Onderstaand stuk is vandaag gepubliceerd in de “ADOratie”, het ADO supportsmagazine van Haagse Bluf.
De nieuwe site en de artikelen lezen? Ga naar de splinternieuwe website: www.adoratie.nl

Inleiding:

“Als je kijkt naar de omgeving van ADO dan zijn er heel veel ‘spelers’ in het krachtenveld. Bijvoorbeeld spelers die geroemd worden vanwege hun jeugdigheid en sportieve kwaliteiten (de elftallen). Of spelers die hun hart op de tong hebben (de supporters). Maar ook spelers met financiële belangen (onder meer aandeelhouders) of met belangen die zijn terug te voeren op toezicht (raad van commissarissen). En dan is er nog een – heel – belangrijke speler in het veld: de Gemeente Den Haag. Hoe wordt vanuit het bestuur van onze stad gekeken naar de ontwikkelingen rond ADO? Peter en Corrie (P&C) van de redactie willen op deze vraag antwoorden van wethouders Anne Mulder (Financiën, Stadsontwikkeling en stadsdeel Scheveningen) en Hilbert Bredemeijer (Onderwijs, Sport en Buitenruimte).”

Een openhartig gesprek.  Hoewel… vanuit onderhandelingsoverwegingen werden niet alle vragen beantwoord.

Gelukkig werden Anne en Hilbert geflankeerd door een tijdbewaker: perswoordvoerder Nynke van der Zee. P&C kregen drie kwartier en daar bleef het ook bij.Beide heren hebben een sportief hart. Anne heeft gevoetbald bij één van de oudste clubs van Nederland, de Haagsche Voetbal Vereeniging HVV. Of je platte Hagenees of chique Hagenaar bent, iedereen kent het bekakte HVV (Anne: “Er zitten veel HVV’ers bij ADO.”). En Hilbert heeft sportieve ervaring als voetballer op straat en bij de vereniging ZVV Den Haag én als marathonloper. Boven-dien heeft hij een ADO-seizoenkaart.De Licentiecommissie van de KNVB heeft ADO dit seizoen twee-maal drie wedstrijdpuntenaftrek gegeven, omdat de begroting niet op orde was. Hierdoor zou ADO de proflicentie kunnen kwijtraken. Bij de dreiging van een derde maal aftrek slaakte Edwin Reijntjes, directeur ADO Den Haag a.i., richting de Gemeente de kreet “help ons”. P&C zijn benieuwd naar het verloop van dit proces van hulp. Haha, de eerste reactie van Anne: “Poeh, daar vragen jullie wat!” Vervol-gens Hilbert: “De overname van ADO speelde al maanden. Op een gegeven moment kwam Edwin met de mededeling dat er op de begroting van ADO een tekort was van 5,1 miljoen euro en met de vraag om hulp, omdat de overname door een private partij op dat moment de club niet op tijd kon redden. Binnen het college van B en W is dit verzoek besproken. Vóórdat er iets gedaan kon worden, wilden we weten wat precies het probleem van ADO was. Hoe stond het er financieel voor?

We hebben Hypercube Business Inno-vation – een specialistisch bureau dat vaker naar begrotingen van sportclubs kijkt – om advies gevraagd. Na een aantal dagen stukken bekijken kon de liquiditeitsbegroting worden teruggebracht naar 750.000 euro. Het probleem voor de korte termijn bleek dus minder groot. Toen waren de vragen: kunnen we met deze begroting naar de KNVB om weer puntenaftrek te voorkomen en de licentie te behouden en op welke manier kunnen we als Gemeen-te helpen? Tegen de KNVB konden wij zeggen: om het gat op de begroting te overbruggen, stellen wij als eigenaar van het stadion het in-nen van de huur met een jaar uit. Omdat de begroting vervolgens precies op nul sloot, was de KNVB akkoord. Hierdoor was de derde keer puntenaftrek (in totaal dan negen punten, red.) voor-komen en bleef de licentie voor dit seizoen behouden.

Anne vult aan: “Het zijn heftige gesprekken met de directie van ADO geweest, gevoerd onder hoge druk.

De intensieve contacten tussen ADO en de Gemeente bestaan al heel lang en zijn goed: informele contacten over financiën, maar ook over corona en al of niet publiek in het stadion. De vraag om hulp was een formeel verzoek.”Welke dilemma’s spelen een rol bij hulp? Hilbert: “ADO is als Betaald Voetbal Organisatie een bedrijf. Het vraagstuk ‘hoe help je bedrijven’ heeft twee kanten. Je kijkt aan de ene kant als voet-balliefhebber, als supporter en vanuit het belang van de sport naar ADO, maar aan de andere kant ook naar de portemonnee… de portemonnee van alle Hagenaars.

