Terugblik: Ajax uit altijd lastig (1)

Wat schreven wij in Juli 2008? Nagenietend in een luxe [...]