Van meerdere kanten, het journaille en interne informatie vernemen wij dat er  hommeles  is tussen spelers en club inzake het niet nakomen van uitbetalen van afgesproken premies en anderere vergoedingen.

Tekengeld van een specifieke speler wordt niet betaald terwijl de kosten voor herstructeringsdeskundige en anderen vrolijk wordt geregeld.

 

Later meer……….

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.