Wil je dus als Gemeente en als inwoner van Den Haag ADO steunen?

Wettelijk gezien mogen we niet zomaar ergens geld insteken. We willen een financieel gezonde en toekomstbestendige club. Op de langere termijn is dat ook in het belang van de supporters. Anne en ik vinden dat er dan zaken structureel anders moeten als het gaat om de be-groting, maar ook op de manier waarop ADO is georganiseerd. Met een Engels woord Governance.” Anne vervolgt: “We willen dat ADO is ingebed in de stad. Dat de club een maatschappelijke waarde heeft voor de stad.” Na een korte stilte stelt Hilbert confronterend “…dat de steun voor ADO in de stad niet overweldigend is.” Die uitspraak staat. Voor Anne en Hilbert is het dus lastig om ondertussen ADO overeind te houden. P&C spitsen de oren: “ADO zit echter wel in het DNA van de stad, in het verre buitenland kennen mensen de club, het stadion leeft, ADO heeft potentie en… hoort niet in de Keuken Kampioen Divisie. En onderschat het belang voor de maatschappij van de ADO Vrouwen en van de diversiteit bij de club niet.”Wat deed de situatie van ADO met de heren persoonlijk? “Van dat gat van 5,1 miljoen kreeg ik het benauwd”, zegt Anne stellig. “Ik heb geen slapeloze nachten gehad, maar wel koppijn. We waren elke dag met ADO bezig”, vult Hilbert aan. En dan een ontboezeming: “In dezelfde tijd speelde ook de coronapandemie. Ik heb wel slapeloze nachten gehad van de gevolgen daarvan voor het onderwijs aan kinderen in de stad. ”Hoe zien de wethouders de toekomst van ADO? Zij hebben gesproken met de vertegenwoordiger van de potentiële – het interview is in de laatste week van november – nieuwe eigenaar Globalon Football Holdings, Ignacio Beristain. “Hij zit op het goede spoor, hij ziet dat de club van de stad is, hij wil wat met het Zuiderpark doen, hij wil het vrouwenvoetbal integreren en wil de supporters een rol geven. Hij is realistisch: niet binnen twee jaar Champions League, maar terug naar de Eredivisie. Bovendien ziet hij kansen om de verbinding tussen de club en de stad te vergroten.” Het helpt uiteraard de Gemeente om ADO te steunen als “de club – meer dan nu het geval is – van de stad wordt en dat het stadion hieraan een impuls geeft.” Voor zichzelf sprekend zegt Hilbert:

“Het gevoel van het Zuiderpark zou ik terug willen hebben”

Die sfeer, met weer een volle kindertribune. Ook dat is besproken met Ignacio. Er is een wereld te winnen! Over de eigendomsoverdracht van de aandelen zijn de bestuurders terughoudend: “Dat is een zaak tussen ADO en een nieuwe eigenaar.” Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, die in onderhandelingsprocessen soms in stilte (“radiostilte om iets te bereiken”) moet worden genomen. Wel toont Anne dankbaarheid en waardering richting aandeelhouder United Vansen Sports, die de afgelopen jaren veel geld in ADO heeft gestoken (“Ieder jaar bijlap-pen”).Hoe zouden we als derde stad van Nederland grote sponsoren kunnen strikken? Ook in dit interview blijft het een moeilijk te beantwoorden vraag (“Een grote groep wat kleinere sponsoren zijn we wel dankbaar.”) Afrondend wijst Anne op het positieve effect richting grote sponsoren “als de nieuwe eigenaar de club inbedt in de stad, de raad van commissarissen bemenst met maatschappelijk betrokken leden, de supporters een rol geeft en de businessclub nog meer een Haagse of regionale uitstraling geeft. Bedrijven zul-len dan maatschappelijk verantwoord ondernemen herkennen en willen investeren.” Anne benadrukt overigens dat dit de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar is.Wanneer gaat de geel-groene vlag in top? Beiden: “Als de handtekeningen zijn gezet en de aandelen in handen zijn van dé nieuwe eigenaar. Als ADO als organisatie goed staat en de supporters worden betrokken bij beslissingen. En… sportief gaat het goed, als we promoveren.“Het is bijna het einde van het jaar, wat zijn jullie wensen voor het nieuwe jaar? “Wij wensen de supporters dat het weer over voetbal gaat en dat ADO promoveert in 2022”, aldus Anne en Hilbert.

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina