Lees en huiver, het verweer van United Vansen zoals ingediend bij de rechtbank.

“Een ontluisterende long-read over de manier hoe er zaken gedaan wordt bij een miljoenenbedrijf”

 

Rechtbank Den Haag,

Team Insolventies – meervoudige kamer

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

whoa.rb-dh@rechtspraak.nl

rekestnummer: C/09/624130 / FT RK 22/54 HO

t.a.v. mr. R.C., mr. A.E. de M, mr. M. W.

Herstructureringsdeskundige,

J.Reiziger@.nl

t.a.v. mr. J. Reiziger

Edelachtbare heer, edelachtbare vrouwen,

Geachte heer Reiziger.

Toen wij in 2014 alle gewone aandelen van N.V.ADO Den Haag hebben gekocht, waren we van mening dat we grootaandeelhouder waren geworden van een club die is gevestigd in de rechtsstaat Nederland. En nog wel in Den Haag, de internationale stad van recht, vrede en veiligheid (of zoals we ook hebben gehoord de ‘juridische hoofdstad van de wereld’). Niets, werkelijk niets, heeft ons voorbereid op de nachtmerrie waarin we het afgelopen jaar verzeild zijn geraakt en waarbij we dankzij sabotage, discriminatie, leugens en bedrog van een klein groepje mensen het risico lopen dat onze aandelen zonder ook maar enige financiële vergoeding van ons worden afgepakt.

Het is schokkend dat het in de rechtsstaat Nederland mogelijk is, dat een bedrijfseigenaar, die met een financiële injectie van ongeveer € 20 miljoen N.V. ADO Den Haag een flink aantal jaren in leven heeft gehouden en op de bedrijfsvoering geen enkele invloed heeft gehad en kunnen hebben, zijn bedrijf zo maar kan kwijt raken.

Hoewel het recht op eigendom is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een groot aantal VN-verdragen en nog een dozijn andere internationale mensenrechtenverdragen lijken ze – tenzij de rechtbank nog wil en kan ingrijpen – in Nederland zo goed als niets waard.
En omdat wat ons nu overkomt, werkelijk iedere goedwillende bedrijfseigenaar in Nederland kan gebeuren, willen we door middel van deze brief graag ons verhaal vertellen.

*

In de herfst van 2020 was het duidelijk dat het voor UVS moeilijk zou worden om N.V. ADO Den Haag (hierna: ADO) nog langer financieel te steunen. De Chinese State Administration of Foreign Exchange stond dat niet langer toe. Om voor dit probleem een oplossing te vinden werd met ADO overeenstemming bereikt omtrent een oplossing:

ADO zou voor een aantal maanden zelfstandig op zoek gaan naar liquiditeit. Hierdoor kreeg UVS de kans en gelegenheid om op zoek te gaan naar een ander bedrijf dat het aandelenpakket zou willen overnemen en ook het voortdurend verlies lijdende ADO financieel te steunen. In de eerste maanden van 2021 vonden wij zelf het Amerikaanse bedrijf World Soccer Holdings. Bij de directie van ADO Den Haag meldde zich Cosinus als kandidaat-koper. Uiteraard bracht de ADO-directie ons in contact met Cosinus.

Met beide bedrijven bereikte UVS – op verschillende momenten: op 9 maart 2021 eerst Cosinusgroup BV en later (nadat betalingen van Cosinus waren uitgebleven) World Soccer Holdings – overeenstemming over een aandelenoverdracht. Beide partijen waren bereid UVS voor haar aandelen te betalen, beide partijen waren – met instemming van ADO Den Haag – ook bereid de resterende financiële toezeggingen van Jiahua Oriental Holdings (Group) Co. Ltd. (een liquiditeit garantie van 25 juli 2020) over te nemen.

Dat ADO (om haar rechten te beschermen) op 13 april 2021 UVS door middel van een brief van een deurwaarderskantoor in kennis had gesteld van het feit dat men op donderdag 22 april 2021 een kort geding had ingesteld waarin UVS en Jiahua Oriental Holdings Group werden opgeroepen de toegezegde liquiditeits-injectie van €2 miljoen te voldoen, werd door UVS wel begrepen, maar niet geapprecieerd. Een oplossing van het probleem door verkoop van de aandelen aan òf Cosinusgroup òf World Soccer Holdings was op dat moment immers zeer nabij. Dat deze – en later ook andere – overnamepartijen door zowel de Nederlandse leden van de Raad van Commissarissen als ook de minderheidsaandeelhouders HFC en STA voortdurend consequent zouden worden weggejaagd en weggepest konden we op dat moment niet bevroeden. En omdat de Corona maatregelen het reizen van Beijing naar Nederland onmogelijk maakten, konden we het persoonlijk ook niet voorkomen. Het ‘waarom’ is ons inmiddels wel duidelijk. We leggen het hieronder graag uit:

Begin 2021 was de samenwerking tussen UVS en ADO-directie nog steeds duidelijk en respectvol. Heel anders was dat echter met de heer Frans van Steenis, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Na het opstappen van Mr. Ad Melkert als voorzitter van de RvC in het najaar van 2019, werd UVS onder zware druk gezet door de twee minderheidsaandeelhouders HFC ADO (HFC) en de Stichting Toekomst ADO (STA) om de heer Van Steenis als opvolger te benoemen. UVS was daar zeker geen voorstander van.
De heer Van Steenis had een jaar eerder gesolliciteerd op de functie van directeur van ADO. In de door een headhunter gevoerde procedure bleek hij vervolgens aanzienlijk minder geschikt voor de functie dan de heer Mohammed Hamdi.
Hoewel het aanwijzen van een nieuwe directeur uitsluitend tot de competentie van de aandeelhoudersvergadering behoort (oftewel grootaandeelhouder UVS) hebben zowel RvC-voorzitter Melkert als ook de twee minderheidsaandeelhouders lange tijd getracht de benoeming van de heer Hamdi tegen te houden.
Om een goede werkrelatie met RvC en de minderheidsaandeelhouders te bewaren ging UVS op de AVA van 20 augustus 2019 uiteindelijk akkoord met het door de voorzitter van de HFC (de heer Harm de Boer) gedane voorstel om de heer Hamdi te laten ondersteunen met Frans van Steenis als (gehonoreerde) adviseur van de directie.
Zowel de HFC als ook de STA dwongen daarbij wel af dat – mocht de functie van voorzitter RvC beschikbaar zou komen – de heer Van Steenis als nieuwe RvC-voorzitter zou worden benoemd. Zoals gezegd werd UVS na het vertrek van de heer Melkert – eind oktober 2019 – door zowel de RvC, HFC en STA onder druk gezet om Van Steenis tot diens opvolger te benoemen.
Omdat de ervaringen met de heer Van Steenis in de periode augustus-oktober 2019 voor UVS niet bepaald prettig waren – en ook de ADO-directie niet van de toegevoegde waarde van Van Steenis overtuigd was – is UVS lang op zoek geweest naar een veel geschiktere en ook voor de HFC en STA acceptabele kandidaat.
De beide minderheidsaandeelhouders wilden hieraan op geen enkele manier meewerken, waarna UVS op woensdag 15 april 2020 tijdens een digitale AVA vergadering (door Corona) niet anders kon dan Van Steenis te benoemen. Zeer tegen onze wil in.

BIJ DE VOORDRACHT VAN DE HEER VAN STEENIS IS UVS STEEDS UITGEGAAN VAN GOEDE BEDOELINGEN VAN DE KANT VAN DE HFC, DE STA ALSMEDE DE NEDERLANDS LEDEN VAN DE RvC.. WAT UVS NOOIT VAN HEN – EN OOK NIET VAN ADO’S JURIDISCHE ADVISEURS –TE HOREN HAD GEKREGEN, WAS HET FEIT DAT DE HEER VAN STEENIS REGLEMENTAIR EN STATUTAIR NOOIT TOT RvC-VOORZITTER BENOEMD HAD MOGEN WORDEN. HET WAS EN IS VOLGENS DE STATUTEN IMMERS VERBODEN OM EEN PERSONEELSLID (ZOALS DE HEER VAN STEENIS, DIE WERD BETAALD VOOR ZIJN FUNCTIE ALS ADVISEUR VAN DE DIRECTIE) TE BENOEMEN TOT VOORZITTER VAN DE RvC.

Tussen april 2020 en het voorjaar 2021 werd de communicatie tussen UVS als grootaandeelhouder en de heer Van Steenis als voorzitter RvC in toenemende mate onprettig. Keer op keer kreeg UVS het idee dat de heer Van Steenis bezig was met het uitvoeren van een eigen agenda. Ook onacceptabel was dat de heer Van Steenis zijn positie misbruikte voor zijn eigen zakelijke belangen. Zo ’dwong’ hij in november 2020 een medewerkster van ADO om voor hem toegangskaarten voor hem, zijn familie en niet aan ADO gerelateerde zakenrelaties uit te printen voor een thuiswedstrijd van ADO. Dit was volledig in strijd met de in die tijd uiterst strenge Corona-regels. Hoewel we in Beijing niet al het buitenlandse nieuws mee krijgen lijkt ons dit toch verdacht veel op een Corona-feestje van de Britse premier Boris Johnson. Hoewel het ADO-directeur Hamdi inderdaad gelukt was om – dankzij extra en niet begrote huuropbrengsten als gevolg van de introductie van een stadionversie van het Hommerson casino, een corona-vaccinatiestraat van de Gemeente Den Haag op het stadionparkeerterrein en de NOW-steun van de landelijke overheid – ADO’s liquiditeitsproblemen voor een aantal maanden op te lossen, zette Van Steenis een aantal stappen om UVS een mes in de rug te steken. Zo vernam UVS dat hij gesprekken had gevoerd met ADO’s voormalige eigenaar Mark van der Kallen en met de voormalige RvC-voorzitter Jagersma over een scenario waarbij ADO failliet zou worden verklaard waarna (mogelijk) de UVS-aandelen weer bij Van der Kallen terecht zouden kunnen komen. En ook bereidde hij – achter de rug van zowel UVS als ook de ADO-directie – een stap naar de ondernemerskamer voor. Voor UVS is alleen al het horen van het woord ondernemerskamer buitengewoon traumatisch, iets waarvan Van Steenis op de hoogte was. Veel meer dan veel ruzie, een kleine miljoen aan onkosten alsmede een nieuwe alsmede een totaal onwerkbare bestuursstructuur heeft dat destijds niet opgeleverd. Zodra UVS leerde dat Van Steenis een nieuwe gang naar de ondernemerskamer wilde voorbereiden, besloot het actie te ondernemen. Voor 23 april 2021 werd een AVA bijeen geroepen met als belangrijkste punt het ontslaan als voorzitter van de RvC. Om dit te voorkomen riep Van Steenis de hulp in van zijn persoonlijke vriend Ben Knüppe. Knüppe was in december 2016 door de Ondernemingskamer aangesteld als tijdelijke voorzitter van de RvC en daardoor kenden wij hem persoonlijk. Hij nam met ons contact op en organiseerde op 14 april 2021 een telefonische vergadering waarin wij onder zware druk werden gezet om van de op handen zijnde AVA af te zien. Kort na deze meeting vatte Van Steenis in een e-mail aan mij het gesprek als volgt samen:

Dear Gentleman,

I like to share my appreciation for the constructive meeting this morning chaired by Ben Knuppe in a pleasant and professional mediation. For me it’s important, but even more important for our Supervisory Board-meeting tomorrow, that;

 • We get your confirmation, before the SB meeting, that the General meeting of April 23rd. Is cancelled, (if not the minority shareholders will propose to include that single issue of the meeting in the lawsuit of April 22nd.)

 • We, MB and SB, confirm to UVS that there will be no discussions with Jagersma/Van der Kallen about the “Bankruptcy/restart” scenario

This, taking into consideration, the discussion of this morning and your information about the financial solutions before due date April 23rd.

Seeing forward to your reaction.

Best Regards,

Frans van Steenis

Even later heb ik als volgt geantwoord:

Dear Frans,

Based on our constructive discussion yesterday together with Ben, and the phone call you had with Felix this morning, I think we can come to the conclusion that the biggest common ground for all is to work together in order for ADO to survive. I hereby confirm to you that we will cancel the general meeting in the coming week. In return, we anticipate your effort to coordinate minor shareholders’ approval on potential share transaction deals with decent investors, and your effort to stop any legal actions that you have or will be involved towards UVS before April 25th.

Hoping for a constructive supervisory meeting today.

Best regards,

Wang Hui

Een nieuwe mail van Frans van Steenis aan mij liet vervolgens niet lang op zich wachten:

Dear Mr. Wang,

Just a message out of our SB Meeting;

 • Thanks for confirming the cancellation of the General of April 23rd.

 • I can confirm my effort to coordinate minor shareholders approval on potential share transaction deals with descent investors.

 • But, we (as supervisory board) are not able to cancel the legal action/law suit confirmed by the The Hague Court for April 22nd at 10.00 hours NL Time, as initiated by the Management Board regarding the signed commitments by UVS and Jiahua Group to cover the liquidity of ADO Den Haag NV.

Best Regards

Frans van Steenis

MET DE KENNIS VAN NU IS HET ONBEGRIJPELIJK EN ONWAARSCHIJNLIJK SCHANDELIJK DAT DE HEER KNÜPPE – DIE NAMENS DE ONDERNEMERSKAMER PERSOONLIJK DE ADO STATUTEN HEEFT ONTWORPEN – ONS NOOIT OP DE HOOGTE HEEFT GESTELD DAT VOLGENS DE DOOR HEM ZELF GESCHREVEN STATUTEN, DE HEER VAN STEENIS NOOIT TOT VOORZITTER VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN HAD MOGEN WORDEN BENOEMD EN DIENTENGEVOLGE DIRECT HAD MOETEN OPSTAPPEN.

Het was na ontvangst van de laatste mail van Frans van Steenis voor mij en voor iedereen binnen UVS duidelijk dat we weer eens in de loze beloften van Van Steenis waren getrapt. Via de RvC-vergadering hadden we al vernomen dat het de Nederlandse leden van de RvC waren geweest die de directie opdracht hadden gegeven het Kort Geding te entameren. En dus ook dat zij de rechtszaak tijdig hadden kunnen laten afblazen. En van het feit dat Van Steenis één dag voor onze telefonische vergadering een gesprek had gehad met een voor ons onbekende overnamekandidaat (VANAD) hadden we op dat moment nog geen enkele weet. Wel weten we dat de schriftelijke belofte van Van Steenis (I can confirm my effort to coordinate minor shareholders approval on potential share transaction deals with descent investors) aan ons woord voor woord een leugen was. In april 2021 zou een overname door of de Cosinusgroup of World Soccer Holdings tot een waardig einde van ons aandeelhouderschap hebben geleid.

Een snelle aandelenoverdracht was ook in ieders belang, want bij ADO – zo hoorden wij – was het contante geld inmiddels zo goed als op. Een op handen zijnde transfer van Milan van Ewijk, waarbij directeur Hamdi

een directe contante betaling met de kopende club Heerenveen had geregeld, zorgde gelukkig net voor voldoende tijd om alle formaliteiten af te ronden. Groot was bij ons dan ook de schok toen wij onverwacht op de hoogte werden gesteld van het feit dat ADO een procedure aanhangig had gemaakt onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze stap werd gezet zonder dat het besluit is voorgelegd aan zowel onze vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen als ook aan ons in de Aandeelhouders Vergadering en had vervolgens direct desastreuze gevolgen voor de onderhandelingen met World Soccer Holdings, die – zodra ADO de WHOA-stap had genomen – zich als koper terug trok.

Dit schreef World Soccer Holdings zelf in haar persbericht van 4 mei:

World Soccer Holdings was verrast door het nieuws vandaag dat ADO Den Haag heeft besloten om de WHOA-procedure te starten, slechts een paar uur nadat zij door WSH werd geïnformeerd dat deze dinsdag een oplossing voor hun situatie zou presenteren. Wij zijn teleurgesteld dat ADO niet nog een dag wilde wachten op wat wij hen zouden presenteren, ondanks dat wij deelden dat we een getekende overeenkomst met UVS hebben en wij in grote lijnen meedeelden hoe onze oplossing er uit zag. Wij delen het vertrouwen dat ADO uitspreekt over de WHOA-procedure niet en wij vrezen dat de situatie nog onzekerder is geworden. Daarentegen zou WSH onmiddellijk na een akkoord met ADO de 2.1 miljoen Euro overmaken zodat zij aan haar salarisverplichtingen kon voldoen, en was zij erin geslaagd om de achtergestelde lening van UVS over te nemen, wat ook onmiddellijk in de club kon worden geïnjecteerd, waardoor de schuld gelijk 3.6 miljoen zou teruglopen. Gecombineerd zouden deze stappen ADO gelijk in rustiger vaarwater zetten en had de club met meer vertrouwen de toekomst in kunnen kijken, zowel op korte als op lange termijn.

Wij wensen het bestuur, de spelers, het personeel en de fans het allerbeste en we hopen dat ze hieruit kunnen komen. World Soccer Holdings blijft een grote fan van ADO Den Haag en

het Nederlandse voetbal in het algemeen en zal de ontwikkelingen nauwkeurig blijven volgen. Voor de eerste – maar zeker niet voor de laatste – keer werden wij begin mei 2021 ernstig in onze belangen geschaad door een actie van de ADO-directie, door de twee minderheidsaandeelhouders HFC en STA, alsmede door de drie Nederlandse leden van de Raad van Commissarissen.

In eerste instantie leek de aangerichte schade voor ons nog reparabel. Zowel Cosinusgroup BV als ook World Soccer Holdings, bleven lange tijd belangstelling houden om ons aandelenpakket over te nemen. Cruciaal en dramatisch was het vertrek van Mohammed Hamdi als CEO op 15 mei 2021. Hier kan ik kort over zijn. We hebben Hamdi eigenlijk 7 jaar te laat aangesteld, want eindelijk was er een CEO met een plan, een visie, betrokkenheid en een geweldige inzet voor de club. Zonder Aandeelhoudersvergadering en binnen 24 uur werd ons de totaal onervaren en zoals later bleek totaal incapabele Edwin Reijntjes opgedrongen door de drie Nederlandse leden van de Raad van Commissarissen. De bijeenkomst – op zondag de 16de mei de laatste keer zijn onze Chinese leden van de Raad van Commissarissen bij een RvC vergadering werden betrokken. En het bijeenroepen van een AVA, officieel nodig om een nieuwe directeur te benoemen, werd door zowel de Nederlandse leden van de RvC als ook de twee mini aandeelhoudertjes HFC en STA voortdurend tegengewerkt en heeft nooit plaatsgevonden.

Zonder enig mandaat – en altijd zonder goedkeuring van ons als grootaandeelhouder – hebben HFC en STA (ieder 1 aandeel), directeur Reijntjes en de drie Nederlandse leden van de Raad van Commissarissen maandenlang besluiten genomen die bijna allemaal rampzalig zijn uitgepakt voor zowel ADO Den Haag als ook voor ons, UVS. Even hadden we hoop dat met de benoeming van u tot herstructureringsdeskundige de situatie zou normaliseren. Maar niets bleek minder waar. De waarschuwing die we direct na zijn benoeming van verschillende kanten hadden gekregen en die er op neer kwam dat de heer Reiziger verre van objectief was en naar de pijpen zou dansen van ADO’s advocatenkantoor Nauta bleken volledig juist. Sterker, het was nog erger dan dat (waaroverlater meer).

*

Hoewel UVS met de financieel krachtige overnamepartijen Cosinusgroup BV en World Soccer Holdings onderhandelingen voerde, bleek de ADO leiding er in het geheim een andere agenda op na te houden. Al op dinsdag 13 april 2021, om 15.00 uur in de middag vond op het kantoor van de VANADgroup, Rivium Westlaan, Capelle aan den IJssel een ‘kennismakingsgesprek’ plaats gevonden over de overname van ‘onze’ aandelen door VANAD. Aanwezig daarbij waren de ADOdirectie, voorzitter Harm de Boer van de HFC ADO, de voorzitter van de Raad van Commissarissen Frans van Steenis, de heer Stolte van de Stichting Toekomst ADO alsmede Robert van Galen van Nauta. Het was een meeting die was geïnitieerd door de voorzitter van de RvC, Frans van Stenis. (DIT IS ONDERSTREEPT OMDAT DIT LATER IN DIT BETOOG VAN GROOT BELANG IS)

Namens VANAD waren aanwezig Ad Nederlof, diens zoon, de heer Herman van Hensbergen en een advocaat van VANAD. Wij, UVS, de houder van nagenoeg alle aandelen waren niet uitgenodigd en wisten van niets. De reden laat zich niet moeilijk raden: want vrijwel direct – zo weten we nu – had VANAD de aanwezigen laten weten niets te willen betalen voor onze aandelen. Met onze huidige kennis is UVS er van overtuigd dat dit standpunt een belangrijke (zo niet de belangrijkste) rol gespeeld bij het opstarten van de WHOA-procedure door ADO. Het terugbrengen van de betalingsverplichting aan crediteuren was meegenomen; het afpakken van onze aandelen was – daarvan zijn we overtuigd – het hoofddoel. Van het feit dat dit – bizar genoeg – tot de mogelijkheden behoorde waren we totaal niet op de hoogte en bleek ook niet uit de informatie die we over de WHOA-procedure van ADO ontvingen. Van advocaat Ivo Janssens van Delissen & Martens kwamen twee mails met uitleg over deze ons totaal onbekende procedure. Over de mogelijkheid tot aandelenontneming stond in beide mails geen woord!!!!

Opnieuw, daarvan zijn we overtuigd, zijn we van de kant van ADO opzettelijk misleid. Hoe later we van het uiteindelijke doel (het afpakken van onze aandelen) zouden weten, hoe beter het Van Steenis en zijn medestanders uit kwam.

*

Het is niet onze bedoeling om pagina na pagina op te schrijven hoe we door een klein groepje mensen (directie a.i. van ADO, Nederlandse leden van de raad van Commissarissen alsmede de mini-aandeelhouders HFC en STA) zijn beledigd, bedrogen, gekleineerd en fout geïnformeerd. Het beeld dat we over de maanden maart, april en mei hebben geschetst zou zich in de rest van 2021 voortdurend herhalen:

 • Geen enkele dankbaarheid en erkenning voor het feit dat we ADO de afgelopen jaren in leven hebben gehouden.
 • Geen enkele hulp voor een voor ons acceptabele manier wisseling van de wacht.
 • Het consequent achterhouden van voor ons vitale informatie.
 • Het uitsluiten van een ‘Chinese inbreng’ in vergaderingen van de Raad van Commissarissen en Aandeelhouders.
 • Het richting buitenwacht doen voorkomen dat de RvC sinds het voorjaar van 2021 ook maar één rechtsgeldig besluit heeft genomen.
 • Het in strijd met de eigen statuten benoemen van een voorzitter van de raad van Commissarissen en een algemeen directeur (a.i.).
 • Het onjuist informeren over de gang van zaken en de gevolgen van de WHOA procedure.
 • Het opstarten van de WHOA procedure op een moment dat dit voor ons (en ook voor ADO) het meest schadelijk was.
 • Het achter onze rug (en uiteraard zonder onze toestemming) aangaan van onderhandelingen over de verkoop van onze aandelen.
 • Het met alle mogelijke middelen wegpesten van voor ons acceptabele overnamekandidaten.

Het zijn allemaal feiten waar de door rechtbank benoemde herstructureringsdeskundige weet had. Of in ieder geval weet had moeten hebben. U zult het ons dan ook niet kwalijk nemen dat wij hem in de loop van de tijd zijn gaan zien als medeplichtig aan het moreel verwerpelijke, discriminerende en zeker ook criminele gedrag waaronder wij al zo lang te lijden hebben.

*

Maar wij niet alleen. Ook de meest vooraanstaande ADO-mensen werden grotesk beledigd, zodra ze maar een poging deden om UVS te helpen. Club-icoon Martin Jol, het meest vooraanstaande lid van de HFC, werd in mei-juni 2021 zwaar beledigd zodra bekend was geworden dat hij met ons in gesprek was onze aandelen over te nemen en een intentieverklaring had getekend. Een woordvoerder van ADO liet daarop in de pers weten dat als hij belangstelling had om de UVS-aandelen over te nemen hij daarvoor bij de ADO-directie moest zijn en niet bij ons, DE EIGENAREN. En direct daarop sprak voorzitter Harm de Boer van de HFC ADO in een brief aan zijn leden warme woorden over VANAD (die ons niets wilde betalen) en sprak geen woord over het feit dat zijn meest prominente lid met ons een intentieverklaring had getekend (en wel voor de aandelen wilde betalen).

Kort erop onderging Jan-Hermen de Bruijn (lid van de ledenraad van HFC ADO en 50 jaar voetbalervaring) een zelfde lot, toen hij bereid bleek om in en door ons voor 25 juni uitgeschreven AVA de rol van directeur tijdelijk op zich te nemen. De poging tot intimidatie van de kant van Nauta was niet te missen: “I trust you will inform Mr. De Bruijn of his liability risks if UVS were to continue his “appointment” while inquiry proceedings are pending” Uiteraard kwam Nauta direct weer met een dagvaarding voor de Ondernemerskamer met de daarbij behorende dreiging de aandelen van UVS onder curatele te stellen. Op advies van onze advocaten van Dentons zijn we destijds helaas akkoord gegaan met het uitstellen van de AVA. Het idee was dat we in het verkoopproces zouden worden gezien als de redelijke partij. Ook wilden we geen schade aanbrengen aan het werk van de herstructureringsdeskundige om de geplande herstructurering van ADO te implementeren en beloofden zowel de ADO-leiding als ook de RvC zich weer aan de regels van goed bestuur te houden, UVS te informeren en te betrekken bij vervolgstappen. Het behoeft geen betoog dat noch de RvC noch ADO zelf zich hier ooit aan gehouden heeft. En dat de al altijd passieve Reiziger dit voortdurend heeft laten passeren (zie bijvoorbeeld de mail van Dentons van 21 juni).

Dit waren de voorwaarden waaraan ADO zich zou houden:

UVS is willing to withdraw the convocation notice for a meeting of shareholders to be held on 24 June 2021 for the appointment of a new director under the following conditions:

 • Undertaking from the temporary managing director that it will comply with the Articles of ADO (especially where it concerns the approval rights set out in Article 28  the Articles).
 • Undertaking from the temporary manager director that there shall be no other material decisions relating to ADO without having informed UVS or its representatives (either by himself or through the restructuring expert)
 • Undertaking to correct the registration in the Trade Registry (which does notreflect the temporary status of the temporary managing director and lists him as Algemeen Directeur) within three business days.
 • Undertaking from the three members of the Supervisory Board that they shall adhere to their normal decision making process (i.e. include all supervisory directors in any decision making process)
 • UVS and/or its representatives to receive daily updates of relevant developments Information shared with the minority shareholders shall also be provided to UVS and information shared with one or more supervisory board members shall also beshared with the other supervisory board members.
 • Parties (the two other shareholders) acknowledging that the withdrawal of the convocation notice shall not affect UVS’ right (on the basis of Article 37.3) to convene and call a new shareholder’s meeting (with the normal 15 day notice period) for the purpose of considering and if deemed fit resolving to appoint a Managing Director.
 • If through the current process UVS reaches an agreement with one of the current three candidates (or any combination thereof) in a process that is overseen by the restructuring expert: o the parties shall cooperate to, as soon as possible, appoint such managing director and supervisory directors (save for the supervisory director C) as such shareholder indicates. Existing supervisory directors (save for the supervisory director C) shall, upon first request from the new shareholder, vacate their position; and  Stichting Toekomst ADO undertakes to approve the transfer of shares to the new shareholders in line with Article 17 of the Articles of Association
 • ADO to stand down (and refrain from incurring costs to prepare) any legalchallenges, save where it relates to the ongoing dispute relating to the EUR 2M subordinated loan

Opnieuw hadden we de kwaadaardigheid van ADO en de onbekwaamheid (of partijdigheid) van de herstructureringsdeskundige onderschat. Van dat laatste regende het voorbeelden. Hoewel we nog steeds in gesprek waren met World Soccer Holdings had clubicoon Martin Jol zich bij de Haagse ondernemers Jeroen Lentze en Ed Maas gevoegd bij de HHC groep. Deze groep had zich op 9 juni 2021 bij Reiziger gemeld. Ook met HHC bereikten we al snel overeenkomst over een intentieverklaring. HHC leek voor ons een ideale opvolger als grootaandeelhouder: Haags, veel geld, veel voetbalkennis en de bereidheid om ons een bedrag voor onze aandelen te betalen. Een win-win-win-win situatie? Nou niet voor de ADO-leiding en de HSD. Die slaagden er in om – via een memo van 18 juni 2021– werkelijk iedereen woedend te maken. Het memo beschrijft de onderhandelingen met de verschillende partijen en trekt de conclusie dat VANAD (dat in die tijd kortstondig contact had met onze advocaat) de beste overnamepartij zou zijn, daarbij het feit negerend dat – bijvoorbeeld – HHC bereid was liefst vier miljoen euro meer in ADO te investeren. En ook al een overeenstemming had met UVS. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten. World Soccer Holdings (“We kunnen ons niet vinden in de gang van zaken”) en HHC (“Wat zou jij doen als je door iemand wordt afgewezen. Wij zijn vooral erg verbaasd hoe de directie iedereen heeft weggejaagd.”) trokken zich direct terug, waardoor wij opnieuw het slachtoffer waren van het handelen van de ADO directie. Op zaterdag 19 juni 2021 werden onze twee buitengesloten Chinese leden van de RvC op basis van een Nederlandstalig memo verzocht om voor het einde van het weekend maar even exclusiviteit met VANAD goed te keuren. Niet reageren kon niet, want dat zou zeker tegen UVS worden gebruikt RvC leden Felix Wu en Andrew stuurden daarop op 20 juni 2021 Frans van Steenis dit niet mis te verstaan antwoord:

The statements made in the memorandum give rise to various grave concerns and questions regarding the actions of the temporary director and several supervisory board members in the last few months, and raise several questions about the position these parties are taking in the delicate process to secure the future of ADO:

 • We understand that the memorandum states that Mr Reijntjes and Mr Wildemans
  as directors (which they are not), as well as minority shareholders and the supervisory board have been negotiating the outlines of a deal with Vanad, already since March We note that we, as supervisory board members, were unaware that such negotiations were taking place. Therefore, Mr Reijntjes’ comment that the ‘supervisory board’ was having discussions with Vanad, simply cannot be true. Apart from this, we note that in these discussions, the majority shareholder apparently was excluded.

Unjustifiably excluding a shareholder (be it majority or minority) constitutes mismanagement, and we urge the board to remedy such behaviors and oblige with its duties. Especially so, since the information withheld from the majority shareholder sees to the sale of its shares, and so it is essential that it is informed in the same manner as the other shareholders. Given ADO’s delicate position, the process of UVS’s share sale should be executed prudently and in line with statutory obligations and due process.

 • We also want to repeat our concerns where it relates to the management board of ADO not being properly constituted due to the only position on the management board being vacant;

 • We also understand that a budget has been submitted to the KNVB, that has not been approved by the Supervisory Board nor the Shareholder (nor even submitted for their approval), we note that this violates the Articles of Association;

 • We note that the RfP as submitted by Vanad contains a proposal on the governance model of ADO, and more specifically the position of the minority shareholders STA and HFC within the governance structure, including special voting rights. Given the fact that two of the three supervisory supposedly acting supervisory board members have been appointed by or nominated by STA and/or HFC, we identify an apparent conflict of interest with these supervisory board members in the negotiations and decision making process around this transaction. Based on earlier communications we had, we understand that the three supervisory board members are of the view that we, the other two supervisory board members, have a conflict of interest in this process as well, because we were appointed by UVS. With that in mind, I think we must conclude that all members of the SB, but for you Mr. van Steenis are conflicted, and should therefor refrain from any decision making regarding the transaction.

 • Moreover, Mr. Van Steenis, in respect of your own appointment to the Supervisory Board, we have been given to understand that your appointment as supervisory director is void, because you cannot be deemed to have been independent at the time of his appointment.

Please see Article 32.4 of the current Articles of Association (which reads the same as Article 31.4 of the Articles that were in effect at your appointment.
Provision 2.1.8 of the Dutch Corporate Governance Code reads:

Please then see:

https://denhaagfm.nl/2020/04/16/frans-van-steenis-per-direct-nieuwe-voorzitterraad-van-commissarissen-ado/

Which notes:

As your were acting as an adviser to the board of ADO prior to your appointment, you cannot be deemed independent in accordance with provision 2.1.8 of the Dutch Corporate governance code. As such your appointment is void under Dutch law on the basis of 2:14 subparagraph 1 of the Dutch Civil Code. As such, it would be our position that you should refrain from any further actions or decision-making.

 • Regarding the bids that are described in the memorandum, we would like to be informed by the temporary managing director about the following:Please describe the process adopted in selecting and reviewing bids that were presented to the board, including criteria that were applied to ensure that any bidaccepted is in ADO’s best interest;
 1. Please set out how the board ensured that all bidding parties received sufficient time and opportunity to present their bid; Please explain how the board has determined that Vanad’s bid is most favourable,

when it shows from the details of the bid that Vanad is not willing to commit sufficient funds to even cover the exploitation deficit for the new season? We note that HCC’s bid seems to include the provision of sufficiently much more funds to ADO.

 1. Please explain how the board imagines receiving KNVB approval for the sale to Vanad if the exploitation deficit will not be covered?
 1. Isn’t there merit in engaging with HCC to see if any hurdles can be overcome?
 • We suggest that the Supervisory Board meets at short notice, to discuss the above and ensure that our role within the sales process complies with our statutory duties and we are able to advice the board of ADO on any actions to be taken. In light of the above, you will appreciate that we will withhold our agreement with the proposal as set out in the memorandum until such moment the above mentioned questions are answered by the temporary managing director.

Regards,

Felix&Andrew

Een uitgebreide reactie uit China? Daar zat men in Nederland natuurlijk niet te wachten. Hoe er over ons gedacht werd, blijkt uit de beledigende en badinerende toon waarop Van Steenis intern deze mail gestuurd aan (o.m.) Nauta & Reiziger:

Heren,

Een interessante reactie van de Heren RvC leden vertegenwoordigend UVS.

Mag ik Paul en Robert verzoeken om iom de HSD en Directie een reactie voor te bereiden.

Bij voorbaat dank voor een eerste korte reactie,

Groet

Frans

Blijkbaar was Reiziger aangewezen om namens ADO te reageren. Zijn mail aan Haket bevat een ongelofelijke passage:

Goedemorgen Casper,

Via de RvC ontving ik onderstaande reactie van de twee leden van de RvC die door UVS zijn benoemd. De strekking en inhoud van die reactie komt niet overeen met hetgeen wij hebben afgesproken. We zouden alle contacten omwille van de snelheid en tijdsdruk in het proces via jou en mij laten lopen. Eigenlijk had Van Steenis beide RvC leden ook niet hoeven te informeren in dat kader. Zou jij met UVS willen afstemmen dat UVS ook alleen via jou communiceert?

(…)

Zoals gezegd is het enkel een voorkeur van de directie en ondergetekende en is het de bedoeling om samen met UVS tot een besluit te komen. De communicatie daaromtrent moet, zoals gezegd, exclusief via jou en mij verlopen. Dit om verdere onnodige onrust, procedures en tijdsverloop te voorkomen. Kun je aangeven wanneer jij namens UVS inhoudelijk op de voorstellen van beide gegadigden en de voorkeur van directie en ondergetekende kunt terugkomen? Voor de rust in het dossier zou het fijn zijn als dat niet te lang duurt.

Groet,

Jeroen

Uiteraard heeft onze advocaat Casper Haket bijna per kerende post Reiziger de oren gewassen. Hij deed dit op 21 juni 2021 in een mail waarin de waanzin van de gang van zaken uitstekend werd verwoord. Wat passages:

We raken hier natuurlijk gewoon aan het basisprobleem. ADO sluit commissarissen en UVS uit en gaat zelf proberen een koper te vinden buiten alles en iedereen om. In plaats van een overzicht van de biedingen komt er een advies van een tijdelijk bestuurder en een lid van het management (die zich het bestuur noemen). Als bepaalde organen / aandeelhouders binnen ADO pretenderen in het belang van ADO partijen uit te kunnen sluiten, dan moet je ook met een heel goed proces komen waarbij het duidelijk is dat het belang van ADO voorop staat.

Dan blijken er een aantal dingen uit de stukken die we afgelopen vrijdag ontvangen: (i) dat er al maanden met 1 bieder wordt gesproken, en een niet gering gedeelte van het advies lijkt gebaseerd op het feit dat die bieder met iedereen heeft kunnen spreken en de tijd heeft kunnen nemen om een DD te doen; en (ii) dat er een andere bieder (WHS) weg is gelopen vanwege het proces, wellicht geen ideale kandidaat, maar wel een met financiële armslag;

(iii) en weer een andere bieder, die bereid lijkt meer geld in ADO te steken, heel boos is over het advies van “het bestuur”;

(iv) wat Vanad bied niet afdoende is om het exploitatietekort te kunnen dekken (iets wat juist als reden wordt aangevoerd waarom UVS niet aan tafel mag zitten – en dat is dan ook nog eens op basis van een niet bestaande vordering waar collega’s van mij op dit moment voor in Den Haag zijn om dat recht te zetten)

(v) er een andere bieder was (en het kan zijn dat die als “backup” er in zat, daar waren we niet bij, maar die lijkt heel pissed en de vraag is ook of je bij een niet afdoende financieel commitment niet je “backup” moet aanspreken).

Ook is duidelijk dat:

(i) er geen functionerend bestuur is en de tijdelijk bestuurder is gelieerd aan een van de twee minderheidsaandeelhouders;

(ii) als de bewering op gaat dat de twee direct door (alle) aandeelhouders benoemde commissarissen een tegenstrijdig belang hebben, dan gaat dat gezien de in de Rfp opgenomen onderwerpen nog meer op voor de aan de STA en HFC gelieerde commissarissen (die direct respectievelijk op voordracht van deze minderheidsaandeelhouders worden benoemd);

(iii) in het verleden door UVS aangebrachte partijen vrij actief zijn tegengewerkt (wat in het licht van de gesprekken met Vanad ook een nare bijsmaak geeft)

(iv) heel vervelend voor ADO, maar nu blijkt ook nog dat Van Steenis nooit benoemd had kunnen worden als commissaris D (en dat een nietige benoeming tot gevolg heeft). Ook weer niet iets waarvan het zin heeft om werk van te maken, maar het geeft wel aan dat belangrijke beslissingen niet in zijn handen kunnen worden gelaten;

(v) dat er ook andere zaken in een ander daglicht worden geplaatst als blijkt dat er al sinds maar met Vanad wordt gesproken. Nogmaals UVS, noch de twee van de vijf commissarissen zijn ooit betrokken geweest bij  besprekingen, dus met 3-0 achterstand is het dan wellicht lastig om dingen in context te plaatsen, maar qua governance en proces lijkt dit geen enkele maatstaf te halen. We zijn al eerder over dat soort dingen heengestapt, maar het telt allemaal wel op en begint ook wel heel lastig houdbaar te worden.

(….)

UVS begrijpt de noodzaak voor snelheid en rust, maar het gevolg van het premature advies van het bestuur is dat er nu een partij is die een op het eerste gezicht goed voorstel lijkt te hebben, vooral boos is vanwege het proces. Natuurlijk is voor boosheid ook nog nooit een aandeel verkocht en is vertraging het laatste dat we kunnen gebruiken, maar naar mijn idee zou het op dit moment op de weg van ADO liggen om het “advies” terzijde te schuiven en zich oprecht te verdiepen in het voorstel van HHC en te bezien of ze bereid zijn om op korte termijn concrete stappen te zetten (en indien dat niet zo is, dan is dat ook duidelijk). Het is nu even niet aan UVS om die schade ongedaan te maken en rust te brengen in onrust die zij niet heeft gecreëerd. Voor een vertegenwoordiger van de rechtbank – zoals Reiziger – zou deze opsomming natuurlijk reden moeten zijn om alle alarmbellen af te laten gaan.

Wat er gebeurde was het omgekeerde. Nadat we vanuit Beijing een persbericht hadden gestuurd met daarin een oproep voor de ADO-leiding om de besprekingen met HHC weer te hervatten leidde dit niet tot actie van de kant van de ADO-directie. Maar gelukkig wel van de kant van HHC, die eerder verbolgen waren geweest door het feit dat ze maar enkele dagen de tijd hadden gehad om een vragenlijst in te vullen, iets waarvoor VANAD vele weken de tijd had gehad. Op ons verzoek hebben ze dit alsnog gedaan en de antwoorden aan Reiziger opgestuurd.

Het gevolg was dat – het kon ook niet anders – de ADO-leiding zich moest neerleggen bij de conclusie die wij al veel eerder hadden getrokken en op 1 juli dit persbericht de wereld instuurde:

De directie van ADO Den Haag en de herstructureringsdeskundige hebben een ingevulde request for proposal (RfP) van Groep Jol/Lentze/Maas (JLM) ontvangen. Inmiddels is een vergelijking gemaakt met de eerder ingediende RfP van groep Nederlof en de conclusie is dat Groep JLM de voorkeurspositie heeft overgenomen.

Eerder is reeds gemeld dat groep Nederlof een stap opzijzet als hun bod wordt verbeterd en dat lijkt het geval te zijn. Daarom wordt groep JLM, net als eerder groep Nederlof, uitgenodigd voor gesprekken bij ADO Den Haag. Groep JLM spreekt volgende week met de directie, de herstructureringsdeskundige, de Raad van Commissarissen en met de minderheidsaandeelhouders. Zoals bij de communicatie vanuit ADO wel vaker (of eigenlijk altijd) het geval was, klopte de persmededeling vanuit de club niet (VANAD had zich een dag later definitief teruggetrokken). En foute communicatie? Dat gold op 2 juli 2021 ook voor een aantal mededelingen van  Reiziger in zijn telefoongesprekken met HHC en onze advocaat Casper Haket. In beide gevallen sprak Reiziger over het feit dat VANAD op de pauzeknop had gedrukt; niet over het feit dat ze definitief weg waren.

We kunnen niet anders concluderen dat de heer Reiziger zichzelf – in plaats van herstructureerder en/of reorganisator – de rol van onderhandelaar had aangemeten en daarbij op onze stoel was gaan zitten. Zijn foute informatie richting HHC zorgde opnieuw voor chaos en ellende. Zowel voor ADO als UVS. In het telefoongesprek van de 2de juli 2021 met de jurist van HHC, Mr Joyce den Besten, had Reiziger laten weten dat de directie van ADO, de Raad van Commissarissen en de HFC unaniem bereid waren om aan de voorwaarden van HHC te voldoen. Maar de Stichting Toekomst ADO niet. Het niet voldoen aan deze ’keiharde voorwaarde’ – alsmede de mededeling dat VANAD nog steeds in de wachtkamer – was de reden van HHC’s besluit om op 6 juli 2021 een brief te schrijven met de mededeling de eer dan maar aan VANAD te laten. Alleen waren die – zonder dat men dat hij HHC wist – geen overnamekandidaat meer. Gezien de uitstekende relatie tussen ons en HHC kregen we een afschrift van de woedende mail die Den Besten op 7 juli aan Reiziger schreef. Een paar citaten: Jouw weergave van ons gesprek van vrijdag 2 juli jl. klopt op bijna alle fronten niet. We bespraken dat inderdaad gisterenmiddag. Toen echter ging het (grotendeels) over de vraag of jij al dan niet aan mij gezegd zou hebben dat de STA niet akkoord was en er voor was gaan liggen. In datzelfde gesprek van vanmiddag is ook jouw opmerking van vrijdag 2 juli jl. aan de orde gekomen dat partij Vanad een stap opzij heeft gedaan en dat jij op de pauze-knop hebt gedrukt. Dat “stapje opzij” en “de pauze-knop” werd nog eens bevestigd door het persbericht van ADO diezelfde dag, waarin de stap opzij van Vanad publiek werd gemaakt. HHC ging er dan ook vanuit dat Vanad niet was afgehaakt. Daar mocht zij ook van uitgaan, want een pauze-knop en een stapje opzij is een beduidend andere situatie dan de aan- en uit knop en weggaan. In mijn brief van 6 juli 2021 wordt gemotiveerd aangegeven waarom HHC van mening was dat, gegeven de hiervoor besproken uitgangspositie inzake de STA, Vanad thans de meest vanzelfsprekende partij is om de onderhandelingen mee af te ronden. In ons gesprek van gisteren -na verzending van bedoelde brief- kwam jij met de mededeling op de proppen dat Vanad niet in de wachtkamer zat met een pauze-knopje, maar dat Vanad “het gebouw had verlaten”, zoals jij het letterlijk formuleerde. Dat is een wezenlijk andere stand van zaken dan de geschetste (en door het persbericht van ADO zelf bevestigde) stand van zaken.

Indien jij mij op die bewuste vrijdagavond had gemeld dat Vanad was afgehaakt, dan had HHC vanzelfsprekend niet op 6 juli jl. het voorstel gedaan om het stokje weer aan Vanad te geven.

Met jouw onderstaande email maak je het echter nog ruimer. Nu meldt je mij dat je vrijdagavond slechts zou hebben gemeld dat de besluitvorming enkel zag op het onderhandelingsproces en dus niet op inhoud van het voorstel van het HHC.

Welnu, Jeroen, fantasie geeft het leven kleur, maar nu maak je het wel heel erg bont!

Toen jij met je veelbesproken mededeling kwam dat iedereen akkoord was behalve de STA, was mijn eerste vraag: echt waar, zijn ze allemaal bereid op te stappen en hun aandelen te leveren aan de N.V en de licentie over te dragen? Waarop jij bevestigend hebt geantwoord, natuurlijk wederom met de toevoeging: behalve de STA. Waarom zou ik dat vragen als jouw mededeling enkel was dat er besloten was om met de HHC te praten, zonder dat er akkoord was op de inhoud? Dan zouden wij een heel ander gesprek hebben gevoerd. Immers, jij bent er vanaf het begin van op de hoogte welke eisen HHC stelde aan de Governance. En je weet ook dat deze voor HHC cruciaal waren. Jij hebt dat steeds begrepen en ook aangegeven te steunen. Sterker nog: in de bespreking van 9 juni 2021 (in aanwezigheid van Ed Maas) heb jij zelfs gemeld dat naar jouw oordeel iedere partij dit zou moeten eisen.

In de RFP-notitie van HHC staat zeer duidelijk dat dit een spijkerharde voorwaarde is.

Ik heb ook altijd aan jou gezegd dat het geen enkele zin heeft om met HHC te praten alvorens de voorwaarden op het gebied van Governance volledig zouden worden ingewilligd.

Ergo: als jij die vrijdagavond aan mij gemeld zou hebben dat er slechts unanimiteit bestond ten aanzien van het onderhandelingsproces en niet op de inhoud, dan hadden we een veel korter gesprek gehad dan de 28 minuten en 45 seconden die we er toen aan hebben besteed.

Dan was het waarschijnlijk bij een minuut of 5 gebleven, want mijn antwoord zou dan geweest zijn: Jeroen, kom maar weer terug als ze allemaal akkoord zijn met de Governance-voorwaarden! Dan had ik ook niet het telefoonnummer van de heer Stolte aan je behoeven te vragen, want daar was dan geen enkele aanleiding toe. Ik ga dan ook niet verder in debat met jou, want dat wordt een tamelijk zinloze wellesnietes discussie. Ik mankeer niets aan mijn oren, ik beheers de Nederlandse taal in voldoende mate en mijn IQ komt ook uit boven de gemiddelde kamertemperatuur. Het is zoals het is.

Maar het is zeker geen misverstand.

Ik heb de heer Stolte hedenochtend gebeld en uitgebreid gesproken. Hij meldde graag in gesprek te willen gaan met HHC. Hij wil zich een goed oordeel kunnen vormen over de plannen van HHC en de gegoedheid van de participanten. Hij haalde bijvoorbeeld aandat hij graag zou willen weten hoe de erfrechtelijke situatie van de heer Ed Maas er uitzou zien bij zijn onverhoopte overlijden (!). Hij meldde voorts dat alle betrokken partijenbinnen ADO een buitengewoon positieve houding hebben ten aanzien van HHC, maar dathij er van uit ging dat er ook bij de Raad van Commissarissen en de HFC nog wel watvragen zouden zijn. Daaruit is mij duidelijk geworden dat het thans HHC zou moetenzijn die met al die partijen zou moeten praten. Partijen die, indien HHC de partij zouworden die N.V. ADO Den Haag zou overnemen, allemaal van het toneel zoudenverdwijnen. Waarom zou HHC daar tijd en energie in moeten steken? Dat is volkomenonlogisch en bovendien (en belangrijker) ook nooit zo afgesproken. HHC is daar ook nuniet toe bereid. Het is toch te gek voor woorden dat in deze situatie, op het randje van faillissement, de investeerders een bedelrondje moeten doen of ze alsjeblieft 10 miljoen euro in de club c.q. onderneming mogen steken?

Ik heb je gisteren voorts gemeld dat HHC zeer recent in het bezit is gekomen van een uitgebreid memorandum van de directie en jou, met dagtekening 18 juni 2021, gericht aan de Raad van Commissarissen ADO Den Haag en cc aan Casper Haket, met als onderwerp: Advies directie/HSD inzake RFP procedure. In dit memorandum staat onder het kopje Conclusie en advies het volgende: “Een secundair punt is de reputatie van Ed Maas. Wij zeggen niet dat deze ter discussie staat, maar er zijn twijfels over zijn reputatie. Los van het feit of deze terecht zijn, helpt dit ADO niet om een nieuwe frisse en stabiele start te maken.”Hierover is HHC in het algemeen en Ed Maas in het bijzonder zeer verbolgen. In dit memorandum is er sprake van je reinste karaktermoord, met als doel om op een suggestieve en listige wijze sturing te geven in en aan een selectieproces tussen HHC en Vanad, waarbij duidelijk de voorkeur wordt uitgesproken voor Vanad. De opmerking dat het met Ed Maas niet zou helpen om met ADO een nieuwe frisse en stabiele start te maken was voor HHC dan ook de laatste druppel in een reeds volle emmer en haar doen besluiten haar bemoeienissen in deze kwestie te beëindigen.

Ik vertrouw er op je hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd en wens je afsluitend veel succes toe met dit steeds lastiger wordende dossier. Hopelijk komt de frisse start voor ADO alsnog uit een andere hoek tevoorschijn. Uit de beeld kont – wederom – het beeld tevoorschijn van een zeer incapabele en oneerlijke herstructureringsexpert, die op onverantwoorde wijze aan het spelen was met onze belangen en met die van ADO. Want door al het amateuristische gedoe was er plotseling geen overname kandidaat meer overgebleven.

Wat er vervolgens in Den Haag gebeurde heeft ons in China intens verbaasd. Hoewel we grootaandeelhouder zijn en hoewel UVS twee zetels heeft in de Raad van Commissarissen moesten we vernemen er bij ADO Den Haag in een spoedvergadering met de directie a.i., de twee minderheidsaandeelhouders, de Nederlandse leden van de Raad van Commissarissen en HSD Jeroen Reiziger belangrijke interne besluiten waren genomen om de club een stuk aantrekkelijker te maken voor een koper. Zo was er – nogmaals dus zonder de grootaandeelhouder bij de besprekingen te betrekken en dus sowieso niet rechtsgeldig – een streep door de aandelenstructuur te zijn gezet. Tijdens de bespreking hadden de HFC en de STA zich bereid verklaard hun aandelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de nieuwe eigenaar van de club.

Hoewel we vanuit China uitermate blij waren met de uitkomst omdat we zowel HFC als ook STA altijd hebben beschouwd als totaal nutteloze aandeelhouders was het onbegrijpelijk dat Reiziger geen moment heeft ingegrepen omdat bijna alles wat er gebeurde juridisch onaanvaardbaar was. Zonder toestemming van de grootaandeelhouder had de ADO-directie a.i. natuurlijk geen enkele machtiging om over een statutenwijziging mee te praten. Zonderaanwezigheid van de twee Chinese leden (en zonder convocatie) kon de RvC natuurlijk geen rechtsgeldig besluit nemen. En bij de HFC ADO kan alleen de ledenraad (en niet de aanwezige voorzitter) een dergelijk besluit nemen.

Hoewel de (illegale) besluiten, althans volgens de officiële verklaring die we hebben gelezen, bedoeld waren “om een redding van ADO Den Haag te vergemakkelijken en een faillissement te voorkomen”, was het natuurlijk de actie van totaal incapabele mensen.

x

Tot onze grote woede en ontevredenheid was er door opzettelijke en onopzettelijke manipulatie – alsmede door onkunde en onbenul van alle Nederlandse betrokkenen – nog steeds geen koper. ADO bleef steken in de grote financiële problemen. En wij bleven voor het vinden van een koper afhankelijk van die mensen waarin we werkelijk geen enkel vertrouwen hadden: het ADO-management en de HSD.

Zo leerden we via Twitter dat men WSH weer had benaderd. Namens hen zette de heer Bob Heere de volgende tekst op Twitter:

Met grote verbazing de perikelen rondom ADO Den haag blijven volgen. Het leek meverstandig toch even te reageren in een aantal tweets.

1) ja, wij hebben berichtje ontvangen met de vraag of we nog interesse hadden.

2) We hebben beleefd gemeld dat we nog een belletje te plegen, maar ook gelijk gezegd dat het eigenlijk onmogelijk is om nieuwe investeerder binnen te halen en dat Demetriou toch echt met Noorderzon vertrok omdat hij het respect miste.

3) Dat ADO nu met nieuwe partijen ‘schermt’ is eigenlijk geen enkele serieus te nemen investeerder die er nu nog instapt. Er zou een enorm wantrouwen moeten zijn tegenover nieuwe investeerders. Er is simpelweg niet genoeg tijd.

De heer Heere bevestigde dus wat wij in Beijing al zo lang hebben geweten. De leiding vanADO – daarin niet gecorrigeerd door de HSD – heeft met haar respectloze optreden weer eens een oplossing van het probleem (van UVS en van ADO zelf) in de weg gestaan. Voor de zoveelste keer.
Gelukkig hielden onze vrienden bij HHC ons op de hoogte, ook al omdat Jeroen Lentze zich al op 12 juli 2021 op persoonlijke titel had gemeld als mogelijke koper. Zo hoorden we op 22

juli 2021 dat Reiziger had geïnformeerd over het feit dat “We vorige week overeenstemming hebben bereikt over een andere gegadigde. Die overeenstemming is in de afgelopen dagen uitgewerkt. Deze week of begin volgende week weten we zeker of de overeenstemming definitief is.(…) Kun jij mijn vragen hierboven alvast beantwoorden? Dan kunnen wij nagaan of we alsnog met HHC verder kunnen mocht de huidige deal alsnog onverhoopt niet doorgaan.”

Het waren natuurlijk leugens. De HSD had van ons geen toestemming om onze aandelen te verkopen. Want wij hadden immers een overeenkomst met HHC en verder contact met niemand. Bij HHC wist men dat. En ook dat men bij ADO intern plotseling het plan had opgevat om een ‘plan B’ uit te werken waarbij een stichting de (meerderheid van de) aandelen gaat houden en waarbij de bestuurders van die stichting professionals zin die toezicht houden op de directie van ADO. “Dit plan heeft” – aldus Reiziger in een app – “als nadeel dat moeilijk geld op te halen is en dus dat ADO lang in onzekerheid blijft” (…) “En ja, dat plan zou ook de voorkeur van Jachin en mij hebben. Maar lijkt niet realistisch ivm het aanzienlijke bedrag dat nodig is”.

Reziger noemt het ‘niet realistisch’ Maar blijkbaar had het plan rond midden juli 2021 wel ADO’s en zijn eigen voorkeur. Een duidelijker voorbeeld dat het proces voortdurend is begeleid door onbenullige idioten is nauwelijks te vinden.

x

Opnieuw levert HHC voorbeelden van de manier waarop Reiziger met onze en ADO’s belangen zijn omgegaan. Dat gebeurde nadat Jeroen Lentze zichzelf – even niet onder de vlag van HHC – op 12 juli 2021 had gemeld als nieuwe partij. De communicatie met Reiziger

en Jachin Wildemans (destijds financieel directeur) schetst het beeld van chaos en miscommunicatie:

Wat citaten uit een mail van dinsdag 3 augustus 2021:

Op 19 juli 2021 meldde ik mij opnieuw, met de mededeling dat ik de zaak met UVS had geregeld. Jachin meldde dat het zo goed als rond was met de andere partij en het waarschijnlijk geen zin meer zou hebben om door te gaan. Op 20 juli 2021 sprak ik met Reiziger, die weliswaar bevestigde dat jullie al heel ver waren met die andere partij, maar dat de race nog zeker niet was gelopen.

Deze partij zou hebben aangegeven op korte termijn ADO te helpen met de liquiditeitstekorten, en deze partij kreeg de kans de betaling tot uitvoer te brengen.

Reiziger meldde tot vrijdag 23 juli 2021 te wachten op de toegezegde betaling van die

partij.

(…)

Op 23 juli 2021 heb ik Reiziger gebeld en gevraagd of de betaling van de andere partij binnen was. Dat was niet het geval. Vervolgens heb ik later die dag per app aan Reiziger gevraagd om de in het vooruitzicht gestelde eerste afspraak met de Gemeente te arrangeren. Tot mijn verbazing kreeg ik allerlei antwoorden, die er op neer kwamen dat

 1. a) de Gemeente alleen met Reiziger en directie ADO wenst te praten en b) dat ik nogallerlei vragen moest beantwoorden. Ook kreeg ik in dit app verkeer een uitleg over Plan

A en Plan B, met de mededeling dat Plan B de voorkeur zou hebben.

Op 26 juli 2021 heb ik wederom telefonisch contact gehad met Reiziger. De betaling van de andere partij was nog altijd niet binnen. Hij meldde te willen wachten tot 27 juli, om vervolgens nog een laatste termijn van 24 uur te stellen, ergo tot en met 28 juli 2021.

Reiziger meldde dat het goed was om eerst met de directie van ADO te praten enallerlei vragen te beantwoorden. Afgesproken werd dit op 28 juli 2021 te doen met behulp van videobellen. Dit is ook gebeurd. Er zijn veel vragen gesteld en beantwoord. Edwin Reijntjes gaf in dit gesprek aan blij te zijn dat ik niet als voorwaarde heb dat de Gemeente de huur van het stadion verlaagt, maar dat ik graag met de Gemeente wil spreken over een breder spectrum, namelijk wat de Gemeente en ADO in de komende jaren voor elkaar kunnen betekenen, in de meeste brede zin des woords.

Afgesproken werd dat Jachin donderdag 29 juli 2021 telefonisch contact met de Gemeente zou opnemen. Ik zou dan begin deze week vernemen wat de volgende stappen zijn.

In plaats dat er een gesprek met de Gemeente wordt gearrangeerd (zoals mij nu al drie keer in toegezegd), wordt er nu wederom aan mij gevraagd wie mijn investeerders zijn. Ik heb dit intern overlegd, maar er is besloten deze namen op dit moment niet vrij te geven. Men zit niet te wachten op met naam en toenaam eventueel in de media te komen, zonder dat wij überhaupt een inschatting kunnen maken omtrent de haalbaarheid van onze koopintentie. Ik wil mijn groep nu enigszins in bescherming nemen.

(…)

In het gesprek met Jachin en Edwin heb ik op 28 juli 2021 aangegeven dat ik nu in een

groep van 5 investeerders zit, inclusief Martin Jol.

Tijdens het gesprek op 31 mei 2021 heb ik aan de ADO directie een “proof of funds letter” van ABN AMRO laten zien, die ik een maand eerder al aan UVS had gestuurd, met een banksaldo op mijn privérekening van € 3.100.000. Die brief rept verder niet over de zakelijke gelden die ik nog in mijn BV’s ter beschikking heb, noch over de gelden die mijn broer heeft. Ik heb aangegeven dat ik nu met 5 investeerders een bedrag van € 7.000.000 beschikbaar wil stellen ten behoeve van ADO. Ik moet helaas constateren dat de toezeggingen aan mij, dat ik met de gemeente, om tafel kom, tot nu toe niet worden nagekomen. Reiziger meldde gister dat er nog altijd wordt gewacht op de betaling van de andere partij, omdat er tot op heden geen andere, serieuze kandidaat zou zijn. Kennelijk moet ik hier uit begrijpen dat ik (c.q. mijn groep investeerders) geen serieuze partij ben (zijn).

De ’andere partij’ waarmee gesproken werd was wederom Cosinus, dat nu een andere grote investeerder (een rijke Duitse familie) had gevonden. Dat beloofde betalingen aan ADO (en UVS? Geen idee. Wij werden buiten de onderhandelingen gehouden) uitbleven was volgens Reiziger in een mail van 4 augustus aan Lentze geen probleem: “Het klopt dat er wordt gewacht op een betaling van die partij. De betreffende partij voert valide en onderbouwde redenen aan waarom die betaling wat langer duurt dan aanvankelijk gedacht. Zolang dat nog het geval is en er geen andere gegadigden zijn die hebben aangetoond de benodigde gelden onvoorwaardelijk beschikbaar te stellen aan ADO wordt coulant omgegaan met de betreffende vertraging.”

Wij van UVS konden dus gerust zijn. Er waren dus blijkbaar goede redenen dat Reiziger en de

ADO-leiding geïnteresseerde partijen – PARTIJEN DUS DIE MET UVS EEN AFSPRAAK HEBBEN

GEMAAKT – ongeïnteresseerd en onvolledig informeren. ADO en Reiziger hadden het

allemaal netjes geregeld.

Niet dus! Blijkbaar zonder enige moeite draaide ADO zelf ook deze overname zelf de nek om. De fout lag bij een verklaring van een woordvoerder van ADO Den Haag die op vrijdagmiddag 6 augustus bevestigde dat “ADO in handen komt van investeringsgroep Cosinus”. Uit zijn gesprekken met lokale media konden we begrijpen dat “Het concern werkt met het kapitaal van een anonieme Duitse familie die als investeerder optreedt”. En ook dat er geen betalingstermijnen waren overschreden.” Er wordt betaald”, zo citeren we ADO’s zegsman. “Tot zojuist is er nog emailverkeer geweest met de partij die het benodigde geld aan Cosinus verschaft. Enkele ‘bancaire’ kwesties lopen op het ogenblik wat lastig. Iedereen vindt dat vervelend. Maar het zou best weleens kunnen zijn dat deze zaken op zeer korte termijn worden opgelost.” En als uitsmijter melde ADO nog over de rijke Duitse familie: ”Of deze partij kapitaalkrachtig is? Ja, zeer zeker. Dat is allemaal uitentreuren geverifieerd. Al die fasen hebben we al achter de rug. Het is een nette, betrouwbare partij.” Van Steenis speelde ook persoonlijk een rol bij het om te tuin leiden van overnamekandidaat.

Martin Jol.
Op zaterdagmorgen 7 augustus 2021 tijdens een toevallige ontmoeting met Martin Jol verzekert hij: “We zijn helemaal rond met Cosinus”. Het was een leugen. Nog geen 24 uur later blijkt Cosinus DEFINITIEF kandidaat-af te zijn, een  gevolg van de loslippigheid van de ADO-woordvoerder. Op zondagmorgen appte Haagse zakenman Anthony Rothengatter, de mede eigenaar van Cosinus het volgende: “ (…) Er is gisteren besloten om niet verder te gaan om ADO Den Haag over te nemen. De slechte dynamiek en vooral pers is hier de reden voor. Vooral het continu lekken vanuit de ADO organisatie naar de pers toe hebben wij als uitermate storend ondervonden. Verder is er vanaf dag 1 duidelijk gemaakt aan ADO dat er op geen enkele manier gecommuniceerd mocht worden over dit traject en daar heeft ADO zich afgelopen vrijdag weer niet aangehouden. Dan is het bij ons klaar.”

En ADO zelf? Dat stuurde een dag na het juichende verhaal over Cosinus dit persbericht de wereld in:

ADO Den Haag heeft eerder bekend gemaakt dat met Cosinus Group Capital Partners (Cosinus) exclusief werd onderhandeld over overname van het aandelenkapitaal. Gisterenavond heeft Cosinus zich teruggetrokken, nadat Cosinus meerdere betalingstermijnen had laten verlopen. Gezien de nieuwe situatie hebben de directie van ADO Den Haag en de herstructureringsdeskundige besloten om het gesprek met andere kandidaten voor overname van het aandelenkapitaal te heropenen. De gesprekken vinden deze week plaats. ADO Den Haag verwacht in de tussentijd geen gebruik te hoeven maken van de toegezegde kredietfaciliteit door de gemeente Den Haag.

De twee overgebleven partijen waren de groep van Jeroen Lentze en de Haags-Chinese zakenman Atom Zhou die tegen iedereen die het maar horen wilde vertelde dat hij een overeenkomst had met UVS. Hetgeen overigens volledig bezijden de waarheid was. En ook financieel bleek hij geen sterke partij, zo bleek uit een Twitter bericht van Bob Heere, de man die enkele maanden eerder aan den lijve had meegemaakt hoe World Soccer Holdings door het ADO-management uit de onderhandelingen werden weggepest: “Krijg net een emailtje vanuit Den Haag of we even 2 miljoen willen overmaken van 10% van de aandelen van ADO. Dit is dan 1 van de 2 serieuze kandidaten. Dat verzin je toch niet. Hou op ADO Den Haag en ga aan de slag met Jeroen Lentze – er is echt geen andere partij.”

xxx

En zo zijn we aangekomen bij wat eigenlijk het sluitstuk van deze hele affaire had moeten zijn. Op 9 augustus 2021 was ADO – op het moment dat werkelijk alle andere partijen waren weggejaagd en/of afgehaakt – dan eindelijk bereid om te gaan praten met een partij waarmee UVS een overeenkomst had. Uit het gespreksverslag dat we van de bijeenkomst ontvingen, blijkt dat ook ADO snel enmakkelijk akkoord had kunnen gaan met de nieuwe overnamepartij. ADO bevestigde tijdens het gesprek dat de door Groep Lentze-Jol gestelde governance-voorwaarden kunnen en zullen worden ingewilligd, zodat slechts twee punten overbleven: een actualisering en aanvulling van de gegevens van de dataroom van alle financiële gegevens alsmede het maken van een afspraak met de Gemeente Den Haag, omdat in het businessplan van groep Lentze het stadion een belangrijke rol speelt. Namens Lentze-Jol werd duidelijk aangegeven dat de groep pas als mogelijke partij in aanmerking kan komen als de mogelijkheid tot overleg met de Gemeente met betrekking tot de financiële mogelijkheden met betrekking tot het stadion ten behoeve van NV ADO Den Haag er is. Het verkrijgen van een optie op de koop van het stadion tegen een marktconforme prijs was belangrijk. Alsmede het helder en inzichtelijk te krijgen van hoe – in de visie van de Gemeente – de relatie tussen haar en ADO zich dient te ontwikkelen.

Niemand – noch de ADO-vertegenwoordigers, noch de via een beeldverbinding meepratende Reiziger geven aan dat dit onmogelijk is en dat er eerst een concept-contract getekend moet worden. Terecht natuurlijk. Niet ADO maar UVS (als grootaandeelhouder) verkoopt de aandelen en zou wat ons betreft dus de enige contractpartij behoren te zijn.

Een paar dagen blijkt dat, hoe simpel de vragen ook zijn, ADO ze maar niet kan oplossen.

Terwijl Van Steenis per app aan Jeroen Lentze vraagt of er nog voor het weekend “een financiële stap” gezet kan worden, blijkt de ADO-administratie niet bijgewerkt. De financiële stap was trouwens best groot. Volgens Van Steenis was er direct € 1,5 miljoen nodig. Toen Lentze daarop om een specificatie van dat bedrag vroeg kon die niet gegeven worden.

Uiteindelijk arriveerden de gevraagde stukken met forse vertraging bij Lentze en zijn mensen. De reden waarom Van Steenis zo snel die € 1,5 miljoen wilde hebben werd duidelijk op 13 augustus 2021 toen ADO moest melden dat de club drie punten aftrek had gekregen in verband met het niet kunnen voldoen aan de begrotingsregels van de KNVB. Wij achten de kans groot dat – als de ADO-leiding de stukken wel op orde had gehad en de specificatie direct had kunnen leveren, een snelle overmaking van € 1,5 miljoen de puntenaftrek – en de verminderde kans op directe promotie – had kunnen voorkomen.

Pas op dinsdag 17 augustus 2021 kon Mr Joyce den Besten namens de Groep Lentze-Jol melden dat in plaats van de gevraagde uitdraaien van diverse grootboekrekeningen, op zondag 15 augustus 2021 om 19:54 uur een financiële uitdraai van de gehele AFASadministratie vanaf 2017 in Excel is ontvangen. “Alhoewel nog verre van volledig, is het eerste beeld niet ongunstig”, was het eerste oordeel.

DAT DE STUKKEN EEN OPMERKELIJKE EN VOOR ADO ZEER SCHADELIJKE BIJVANGST ZOU

OPLEVEREN WERD BIJ BESTUDERING VAN DE CIJFERS AL SPOEDIG DUIDELIJK.

Op 22 juli 2021 had Jeroen Reiziger aan Jeroen Lentze de volgende App-boodschap gestuurd:

“De gemeente heeft steeds gezegd dat ze pas willen overleggen als vast staat dat degene de nieuwe aandeelhouder is”.
Dat standpunt was een aantal keren gecommuniceerd. Maar metalleen de Groep Lentze als overgebleven kandidaat moesten ADO en Reiziger nu over de brug komen.

Het leek even te gaan lukken. Er zou een gesprek met de Gemeente op de agenda komen waarin duidelijk had moeten komen op de vraag of de Gemeente bereid was om een optie tot koop van het stadion tegen een voor beide partijen conveniërende prijs te verlenen aan NV ADO Den Haag (dus niet aan de Groep Lentze-Jol). Daarnaast had het gesprek duidelijkheid moeten opleveren over de verdere relatie (zowel financieel als inhoudelijk) tussen ADO en de Gemeente. Wel, dat zag Reiziger ineens anders, zo schreef hij aan de Groep Lentze: “Zoals bekend is een gesprek bij de gemeente pas mogelijk nadat er volledige overeenstemming is bereikt. De gemeente stelt dat als voorwaarde. Ik heb dat herhaaldelijk zowel telefonisch als schriftelijk laten weten. Daar kan dus geen misverstand over bestaan. De overeenkomst zal dus eerst getekend moeten worden. Zoals aangegeven is het akkoord om het gesprek met de gemeente als ontbindende of opschortende voorwaarde in de overeenkomst op te nemen.

Dat is dan ook opgenomen in het huidige concept.” De groep Lentze-Jol zijn vol onbegrip: “Onze voorwaarden zijn helder, duidelijk en redelijk. Het is aan de ADO-directie en jou om die in te vullen. De gestelde onmogelijkheid om met de Gemeente in overleg te treden, ligt buiten ons blikveld. Het lijkt in dit stadium erg onlogisch dat de Gemeente zo’n rigide voorwaarde blijft stellen. De tijd dringt voor ADO en het aantal gegoede, potentiële kandidaten lijkt meer dan beperkt. Het lijkt mij derhalve dat er valide argumenten bestaan voor de ADO-directie en jou om te pogen de Gemeente te bewegen om hun ingenomen standpunt te herzien. Maar, als gezegd, het is aan jullie om dat te bewerkstelligen”.

Reiziger schrikt zich blijkbaar een hoedje: “Vooropgesteld wordt dat ADO heel graag tot een “deal” wil komen met Lentze/Jol. We zijn daar van beide kanten heel constructief mee bezig.

ADO hoopt dat we daarmee op dezelfde wijze verder kunnen gaan, ondanks dat we een verschil van mening hebben over de volgorde der dingen.” (…) “Het is volkomen juist dat je namens Lentze-Jol het voorbehoud van een DD onderzoek en een gesprek met de gemeente hebt gemaakt. Jouw gespreksverslag van 10 augustus 2021 is dan ook volledig juist en geeftnog steeds geen aanleiding tot commentaar. In die bevestiging wordt echter niets gezegd over de volgorde der dingen. In het jou op 10 augustus 2021 toegezonden concept van de overeenkomst heb ik conform de eerdere communicatie per telefoon, mail en whatsapp met Jeroen Lentze opgenomen dat pas na het tekenen van die overeenkomst het gesprek met de gemeente kan plaatsvinden (in de concept overeenkomst staat daaromtrent een voorbehoud met een ontbindende voorwaarde). Dat is een voorwaarde die de gemeente stelt.” (…) “”Gezien het vorenstaande hebben wij de indruk gekregen dat we de betreffende discussie achter ons konden laten en dat we eerst de overeenkomst kunnen tekenen en dat daarna het gesprek met de gemeente kan plaatsvinden. Nogmaals, het is niet de voorwaarde van ADO, maar de voorwaarde van de gemeente, welke voorwaarde de gemeente herhaaldelijk kenbaar heeft gemaakt. Uit jouw mailberichten van vandaag maakt ADO op dat Lentze/Jol toch eerst een gesprek wil met de gemeente. ADO en ondergetekende zullen dan ook nogmaals aan de gemeente vragen of die mogelijkheid bestaat en zullen daarbij jouw argument dat het 5 voor 12 is voor ADO naar voren brengen.”

xxx

Niet alleen wij van UVS bleken half augustus meer dan schoon genoeg te hebben van de inen-in incapabele Reijntjes als interim CEO. Ook de fans willen, zo begrijpen we uit de berichten op de sociale media, van hem af. Ze dwingen zelfs een gesprek met hem af. Daarin laten ze zich, net als ons zo vaak is overkomen, in de maling nemen door – we hebben het woord geleerd van de Groep Lentze-Jol – de ‘Haagse pluche-plakkers’. Op één of andere manier laat het Haags Supporters Collectief zich overtuigen dat een vertrek van Reijntjes het proces alleen maar zou vertragen. Een bal die op de doellijn lag, werd door de fans niet in het doel geschoten.

Van de kant van Lentze-Jol hoorden we een week lang niks. Toen kwam op 24 augustus 2021 ineens een totaal voorstel dat werkelijk in een klap een einde aan alle discussies had moeten maken.

In een drie pagina’s tellende aanbiedingsbrief kwam er een totaalvoorstel met onder meer €500.000 voor de aandelen van UVS, € 1,2 miljoen voor de WHOA, € 1,2 miljoen voor de directe financiële behoeftes alsmede een financiering van € 10 miljoen voor ADO zodat het met dat geld zelf het stadion kon kopen. In één klap zouden gesprekken en onderhandelingen met de Gemeente over een huurverlaging – alsmede de daarbij behorende discussies of een lagere huur zou neerkomen op door de EU verboden overheidssteun – overbodig worden. Dat leek men zich ook bij ADO te realiseren. Al op de 27ste meldde men dat men alleen nog maar met de Groep Lentze-Jol zou gaan onderhandelen.

We hebben dit soort mededelingen altijd met verbijstering gelezen. ADO had en heeft immers niets te onderhandelen. Dat hadden wij al gedaan. En met succes. Het enige dat de ADO-leiding hoefde te doen was zich te houden aan de met ons overeengekomen voorwaarden. Zoals punt 10: “Gedurende de geldigheidsduur van dit voorstel, zal ADO geen activa noch onder contract staande voetbalspelers vervreemden zonder voorafgaande toestemming van groep Lentze-Jol. Hetzelfde heeft mutatis mutandis te gelden voor het aangaan van nieuwe verplichtingen, waaronder met name (doch niet uitsluitend) begrepen het contracteren van nieuwe voetbalspelers. Wonderlijk genoeg slaagde de leiding van ADO er vrijwel direct in om zich niet aan dit ’punt 10’ te houden. En ook zou het tot de 31ste augustus (precies een week dus!!!) duren voordat de aanbiedingsbrief van Lentze-Jol (inclusief het bod het stadion te kopen) naar de Gemeente door werd gestuurd. Een brief die daar pas op 2 september 2021 aan kwam!! En dat terwijl de aanbieding van Lentze-Jol op 10 september 2021 zou gaan verlopen. Opnieuw werden de belangen van zowel ADO als ook UVS door de ADO-leiding schandelijk verwaarloosd. En opnieuw nam Reiziger – die zijn eigen lijntjes met ambtenaren van de Gemeente Den Haag had opgebouwd – niet het initiatief om zelf de zaken te regelen.

Het was iets dat ons in Beijing niet verbaasde. Uit alles wat we hoorden kregen we de indruk dat Reiziger geen enkele stap durfde te nemen zonder toestemming van ADO’s advocaat Nauta.

Al even slap was zijn optreden toen bleek dat Reijntjes zich niets bleek aan te trekken van het contractueel vastgelegde punt dat ADO zonder toestemming van Lentze-Jol geen spelers zou kopen en verkopen. Aron Meijers werd overgedaan aan Sparta, Peet Bijen naar Emmen. Aan de andere kant werd Samy Bourard gecontracteerd. Informatie werd niet gegeven. Op 2 september 2021 trokken Lentze, den Besten en Reiziger naar het stadion om Reijntjes ter verantwoording te roepen. Had geen zin natuurlijk. De volgens ons altijd liegende directeur beloofde de verkoopcontracten van Meijers en Bijen op te sturen (tot de dag van vandaag niet gebeurd) en voortaan goed over belangrijke beslissingen VOORAF te contracteren. De belofte was niks waard. In de auto op de terugweg lazen Lentze en Den Besten op hun telefoon een persmededeling van ADO. De club had die middag Hervé Matthys gecontracteerd. Reijntjes had er geen woord over gezegd. Je hoeft niet in China te wonen om te beseffen dat de ADO-leiding wel positieve woorden sprak, maar ondertussen voortdurend bezig was met sabotage en ondermijning van de plannen van Lentze-Jol. Het volledig negeren van ‘punt 10’ door Reijntjes was een duidelijk voorbeeld. Maar ook het bezoek van Van Steenis aan wethouder Bredemeijer was een duidelijk voorbeeld. De voorzitter van de RvC drukte de wethouder van Den Haag (zoals naar voren kwam tijdens een Raadsvergadering van 23-9-2021 en onweersproken is gebleven) op het hart NIET met Lentze-Jol in zee te gaan. Bijna nog bizarder was het feit dat een envelop met alle mogelijke vertrouwelijke stukken betreffende het Lentze-Jol bod ineens werd gevonden bij de Wassenaarse golfclub. Reijntjes was de meest logische verdachte. Tegen de RvC schijnt hij ontkent te hebben die dag bij de golfclub geweest te zijn.

Uit de correspondentie werd ons duidelijk dat zowel Reiziger als ook Lentze-Jol per direct Reijntjes wilden vervangen door een andere CEO. De naam Paul van der Kraan zagen we voorbij komen. Namens de RvC communiceerde Ward Swart op 3 september 2021 dat hij het liefste een ‘man naast Reijntjes’ zag komen. Maar zoals gebruikelijk bij Reiziger: hij greep niet in. Met als gevolg dat de ADO-leiding een nieuwe kans kreeg om de partijen tegen elkaar op te zetten. Wat op 9 september 2021 dan ook prompt gebeurde.

Op 8 september 2021 had de heer Jan van Zanen, de Burgemeester van Den Haag een brief naar Reijntjes gestuurd met een mededeling over de vraag de verkoop van het stadion in overweging te nemen.

Van Zanen schreef:

“Dit is een nieuwe en bovendien complexe vraag die uitzoekwerk en -tijd vraagt. Dit gezegd hebbende gaan wij uw verzoek in beraad nemen. dat doen wij zorgvuldig, op basis van feitelijke onderbouwing en we brengen in beeld wat verkoop zou kunnen betekenen. Daarnaast zal deze vraag worden betrokken bij de gesprekken die reeds ambtelijk met u worden gevoerd.”

Een dag later reageerde ADO met een persbericht dat geschreven leek door iemand die te stom was om de brief van de gemeente te begrijpen. Of door iemand die opzettelijk de relatie met de gemeente wilde verpesten.

Dit schreef ADO:

UPDATE: NA BRIEF VAN GEMEENTE WEG VRIJ VOOR OVERNAME ADO DEN HAAG

Gisteren heeft ADO Den Haag een brief van het college van B&W van de gemeente Den Haag ontvangen over de aankondiging van een proces voor verwerving van het stadion door ADO Den Haag onder nieuw eigenaarschap. Dit was de laatste drempel voor de Groep Lentze/Jol. Eerder hadden de directie en de Raad van Commissarissen aangegeven hun functies ter beschikking te stellen aan een nieuwe eigenaar. De Stichting Toekomst ADO Den Haag en de HFC zullen het prioriteitsaandeel, de clubkleuren, de naam en de licentie bij verkoop aan ADO Den Haag overdragen. Alle drempels zijn geslecht.

Morgen vervalt een tweede termijn van de KNVB voor het geven van een garantstelling van EUR 5 miljoen door ADO Den Haag. Nogmaals drie punten aftrek dreigt. Deze garantstelling is onderdeel van de afspraken met de Groep Lentze/Jol. Net zoals de financiering van het WHOA traject. Een gezamenlijke weg van de gemeente Den Haag en Groep Lentze/Jol die samen moed tonen en over hun schaduw heen durven te stappen kan naar een mooie toekomst voor ADO Den Haag leiden. Met betaald voetbal dat hoort bij de derde stad van Nederland.

Maar er moet wel vaart worden gemaakt, als er niets gebeurt dan is ADO Den Haag medio oktober zijn KNVB-licentie kwijt. Want voor die tijd moet de garantstelling van vijf miljoen euro daar op tafel liggen. Niet alleen bij ons, de eigenaren van de aandelen van ADO Den Haag, maar ook bij de gemeente en bij de groep Lentze-Jol was er verbazing en verbijstering.

De Gemeente reageerde op de volgende manier: “Er is geen sprake van een besluit van het College voor de verkoop van het stadion. Er is wel een brief naar de interim-directeur van ADO Den Haag gestuurd in reactie op een officieel verzoek om de verkoop van het stadion in overweging te nemen. In die brief schrijft het College dat het noodzaak is zich zorgvuldig te beraden in deze vraagstukken op basis van feiten en cijfers.” Reiziger – die wist dat de deadline van Lentze-Jol een dag later zou verlopen, moet ook geschrokken zijn van de door ADO aangerichte schade. Hij belde met de gemeente en mailde – een uur voor het verlopen van de deadline – het resultaat aan Den Besten: “Joyce, we hebben net met de gemeente gesproken, Was een goed gesprek. De gemeente zit er voortvarend en positief in en heeft al diverse acties in gang gezet. De gemeente wil graag samen met ons en jullie tot een nieuwe streefdatum komen voor go/no-go. Daarover willen we maandag om 14.00 uur met jullie en de gemeente in overleg. Concreet verzoek is of jullie de einddatum van vandaag willen verlengen tot die gezamenlijk vast te stellen streefdatum.

Groet, Jeroen”.

Het mocht niet meer baten. Een uur later stuurde Den Besten deze mail aan Reijntjes: Op 24 augustus jl. heb ik u bij brief onder kenmerk 21/0000/jb/240858 namens Groep Lentze-Jol een totaalvoorstel gedaan inzake de mogelijke overname van de aandelen van N.V. ADO Den Haag. Onder punt 14) van dit voorstel is vermeld dat het voorstel door Groep Lentze-Jol gestand wordt gedaan tot en met vrijdag 10 september 2021 te 16:00 uur. Om mogelijke misverstanden te voorkomen wil ik u bij deze mededelen dat die hierboven genoemde termijn (helaas) onbenut is verstreken. Groep Lentze-Jol acht zich dan ook niet langer aan dit voorstel gebonden.

Heden om 15.50 uur ontving ik een WhatsApp bericht van Jeroen Reiziger (HSD) met het verzoek om uitstel tot een nader overeen te komen streefdatum. Cliënte is om haar moverende redenen daartoe niet bereid. Het staat u echter geheel vrij om de onderhandelingen met de Gemeente voort te zetten. Mochten deze onderhandelingen tot een mogelijk positief resultaat leiden, dan staat het u eveneens geheel vrij om contact met mij op te nemen. Aan de hand van het mogelijk dan door u bereikte resultaat, zou cliënte het uitbrengen van een nieuw voorstel in overweging kunnen nemen. Ik wens voorts van de gelegenheid gebruik te maken om u er op te wijzen dat in de tussenliggende periode punt 10) van het voornoemde, inmiddels vervallen, voorstel door u niet op de juiste wijze is nagekomen. Daarnaast acht mijn cliënte het uiterst laakbaar dat u gisterenochtend, 9 september 2021, zonder enige vorm van voorafgaand overleg met mij danwel mijn cliënte, een apert onjuist persbericht heeft doen uitgaan, waarbij u het heeft doen voorkomen dat terzake voormelde overname alle drempels geslecht zouden zijn. Mijn cliënte heeft dat als uiterst onplezierig ervaren.

Opnieuw moesten we vanuit Beijing toekijken hoe de volstrekt falende ADO-bestuurders bezig waren om ADO (ONZE CLUB) te beschadigen. Wat er in de avondlijke uren van die 10de september gebeurde was diep vernederend voor iedereen met een liefde voor de club.

Zeer laakbaar is de schandelijke soap op de avond van de wedstrijd tegen TOP Oss. Volgens Artikel 25 van de Statuten (De RvC is bevoegd een Bestuurder te allen tijde te schorsen) had de RvC op vrijdagmiddag Reijntjes kunnen schorsen en daardoor zelf de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen (Artikel 30.1: Bij schorsing of ontslag van Bestuurder (nu) is er geen bestuur meer. Dit lid bepaalt dat dan de RvC tijdelijk met het Bestuur is belast en bevoegd is om één of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen) In plaats van deze verantwoordelijkheid te pakken besloot de RvC tot een onduidelijke communicatie richting Reijntjes en het benaderen van kandidaten die vervolgens live op de TV bedankten. Tijdens die TV uitzending van de wedstrijd TOP Oss-ADO werd de totale paniek duidelijk. Via Reiziger werd bekend dat Hans Nijland was benaderd als opvolger van Reijntjes. Een andere kandidaat was ex-KNVB-directeur Eric Gudde die ook was benaderd door Van Steenis en Reiziger en die – live – meldde geen interesse te hebben. Na afloop van de wedstrijd liet de RvC doorschemeren dat men Reijntjes ‘onder curatele’ had gesteld en dat hij geen handelingen meer mag verrichten zonder toestemming van de RvC.

Het was allemaal onzinnige praat, alleen maar bedoeld om de pers op afstand te houden. De volgende dag al meldde een woordvoerder van ADO dat Reijntjes nog steeds in functie is en wordt gekeken naar versterking van het management, bijvoorbeeld met een adviseur. Van dit plan werd – althans door ons – nooit meer iets vernomen. Er is bij ons geen enkele twijfel over het feit dat zowel Reijntjes als ook de RvC de deal met Lentze-Jol opzettelijk hebben getorpedeerd. Ze volgden een eigen agenda; één die erop neer kwam dat de aandelen van UVS terecht zouden moeten komen bij een groep van hun eigen vrienden en kennissen die we – voor alle duidelijkheid – de groep Rob Jansen-John van Ringelenstein zullen noemen. Al geruime tijd was het ons duidelijk dat zij plannen maakten om onze aandelen te kapen. We hoorden van gesprekken met verschillende (mede) financiers en van hun bedoeling de zittende bestuurders (‘de pluche plakkers’) gewoon op hun plek te laten zitten. Precies zoals van Steenis c.s. het ook zelf graag wilden. Reijntjes zelf was dan ook in het geheel niet geschrokken van het terugtrekken van Lentze-Jol. Hij had er zelf op aangestuurd. Dit vertelde hij twee lagen later aan een delegatie van de supporters: Vrijdag is er een deadline afgelopen van Groep Lentze / Jol en vlak ervoor en erna kreeg ik al telefoontjes van andere serieuze partijen die (weer) willen praten. Ik kan me er niet over uit laten wie dat zijn geweest. De deadline van hun voorstel is verlopen en daarmee is hun exclusiviteit weg. En daarom kunnen wij praten met andere partijen. Een partij die zich blijkbaar dus al meldde voor het afhaken van Lentze-Jol, een gebeurtenis die Reiziger zo hectisch had getracht te voorkomen. Dat kan dus alleen maar een partij zijn die door ADO-bestuurders van voorinformatie was voorzien: óf Van Ringelenstein, óf de door Reijntjes steeds naar voren geschoven Atom Zhou. Ik kan niet verhullen dat wij bij UVS woedend zijn en waren over de manier waarop de leiding van ADO omgaat met de belangen van ADO en UVS. Van ADO intern vernemen we de ontzetting van medewerkers over de torenhoge advocaten nota’s van Nauta, dat speciaal lijkt te zijn ingehuurd om – zo wordt ons verteld – “de aandelen van UVS af te pakken”. En om de directie te helpen om Van Ringelenstein in het zadel te helpen. Om enig tegenwicht te bieden besluiten we een persbericht te publiceren:

UVS has learned about rumours in The Hague about an agreement between UVS and former ADO-owners John van Ringelenstein and Rob Jansen over the sale of UVS’s 99,9999% stake in the shares of ADO Den Haag.

These rumours are not true. UVS would like to emphasize again that it has an agreement with the Group Jol/Lentze. UVS is confident that this agreement will soon be fully converted into a sale of shares to the Jol/Lentze group. Maar pas echt woedend zijn we als we van het navolgende op de hoogte worden gebracht. Om de due-deligence te kunnen doen heeft de groep Lentze-Jol op dinsdag 17 augustus 2021 de beschikking gekregen de auditfiles van de boekhouding van ADO. Wat daaruit duidelijk blijkt, is dat er alvorens auditfiles te maken er in de boekhouding is gerommeld. Er ontbreken posten, iets dat uit het ontbreken van opvolgende boekstuknummers blijkt.

Wat ook opvalt is dat er geen nota’s voor werkzaamheden van Nauta in de boekhouding zijn terug te vinden. Sterker nog: in de auditfiles ontbreekt de crediteur Nauta Dutilh geheel. Dit terwijl er in door Nauta wel degelijk werkzaamheden zijn verricht. Bij voorbeeld bij het bezoek aan VANAD op 13 april 2021, bij de bemiddeling rondom het aanblijven van Van Steenis eind april 2021 en ook in de aanloop naar (en de uitwerking van) het vertrek van  directeur Hamdi op 15 mei 2021 en het maken van diens vaststellingsovereenkomst. Nauta heeft in die dagen ook getracht met ons in Beijing contact op te nemen, iets dat ik toentertijd heb geweigerd. En in een mail van 21 mei 2021 (7.26 uur) verwijst ADO interim directeur Reijntjes UVS-advocaat Dentons al naar Nauta’s advocaten Paul Olden en Robert van Galen met de omschrijving Finally, I kindly ask you to address future correspondence to our counsel at NautaDutilh (Robert van Galen and Paul Olden). UVS kan niet zeggen of de nota’s voor werkzaamheden van Nauta voor de fixatiedatum van 25 mei 2021 later opzettelijk uit de boekhouding van ADO zijn gehaald (wat zou duiden op regelrechte fraude) of dat er sprake is van ernstig verlate facturatie.

Vast staat dat Nauta (met haar grote kennis van de WHOA, waarvan Nauta bij het tot stand komen van de Wet zelfs een rol heeft gespeeld) zichzelf boven alle andere crediteuren heeft bevoordeeld en daarbij zowel Reiziger als ook de rechtbank heeft misleid.

Vast staat ook dat Reiziger, met z’n kennis als curator, deze fouten direct had moeten opmerken en voorkomen, ook al zou dit de innige relatie tussen Nauta en Reiziger hebben geschaad.

En nog veel kwalijker is het feit dat toen Reiziger door UVS advocaat Casper Haket eind 2021 op de hoogte werd gesteld van de (laten we het maar voorzichtig) “onjuiste facturatie” (noemen), hij dit meteen verwierp met de woorden “dat is niet zo”. En geen nader onderzoek heeft ingesteld.

Het is deze gang van zaken waardoor wij als UVS het laatste beetje vertrouwen in de Nederlands rechtsgang hebben verloren en besloten hebben niet meer te reageren, omdat iedere reactie zinloos is en was. Niet omdat we complotdenkers zijn. Maar omdat het ons inmiddels al acht jaar duidelijk is dat er met mensen in en rond ADO geen enkele afspraak te maken valt.

Vanuit China zijn we er getuige van dat ‘liegen’ en ‘praten over ADO’ in Den Haag meestal vrijwel hetzelfde is. Zo werden we geïnformeerd dat de Haagse wethouder Anne Mulder van Financiën op 23 september 2021 ronduit liegt tijdens een spoeddebat van de raadscommissie Samenleving van de Gemeente Den Haag als hij zegt dat “ADO heeft gezegd dat de verkoop vooralsnog alleen het stadion betreft en dat de parkeerterreinen niet in de deal worden betrokken. Op maandag 20 september 2021 heeft ADO ons dit in een bericht bevestigd. Het gaat sec om het stadion. Dat zijn we nu aan het taxeren. Begin oktober 2021 is deze taxatie gereed.”

Uiteraard komt er geen nieuw onderzoek. En ook Reiziger meldt zich niet. Niemand lijkt meer geïnteresseerd in de waarheid rond het overnameproces, zelfs niet als de Groep

Lentze-Jol op 7 oktober 2021 in een brief aan alle individuele gemeenteraadsleden de belangrijkste stukken doet toekomen. Dit gebeurde omdat de ADO-leiding (voor de zoveelste keer zonder een vergadering van een volledige Raad van Commissarissen en zonder het houden een Aandeelhoudersvergadering) de gemeente om directe financiële steun had gevraagd om zo de licentie, waarmee ADO betaald voetbal mag spelen, veilig te stellen. De KNVB eist namelijk vóór 1 november 2021 een sluitende begroting of een garantstelling van 5,1 miljoen euro van ADO. Als de club daar niet aan kan voldoen, trekt de KNVB de betaald voetballicentie in.

‘ADO geeft aan dat zij binnen deze termijn zelf geen oplossing ziet, bijvoorbeeld in de vormvan een nieuwe eigenaar of financier, om aan deze eis te voldoen’, zo het college van Burgemeester & Wethouders aan de gemeenteraad. De meesten gemeenteraadsleden waren verbijsterd dat het beeld dat ze eerder voorgeschotelde informatie zo zeer afweek van de uit de toegestuurde stukken gebleken werkelijkheid. Maar tot actie leidde het – voor ons niet onverwacht – opnieuw tot niet. De afstand Beijing-Den Haag en de door de Corona-crisis zeer beperkende reismaatregelen maakte het voor mij en anderen bij UVS onmogelijk om naar Den Haag te reizen om orde op zaken te stellen. Het enige wat we kunnen en konden doen was alle media in de gaten te houden en af-en-toe een persbericht naar Nederland te sturen. In de hoop dat anderen (Reiziger, de rechtbank, de politiek, media) eindelijk eens in de gaten zouden krijgen hoe een klein groepje mensen langzaam maar zeker bezig was onze aandelen van ons te stelen.

Een interview dat Frans van Steenis op 10 oktober 2021 gaf aan een site van een supportersvereniging. Als antwoord volgde leugen na leugen, reden voor ons om het navolgende persbericht de deur uit te doen, waarin we nog één keer duidelijk maakten wat er nu echt aan de hand was.

“After reading the interview by the Hague City Firm with the chairman of ADO’s Supervisory Board, Frans van Steenis, UVS is shocked by the fact that there is absolutely no truth in a lot of his answers.” De originele Engelse tekst staat verderop in dit bericht, hieronder staat de “vrije vertaling” in het Nederlands.

Regarding the fact that – as said by van Steenis – “UVS failed to find a buyer”, this is of course totally untrue. UVS has had agreements with World Soccer Holdings, Cosinus, Martin Jol and now – HHC-Lentze-Jol. In every case it was the Supervisory Board and/or the ADO management who has done everything possible to frustrate the deal. For example by giving them false information, leaking information and lots of other destructive actions.

Without this sabotage from their side, ADO could have had a new owner months ago, therefore avoiding the deduction of 3x three points.

Thankfully UVS has reached an agreement with HHC-Lentze-Jol a long time ago, although it has been clear to us that Mr van Steenis and the ADO management are doing their utmost to frustrate this deal too.

His remark that the Chinese members of the Supervisory Board “have been involved in all important decisions”, could not be further from the truth. Felix Wu Xue Song and Andrew Chew Wei Xing were surprised by the emergency Supervisory meeting in the weekend of May 15th and 16th after the sudden departure of Mohammed Hamdi. They were then confronted by the fact that the for them totally unknown Mr Reijntjes was proposed by the Dutch members of the Supervisory Board to become the new CEO. They abstained to support this appointment. Since then there has not been a regular meeting of the Supervisory Board with – as a consequence no influence at all from Felix Wu Xue Song or Andrew Chew Wei Xing. UVS therefore takes the position that the Supervisory Board has not taken any legally valid decision. Another consequence is that the three Dutch members are each jointly and personally liable for the expenses incurred by the Supervisory Board and the damage that this has caused to UVS.

Almost as shameful is his remark about the payment of the (Dutch) Supervisory Board members. Of course it was not the wish of UVS to pay the members of the Supervisory Board;   ADO has cost us more than enough anyway!

Being paid was always extremely important for Mr van Steenis. He even wanted to receive much more than UVS were eventually was prepared to pay. Also the other SBmembers from Holland – Mr Swart and Mr Schenkels – wanted to be paid for their services. But unlike the Dutch members of the Supervisory Board, the two Chinese members Felix Wu Xue Song or Andrew Chew Wei Xing have never asked any payment. Nor were they paid.

Especially the fact that – when ADO’s financial situation was at its worst – the three Dutch members of the Supervisory Board requested priority payment of their invoices has shocked and saddened UVS.

De illusie dat de leiding van ADO van plan was om zich van onze woorden iets aan te trekken hadden we niet. Het groepje Reijntjes-Stolte-van Steenis-De Boer (door ons ook wel de ‘bende van vier’ genoemd) was overduidelijk bezig met een coupe-poging die had doel had de ADO-aandelen in hand te brengen van hij vrienden John van Ringelenstein en Rob Jansen.

Op 22 oktober, in de rust van de wedstrijd ADO-Excelsior had Van Ringelenstein zelfs de brutaliteit om Jeroen Lentze te benaderen met het verzoek “zich bij zijn groep aan te sluiten”.

In diezelfde rust stelde ADO-interim-directeur Reijntjes Lente ook voor aan wethouder Bredemeijer met de woorden: ”over de stadion-taxatie mag je hem niets vragen”

Het kan niet anders dan dat het de woorden waren van iemand die overtuigd was dat het plannetje om de aandelen bij Van Ringenenstein c.s. te bezorgen zou gaan slagen. Na het aanbod van de groep Lentze-Jol het stadion voor € 10 miljoen te kopen had de Gemeente Den Haag een taxatie aangekondigd. De uitkomst daarvan was zo tegenvallend (we hoorden overal € 7 miljoen) dat de taxatie-rapporten tot “geheim” werden bestempeld. Het was voor de ADO-leiding een ideale mogelijkheid om de groep Lente-Jol (we herhalen nog maar eens, het is de partij waarmee grootaandeelhouder UVS al maanden eerder tot overeenstemming kwam) op afstand te houden. Kort voor de wedstrijd ADO-Excelsior was er voor ons en voor de fans van ADO eindelijk goed nieuws, zo blijkt uit dit persbericht van de Gemeente:

De gemeente Den Haag helpt ADO Den Haag onder voorwaarden met een betalingsregeling zodat de club de licentie voor het betaald voetbal niet kwijtraakt per 1 november. Vandaag heeft de KNVB bekend gemaakt dat de nieuwe ingediende liquiditeitsbegroting van ADO Den Haag inclusief de betalingsregeling van de gemeente ervoor zorgt dat de club het seizoen kan afmaken in de eerste divisie. De Haagse wethouder Sport Hilbert Bredemeijer is blij met het resultaat: “Maandenlang hebben we over de financiële perikelen gesproken. Steeds  hebben we als gemeente de ogen op de bal gehouden. Sportief gezien is het belangrijk dat het seizoen is gered. We laten met deze steun ook zien dat we vinden dat ADO Den Haag, de trots van deze stad, een belangrijke maatschappelijke rol heeft.” Wethouder Anne Mulder, die onder meer gaat over Financiën en Vastgoed, voegt toe: Er is nu meer tijd om te werken aan een oplossing voor het structurele financiële probleem van ADO Den Haag. Bij het helpen van ADO hebben we voorwaarden gesteld, over goede governance en bedrijfsvoering bijvoorbeeld. Dat is nodig zodat ADO in de toekomst zijn eigen boontjes kan doppen. We blijven ook de komende tijd intensief in gesprek met ADO.”

Eerder deze maand meldde ADO Den Haag zich bij de gemeente met de boodschap dat er zonder een sluitende begroting of garantstelling van 5,1 miljoen euro op 1 november de licentie voor het betaald voetbal zou worden ingetrokken. _*Daarbij gaf de club aan dat de oplossing met behulp van een overname door een andere private partij niet meer de prioriteit had. *_Ook werd de gemeente verzocht om directe financiële ondersteuning om de licentie veilig te stellen voor het seizoen 2021-2022.

De afgelopen periode is de gemeente, met behulp van een externe adviseur en een gespecialiseerd bedrijf, intensief het contact met ADO Den Haag aangegaan. Tijdens de overleggen heeft de gemeente gevraagd om een actuele begroting. ADO Den Haag heeft een nieuwe liquiditeitsbegroting opgesteld. Daarin is het eerder gepresenteerde tekort voor het seizoen 2021-2022 door ADO teruggebracht naar 0,75 miljoen euro. ADO Den Haag heeft vervolgens de gemeente op 11 oktober verzocht om voor dit bedrag uitstel van betaling te verlenen op de huurachterstand over de periode tot en met 31 mei 2021. ADO Den Haag vraagt om uitstel van betaling tot ten minste 1 juli 2022. Bij het verlenen van dit uitstel stelt ADO Den Haag de begroting voor het lopende seizoen te kunnen sluiten. De gemeente heeft kennisgenomen van de gewijzigde begroting en het verzoek van ADO Den Haag. De vordering van de gemeente uit de periode van voor 31 mei 2021 maakt onderdeel uit van de WHOA-procedure en is daarom momenteel door de gemeente niet te incasseren: per saldo vraagt ADO Den Haag hiermee de gemeente om uitstel van betaling op een bedrag dat reeds bevroren is. De gemeente heeft ADO Den Haag dit uitstel verleend. Er is een betalingsregeling getroffen tot een bedrag van maximaal 0,75 miljoen euro onder de voorwaarde dat de KNVB instemt de liquiditeitsbegroting van ADO Den Haag voor het lopende seizoen. Ook heeft de gemeente ADO Den Haag harde voorwaarden gesteld om de governance, bedrijfsvoering en de begroting structureel op orde te krijgen. Ook moet ADO Den Haag zorgen voor meer sportieve en maatschappelijke verbinding met de stad. Zoals gezegd, goed nieuws voor iedereen. Maar bij ons – en bij vele anderen – was er ook verbijstering. We citeren het GroenLinks gemeenteraadslid De Vuyst. “Hoe kan het dat ADO eerst nog dacht € 5,1 miljoen nodig te hebben om de begroting sluitend te krijgen en nu met € 750.000 euro is gered? Wat gebeurt er in de boeken van ADO? En hoe kan het dat er zich blijkbaar zoveel potentiële overnamekandidaten hebben gemeld, zonder dat het tot een akkoord kwam?

En wij zouden er nog aan toe willen voegen: hoe is het mogelijk dat Reiziger, door de rechtbank toch aangesteld om orde op zaken te stellen, niet in de gaten had de financiële afdeling van ADO er miljoenen en miljoenen naast zat?

Waarom heeft hij – als hij geen kennis van de materie heeft – niet net als de gemeente Den Haag experts in de arm genomen om de zaak eens uit te zoeken. Binnen enkele dagen kwam Pieter Nieuwenhuis er achter dat in plaats van de eerder gevraagde garantstelling van € 5,1 miljoen van de gemeente, slechts € 750.000 nodig was om aan de begrotingsregels van de KNVB te voldoen. Alsmede uitstel van huurbetaling tot ten minste 1 juli 2022. Geen wonder dat de Gemeente datgene wilde doen wat Reiziger maandenlang heeft nagelaten: “Harde voorwaarden stellen om de governance, bedrijfsvoering en begroting structureel op orde te krijgen” In eerste instantie moest Pieter Nieuwenhuis dat gaan doen.

Het zou maar een dag duren. Zodra Reijntjes begreep dat Nieuwenhuis de aanbieding van de Groep Lentze-Jol voor ADO de beste oplossing vond, werd hij de deur uitgewerkt. Nieuwenhuis beklaagde zich even later bij Lentze-Jol-advocaat Den Besten: “Ik heb in de voetballerij veel mensen leren kennen. Maar zo’n stelletje stommelingen als bij ADO rond loopt is uniek”. In dit – of in een ander – gesprek vertelde Nieuwenhuis nog aan Den Besten dat de “ADO-leiding een vuiligheid had willen uithalen. “Toen ik Reijntjes vroeg naar een lijst van overnamekandidaten waarmee ADO contact heeft gehad ontbrak daarop de Groep Lentze-Jol. Ik heb daarop jullie maar zelf even gebeld” Waar Nieuwenhuis zich in had vergist was het feit dat het niet om stommelingen ging. Het ging ‘de bende van vier’ immers nooit om een goede toekomst voor ADO. Het ultieme doel van de ‘plucheplakkers’ was immers de aandelen in eigen groep te krijgen, zodat men in functie zou kunnen blijven.

Voor hen – en uiteraard ook voor ons – moet het een verrassing zijn geweest dat een bezoek van Bolt Football Holdings meer interesse opleverde dan vooraf was ingeschat. We hoorden van ADO-medewerkers dat Reijntjes die 26ste oktober zelfs niet eens in het stadion aanwezig was (en – cynisch gezegd – daardoor ook niet de kans kreeg om Bolt voortijdig weg te pesten).

Dankzij de serieuze belangstelling van Bolt werd de groep Van Ringelenstein-Rob Jansen gedwongen om snel concreet te worden. Het werd een verschrikkelijke en zeer vernederende mislukking. We vernamen dat van de mondeling toegezegde € 6 miljoen, nog geen kwart daadwerkelijk werd toegezegd toen handtekeningen moesten worden gezet. Binnen 24 uur was de groep Van Ringelenstein-Rob Jansen (de groep waarvoor maandenlang alle andere geïnteresseerden waren weggepest) irrelevant geworden. Met als gevolg dat de ADO-leiding en Reiziger (die het allemaal maar had laten gebeuren) plotseling alleen nog maar de ‘toevallige passant’ Bolt als overname-alternatief meenden te hebben.

De waanzin in Den Haag bereikte uiteindelijk op 4 november een absoluut hoogtepunt toen ADO op haar website het volgende meldde:

Globalon Football Holdings (GFH) heeft overeenstemming bereikt met de directie van ADO Den Haag over de volledige overname van de NV ADO Den Haag (ADO Den Haag). GFH is al vele jaren actief in het Europese voetbal. De organisatie hanteert een langetermijnstrategie voor elke club waar ze bij betrokken is, en legt daarbij de focus op slim, professioneel management in combinatie met een sterke lokale identiteit. GFH is ervan overtuigd dat ADO Den Haag en zijn rijke geschiedenis een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst van het Nederlandse voetbal. GFH zal haar internationale ervaring en middelen ter beschikking stellen van ADO Den Haag, waardoor de club nieuwe mogelijkheden op en naast het veld krijgt. Het doel van ADO Den Haag moet zijn om opnieuw een belangrijke speler in de stad en de regio te worden, en zijn supporters stabiele en positieve resultaten te bieden.

HFC blijft als zoals voorheen toezicht houden op de naam, het logo, de clubkleuren en de locatie van de wedstrijden van ADO Den Haag. De licentie gaat naar ADO Den Haag zelf.Een opgeluchte directeur Edwin Reijntjes: “De onderhandelingen zijn vlot verlopen. De mensen van GFH werden door alle geledingen van de club geïnformeerd. Er was direct een klik. We hebben een partij gevonden die ADO Den Haag verder gaat helpen. Ik heet onze nieuwe eigenaar van harte welkom. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om dit resultaat mogelijk te maken. Ook wil ik onze staf, spelers, medewerkers en last but not least de supporters bedanken die al die maanden pal achter hun club zijn blijven staan. Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar de gemeente Den Haag. Zonder hun steun waren we nooit zo ver gekomen. Wij staan als één man achter onze club in de regio Den Haag.” De overname zal definitief worden zodra de WHOA-overeenkomst is afgerond en de KNVB goedkeuring voor de transactie heeft verleend.

Later hoorden we van verbijsterde getuigen hoe groot de chaos die dag bij ADO was geweest. Na dagen onderhandelen was Bolt pas vlak voor de ondertekening van een soort contract (dat uiteraard geen enkele waarde heeft omdat niet ADO maar UVS eigenaar is van de aandelen) met de naam Globalon op de proppen kwam. Dat was er ook de reden van dat Reijntjes in een pijnlijk slechte videoboodschap zich steeds versprak door Bolt te zeggen als hij Globalon bedoelde. Nog pijnlijker was het feit dat de laffe Van Steenis (die volgens de statuten nooit tot voorzitter van de raad van commissarissen benoemd had mogen worden) zich uit de voeten maakte voordat de handtekeningen werden gezet. Buiten kijf staat natuurlijk helemaal dat zonder toestemming van een wettige AVA en zonder toestemming van een wettige vergadering van een complete Raad van Commissarissen een interim-directeur niet gemachtigd is om een overname-contract te tekenen Dat geldt trouwens ook door de twee handtekeningen die zijn gezet door het bestuur van de HFC ADO. Volgens de reglementen van de HFC kan het bestuur een dergelijk contract nooit tekenen zonder toestemming van het hoogste orgaan, de ledenraad. En die toestemming was en is nooit gegeven.

Kortom het getekende stuk van 4 november 2021 tussen ADO en Globalon heeft voor UVS de waarde van een willekeurig boodschappenbriefje van een gemiddelde Haagse huisvrouw.

Handig maar volstrekt waardeloos.

Als ronduit beledigend hebben we later op de avond van de 4de november 2021 de reacties van twee Haagse wethouders gevonden. ‘ADO Den Haag heeft een nieuwe eigenaar!’, twitterde wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs, Sport en Buitenruimte. En ook wethouder Anne Mulder had het over een succesvolle overname. “Merkwaardig dat twee wethouders de overname bevestigen terwijl de vergadering nog in volle gang was en er nog nergens handtekeningen onder zijn gezet.”, werd geschreven op de website van RTV West.

XXXXXXXX

De onacceptabele en zeker ook onwettige gang van zaken was voor UVS reden om HOAexpert Christiaan Mensink aan ons advocaten team toe te voegen.

Zijn verhaal doet hij in een ander document

XXXXXXXX

Nog een keer lukte het de drie Nederlandse leden van de Raad van Commissarissen om UVS en onze RvC leden de schofferen.

Eind november was er plotseling een volledige RvC vergadering nodig omdat de ADOjaarcijfers 2020-21 naar de KNVB moesten worden gestuurd.

In plaats van de gebruikelijke oproep-termijn in acht te nemen kregen de twee Chinese RvC leden slechts enkele dagen om te reageren. En wel op een agenda die al was vastgesteld en die niet meer veranderd kon worden. En om de gang van zaken nog schandelijker te maken was een advocaat van Nauta aan de (digitale, via Teams) vergadering verbonden. Om een aantal punten toch naar voren te brengen stuurde Felix Wu, namens hemzelf en Andrew Chew, deze e-mail VOORAF naar de drie Nederlandse leden van de RvC:

Dear Members of Supervisory Board,

I’ve tried to download Teams this morning, after upgrade my Apple system for severalhours. I’m not sure whether it works well today. And I’m supposed to be on my way to the airport at 4PM, in case I could not join the meeting successfully, I put my comments about the meeting and documents here. Pls. put it into the minutes.

1、About SB meeting notice: ADO Den Haag’s 2020/2021 draft Annual Report is a very important document, every supervisory board member needs time to read it and think over. As chairman of the supervisory board, Mr. van Steenis has sent this document out to the board members one day or only two days before a supervisory board meeting being called, especially that he is totally aware that the submission date to the KNVB is on or before 1 December 2021.

Furthermore, Mr. van Steenis asked from all supervisory board members in his email for “We do not expect material changes”. According to Supervisory Board Regulations N.V. ADO Den Haag Article 16, 18, 19, the members of Supervisory Board have the rights and obligations to adopt or change any budget of the Company. But it seems that Mr. van Steenis has the power to deprive this right from all Supervisory Board members. Besides, Mr. van Steenis wrote to me, “The deadline imposed by the KNVB requires us to resolve this issue urgently. If we are not able to deliver the relevant documents, including the Report of the Supervisory-board, we will get another penalty from the KNVB and I really hope that we are able and willing to avoid this in the interest of our Club.” The questions here are, who has made the whole thing become “urgently”? Mr. van Steenis has sent with full intention only one day before the deadline the email out to call a supervisory board meeting and told us it was urgently?! And even if ADO would get another penalty from KNVB, who shall take the responsibility?! The most important thing is , “in the interest of our Club” should not be the excuse.

2、Because of the ongoing COVID-19 pandemic, Ado Den Haag is indeed in an unfavorable financial position. However, Ado Den Haag has incorrectly informed the court in preliminary relief proceedings about the obligations that UVS has towards ADO Den Haag. There is no obligation to provide EUR 2,000,000 in full. The Subordinated Loan Agreement of 9 March 2021 submitted by ADO Den Haag in that respect does not concern an unconditional obligation to pay the aforementioned amount. There is no final decision yet, and UVS has already started the appeal proceedings.

3、Regarding to the appointing Mr. Edwin Reijntjes as temporary director, UVS has taken notice of the events that unfolded following the announcement of the resignation of Mr. Hamdi as sole Managing Director of the Company (which became effective on 16 May 2021). UVS understood that the Supervisory Board, in a hastily convened meeting, resolved to designate Mr. Reijntjes as temporary Managing Director. UVS keeps reservations about Mr. Reijntjes’ appointment as temporary Managing Director of ADO Den Haag and his working performance in the past months.
De opmerkingen worden – zonder noemenswaardige discussie – meegenomen in de notulen, waarna de drie Nederlandse leden stemmen voor het goedkeuren van de jaarcijfers.

Andere punten die Felix Wu aan de orde had willen stellen, zoals vragen over de Globalon deal en de gesprekken die inmiddels met de Gemeente Den Haag worden gevoerd werden genegeerd en dus ook niet beantwoord.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ik ben aangekomen bij het einde van mijn lange brief. Alleen al het op een rijtje zetten van wat ons het laatste half jaar is overkomen maakt me al kwaad. Door een discriminerende combinatie van onderschatting van Chinese kennis en kunde en van zelfoverschatting van veruit de meeste ADO-bestuurders is de club in de afgelopen zeven jaar zwaar teruggevallen.

“UVS mag alleen maar betalen en moet verder zijn mond houden”, was een uitspraak van(toen RvC-lid) John van Ringelenstein die we ons altijd zullen blijven herinneren en die typerend was voor de manier waarop we sinds 2014 zijn behandeld. We zijn ons bewust dat door het gerommel met de Nauta-facturatie van voor de fixatiedatum, de WHOA per definitie niet kan slagen. En ook dat dit bijna zeker tot het faillissement van de club zal leiden.

Dit is dan ook de reden dat wij van UVS lang hebben gewacht met ons te roeren. We waren in afwachting van acties van Reiziger, nadat hij door onze advocaat Casper Haket van de onregelmatigheden op de hoogte was gebracht. Voor mij niet geheel onverwacht heeft Reiziger geen actie ondernomen. Hij draagt daarmee net zo veel schuld voor de voor ADO nu uiterst precaire situatie als de ADO-leiding (verantwoordelijk voor de onregelmatigheden in de boekhouding) als ook Nauta die het eigen belang heeft laten prevaleren boven dat van ADO.

Hoewel – ik heb in deze brief tientallen duidelijke voorbeelden gegeven – UVS alleen al in het overnameproces voortdurend is tegengewerkt, vernederd, gekleineerd en ronduit bedonderd door een klein groepje mensen, wensen we voor ADO en haar fans alleen maar een goede toekomst toe.

En ook begrijpen we dat de sanering binnen de WHOA voor een toekomst van ADO van het grootste belang is.

Daarom vragen we bij deze aan de rechtbank het volgende:

 • Stel een eindbeslissing over de WHOA nog uit, zodat er opheldering kan worden gegeven omtrent de facturen en betalingen aan Nauta Dutilh;
 • Ontsla de huidige herstructureringsdeskundige en benoem een andere HSD.
 • Stel de interim-leiding van ADO, alsmede de Raad van Commissarissen van ADO op

non-actief.

 • Meld de WHOA-ondermijnende acties van zowel HSD als ook van Paul Olden en Robert van Gaalen (beiden Nauta) bij hun tuchtorganisaties.
 • Bescherm het ‘recht op eigendom’ en voorkom dat de WHOA wordt misbruikt in eencoupe-poging van interim-directie, minderheidsaandeelhouders en RvC.
 • Benoem een nieuwe interim-CEO bij ADO Den Haag (wij zouden voorkeur hebbenvoor Pieter Nieuwenhuis van Hypercube die niet alleen kennis heeft van de situatiebinnen de club, maar ook het vertrouwen geniet van de Gemeente Den Haag).
 • Verzoek hem zo snel mogelijk contact op te nemen met de Groep Lentze-Jol, de partijwaarmee wij een overeenkomst hebben en die – mogelijk nog belangrijker – voorzover wij weten nog steeds bereid is om de WHOA-crediteuren meer te betalen dan Globalon en ook nog eens bereid zijn/waren om veel meer in ADO Den Haag teinvesteren dan Globalon. Dit is voor alle partijen een pure win-win-win situatie.
 • Het feit dat Lentze-Jol in september 2021 een voorwaarde stelde in de vorm van eengesprek met de verantwoordelijke wethouders van Den Haag lijkt nu geen enkelbeletsel meer te zijn. Globalon/ADO hebben zo’n gesprek immers al gevoerd, zodatde in dat gesprek gemaakte afspraken als uitgangspunt van het gesprekGemeente/Lentze-Jol zouden kunnen dienen.
 • Geef alle partijen een strakke deadline zodat ADO eindelijk weer verder kan en alleaandacht zich weer gericht kan worden op de sportieve prestaties.

Dank voor uw aandacht,

Met verschuldigde hoogachting,

Wang Hui

United Vansen

 

Openstaand
 • Aandelen transfer

 • Aftreden huidige bestuur & directie
 • Toekomstvast plan
Voltooid
 • Nieuwe koper vinden

 • Licentie veiligstellen
 • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina