Als antwoord op het bericht van de club (lees Reijntjes die zijn gratis SCC veilig stelt)

“De raad van commissarissen, afgekort RvC, is in Nederland het toezichthoudende orgaan van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. “

19 miljoen euro was de schuld van ADO Den Haag, 19.000.000 dus en de RvC keek goedkeurend toe terwijl de RvC juist toezicht had moeten houden en tijdig aan de bel had moeten trekken.

Had UVS aan zijn verplichtingen voldaan dan was er nog steeds een enorme schuld gebleven. We kunnen dus eenvoudig vaststellen dat de RvC in gebreke is gebleven en medeverantwoordelijk is voor daardoor ontstane situatie.

Wat schetst onze verbazing: het bericht op de site van ADO Den Haag (link)

Waar elke supporter in afwachting is van de plannen van de nieuwe eigenaar mag de HFC zich schaamteloos profileren op de officiële clubsite.

Bolt ziet de HFC ADO Den Haag – nu het voetbalbedrijf NV ADO Den Haag volledig in buitenlandse handen komt – als dé partij die de binding en borging moet garanderen met de Haagse regio, samenleving en de historie van de club.

Uhhhhh de HFC die lid was van de RvC en waarvan het bestuur in een kostuum van de club rondloopt. Dezelfde HFC waarvan Reijntjes de beoogde voorzitter was.
Dat Reijntjes goed voor zijn maten van de HFC (en zichzelf) heeft gezorgd blijkt wel uit het bericht op de site. HFC krijgt een bijzonder aandeel en mag 1 commissaris leveren aan de nieuwe governance structuur.

Is er overleg geweest met de overige supportersvertegenwoordigingen? Uiteraard niet! De “gewone” supporter mag zich door 1 persoon laten vertegenwoordigen in het bestuur van de HFC want de HFC gaat een (zogenaamd) meer toegankelijker karakter krijgen.

Het ligt niet in de verwachting dat iedereen straks lid kan worden van de HFC maar dat even terzijde, het blijft een besloten clubje.

Wat deze keuze nog opvallender maakt is dat bij een gesprek tussen supporters en de wethouders Bredemeijer en Mulder, waarbij Reijntjes aanwezig was, expliciet is aangegeven dat de HFC als medeverantwoordelijk voor het debacle geen vertrouwen vanuit de supporters geniet en er een supportersraad gevormd zou moeten worden waarin de HFC dan ook een vertegenwoordiger zou kunnen laten plaatsnemen. Een 180 graden draai van Reijntjes dus!

We zijn zeer benieuwd wat de wethouders van deze move vinden.

Het nieuwe elan waarover Reijntjes sprak blijkt oude wijn in nieuwe zakken te zijn en de supporters pikken dit niet!

Openstaand
  • Aandelen transfer

  • Aftreden huidige bestuur & directie
  • Toekomstvast plan
Voltooid
  • Nieuwe koper vinden

  • Licentie veiligstellen
  • Begroting geaccordeerd krijgen

Dit artikel delen? Kies uw favoriete platform.

Commentaren

Artikel commentaren

Om commentaar te kunnen geven op een artikel op de site dient u zich aan te melden. Reageer normaal! Afzeiken of scheldpartijen worden niet getolereerd.

Gerelateerde artikelen

Als je dit artikel interessant vindt, bekijk dan ook eens deze artikelen.

Home pagina