaat en de boel in goede banen leidt, want ook met Globalon zijn we er nog lang niet!

Langsdezijlijn

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina